Udemy

Kanban II – Kanban w Praktyce

Zastosowanie Zasad i Praktyk Podejścia Kanban w Pracy Zespołu, Projektu oraz Firmy i Zwinności Biznesowej
Last updated 6/2021
Polish