Udemy

Kapcsolódás a természettel és önmagunkkal

Tanuljuk meg a tudatos jelenlét képességet a természettől. Tanuljuk meg igazán szeretni és megbecsülni a természetet.
Free tutorial
Rating: 4.0 out of 5 (11 ratings)
250 students
1hr 9min of on-demand video
Hungarian

A természet mint vezető megtapasztalása
Egyéni és kollektív értelem megtapasztalása, nyitottság arra, mit jelent ma élni és embernek lenni, valamint egy közös értelmezés kollektív felfedezése a természet által inspirálva
Önismeret fejlesztése, az emberségünk mélyebb rétegeihez kapcsolódva
Az Európai Uniót érő aktuális krízisekkel szembeni reziliencia építése

Requirements

 • Jó internet-kapcsolat

Description

Viselkedésformáink, tanulási módszereink és látásmódunk legtöbbször berögződött mintákat követ, amikből sajnos képtelenek vagyunk kiszakadni. Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, el kell ismernünk, hogy világunkban nagyon sok területen kibillent az egyensúly. Nem csak a társadalom, az emberi közösségek, de még az évszakok esetében is beszélhetünk valamiféle egyensúlyvesztésről. Van rá esetleg mód, hogy visszanyerjük ezt az egyensúlyt? Ez a kurzus rámutat arra, hogy azokat a dolgokat, amikről azt gondoljuk, tisztán látjuk és értjük, újra meg kell vizsgálni. Meg kell tanulnunk ezeket kevésbé felszínesen látni és érezni. Ez a fajta mélyebb tanulás és látás, egy olyan tudatosságot fog bennünk létrehozni, amely által képesek leszünk a nagy egészet is látni. Ez saját fejlődésünkre és jövőképünkre is pozitívan fog hatni. A kurzus azokat a képességeket fogja bemutatni, amelyek segítségével képesek leszünk látni, érzékelni és felfedezni új lehetőségeket – nem csak magunkban, de különböző közösségekben, intézményekben, szervezetekben és magában a társadalomban is.

Léteznek olyan felettünk álló erők, amelyek inspirációink legmélyebbről fakadó forrásai. A hatékony fejlődéshez elengedhetetlen az a fajta képesség, hogy kapcsolatban tudjunk maradni, és folyamatosan meríteni tudjunk ezekből az erőkből. Ha nyitott vagy ennek befogadására, a természet folyamatosan mutatni fogja az utat, hogy mit kell megtanulnod és merre érdemes haladnod. Így a jelenből, nem pedig a múltból tanulunk; nem attól tesszük függővé a tanulást, hogy hova akarunk eljutni, mit akarunk tanítani vagy elérni. Ezt a nagyobb egészet nevezte Christopher Bache „Szent Elmének”. Sokan (köztük Thich Nhat Hahn, Joanna Macy, Bill Plotkin, Llewellyn Vaughan-Lee) úgy tartják, hogy nem csak ökológia és politikai, de spirituális krízisek korát is éljük.

A kurzus rámutat, hogy kérdéseinkre válaszokat csak akkor kaphatunk, ha tudatunk képes felülemelkedni azokon a korlátolt összefüggéseken, amik ma a világ dolgait irányítják. Ehhez képesnek kell lennünk olyan összefüggések megértésére, mint a szív és fej egysége; hogy minden élet egy; és hogy minden egyes ember része egy végtelen dimenziókból álló kozmikus létezésnek. A spirituális krízis, amibe az emberiség jutott, talán azt hivatott tudatosítani bennünk, hogy itt az idő lelkünk felébresztésének.

Ez a sürgető szükség a lelki egyensúlyra, ez a magasabb rendű intelligencia és bölcsesség, ez a teljesség, mind-mind segíthetnek minket abban, hogy visszataláljunk az élet olyan fajta megéléséhez, ami túlmutat azon a pusztán anyagi valón, amit az emberi agy felfogni képes. Az élet magasabb szintű megélésének képességét folyamatosan vesztette el az emberiség, amíg végül azon kaptuk magunkat, hogy teljesen el is tűnt. Veszélyes időket élünk, amiben mélyen gyökerező, és félelmen alapuló hiedelemrendszerek és túlélési viselkedésformák a hatalom eszközeivé válnak. A hatalomvágy és a mindig többet akarás is félelmeinkből táplálkoznak. Azonban, ha megértjük ezeket a folyamatokat - hogy mi történik jelenleg a világban és miért - hatalmas lehetőséget kapunk fejlődésre, vagy akár evolúciós előrelépésre.

Rohamosan növekszik azok száma, akiknek megadatott, hogy saját maguk döntsék el, akarnak-e továbbra is a múlt által kiszabott - szinte láthatatlanul ránk kényszerített - szolgalétben élni, és tovább szolgálni azokat az intézményeket, amelyek ennek a létformának megtestesítői, vagy egy teljesen újfajta kapcsolatot teremtenek az élettel magával, és arra törekszenek minden erejükkel, hogy megértsék és szolgálják annak misztériumait.

A kurzus nagyban saját tapasztalásaidra fog épülni. Az egyéni vagy csoportban elvégzendő feladataid során sok lehetőséged lesz a természetben lenni, és élvezni csendjét, szépségét és csodáit. Annak ellenére, hogy ez egy online kurzus, fontos lesz a természetben való elmélyülés és relaxáció. Ez segíteni fog téged a kreatív és metaforikus gondolkodásban, képzelőerőd kiteljesedésében és a tudatos jelenlétben.

A kurzus végén kiállítunk számodra egy bizonyítványt az itt elsajátított kompetenciákról.

Tudatosság önmagadról:

Engedd, hogy sodorjon magával a „flow”, a tudásáramlás. Tágítsd ki látókörödet!

Hagyj időt magadnak arra, hogy a természet taníthasson téged önmagadról, és utat mutathasson abban, hogyan szervezd újjá közösségeidet, amelyekben mozogsz!

Élvezd a természet szépségét, csendjét és csodáit! Élvezd és érezd a szíveddel!

Használd a kreatív gondolkodást! Fejlessz ki metaforikus gondolkodásmódot (kreálj saját életedre vonatkozó metaforákat)! Használd a képzelőerődet! Használd agyad jobb féltekét!

Kapcsolódás: fedezd fel a másokhoz való kapcsolódás élményét! Hozz létre saját, mások által is elfogadott, gyakorlatcsoportokat! Szíveddel értsd meg a dolgokat! 

Tanuld meg a természettől, hogyan legyél tudatosan jelen! Tanuld meg, hogy kell igazán szeretni és értékelni mindazt, amit a természet nyújt neked!

Ez egy európai felnőttoktatási projekt keretein belül futó, Erasmus+ kurzus.

A projekt alkotói: Isoropia (Horvátország), Rogers Alapítvány (Magyarország) and Aura Sviluppo Sostenibile (Olaszország)

Who this course is for:

 • Tanárok
 • Tanácsadók
 • Természettel dolgozó szakemberek
 • Coach-ok
 • Trénerek
 • Oktatásban dolgozó szakemberek
 • Személyes fejlődés iránt érdeklődők

Instructor

Virág Suhajda
 • 4.2 Instructor Rating
 • 32 Reviews
 • 3,026 Students
 • 2 Courses

Virag - a real life-long learner - has a PhD in Social Communication and Linguistics. She has an MSc in IT management, an MA in Political Science, an MA in European Studies, and a post-secondary degree of Marketing Management, and has attended Training of Trainers Programme at Johns Hopkins University. She is a trained person-centred councellor, and also trained in Metamorphosis Folk Tale Therapy and in Symbolwork. Presently she is learning to become a psychodynamic dance and movement therapist. 

Virag  has been an adult educator and trainer for 20 years, building up more than 10,000 contact hours in adult education. She has also worked as expert and researcher for educational issues in several national and international projects, becoming the leading professional of the Rogers Foundation for Person-Centred Education in Hungary.  In 2017 she has co-authored of a national-level text book for VET teachers on pedagogy.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 19,000+ courses