Udemy

Kanban I – Fundamenty Podejścia Kanban

Zasady i Praktyki Kanban oraz Podstawowe Zastosowania Kanban w Pracy Zespołu i Projektu
Last updated 6/2021
Polish