Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi

Kadına yönelik şiddette en etkili mücadele hukuki bilgi ile sağlanabilir.
Turkish
Kadına Yönelik Şiddet Kavramı
Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Ulusal ve Uluslararası Mekanizmalar
6284 sayılı Kanunun Amaç ve İşlevi
6284 sayılı Kanunun Uygulanmasında Görülen Eksiklikler
Tetralemma Mantığı
Şiddetsiz İletişim Metodları
Şiddetsiz Dilekçe Yazımı
Avukat Olarak Bir Şiddet Mağduru ile Nasıl İletişim Kurulması Gerektiği
Medeni Kanunun Gelişim Süreci

Requirements

 • Kursa katılım açısından öncelikli hedef kitlesi hukuk fakültesi öğrencileri ve yeni mezun stajyerlerdir. Fakat hukuk fakültesi öğrencisi veya hukuk alanında bir meslek mensubu olmak ZORUNLU DEĞİLDİR.

Description

Seslendirenler; Elif ÇELİKCAN, İlayda IŞIK, Halil Can BENTLİ

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi kapsamında bu eğitime katkıda bulunan Prof. Dr. Gülriz Uygur'a, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı'ya, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal'a, Av. Aslı Koçak Arıhan'a, Av. Sibel Önder'e, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Mutlu'ya, Eski Hakim Av. Eray Karınca'ya, Av. Birsen Atakan'a, Av. Hava Orhan'a ve Ürün Güner'e teşekkür ediyoruz.

5 kısımdan oluşan eğitimimiz, kadına yönelik şiddetle mücadelede bir hukuk rehberi niteliği taşımaktadır.


1. Kısım "Kadına Yönelik Şiddette Güncel Kavramlar" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 8 dakikadır. Bu bölümde, eğitime bir temel teşkil edebilmesi açısından ihtiyaç duyulan bazı güncel kavramlar açıklanmıştır. 6284 sayılı Kanun bakımından önemli bir yere sahip olan kadının beyanı esastır ilkesi hakkında Prof. Dr. Gülriz Uygur’un anlatımına yer verilerek ilkenin mahiyeti ve ortaya çıkış amacı anlatılacaktır.


2. Kısım "Kadına Yönelik Şiddette Hukukun Yeri" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 44 dakikadır. Bu bölümde 6284 sayılı kanun ve içerdiği tedbirler başta olmak üzere; sırasıyla ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları açıklanacak, ardından çok yönlü kavrayışın sağlanabilmesi amacıyla uygulamada rastlanılan eksikliklere değinilecektir. Kanun uygulamasında görülen eksiklikler Av. Sibel Önder’in anlatımı ile yaşanmış gerçek bir olay üzerinden gösterilecektir.


3. Kısım "Şiddetsiz İletişim Metodları" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 22 dakikadır.  Temel kavramların, mevzuatın, uygulamadaki çözüm ve eksikliklerin incelenmesinin ardından gelen bu bölümde özellikle avukatlara yönelik olarak şiddet dilinden arındırılmış dilekçe yazımı üzerinde durulacaktır. 'Şiddetsizlik' çerçevesinde ilerleyecek olan bölümün sonunda şiddet mağduru müvekkiller ile doğru iletişim yöntemleri de uygulamalı olarak ele alınacaktır. Şiddet mağduru müvekkiller ile sağlıklı ve doğru bir iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda Av. Birsen Atakan ile yapılan uygulamalı eğitim videosuna yer verilmiştir.


4. Kısım "Medeni Hukukun Gelişim Süreci" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 9 dakikadır. Kadınların yalnızca fiziksel değil, özellikle aile hayatlarında önemli düzeyde ekonomik şiddete maruz kalmalarından dolayı eğitim içeriğinde kadınların medeni haklarının gelişimine de değinilmesinde fayda görülmüştür. Bu sebeple bu bölümde tarihsel bir gelişim ve mevcut haklar ele alınacaktır.


Son bölüm olan "6284 Sayılı Kanun-Tedbir Dilekçesi Yazımı" başlıklı bölümde ise Önceki kısımlarda öğrenilen kanuna dayalı olarak nasıl dilekçe yazılabileceği konusu ele alınacaktır. 5 farklı vakıa hakkında, 5 grup hukuk fakültesi öğrencisinin yazmış olduğu tedbir talepli dilekçeler eski hâkim, avukat Eray Karınca tarafından değerlendirilmiştir. Proje kapsamında seçilen lider hukuk öğrencilerince yapılan hataların göz önüne koyulması yoluyla, doğru ve eksiksiz dilekçe yazımı gösterilecektir.

Who this course is for:

 • Kursun içeriği bakımından öncelikli hedef kitlesi hukuk fakültesi öğrencileri ve yeni mezun stajyerlerdir. Bununla birlikte uzmanlık alanı gerekmeksizin; kadına ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddete karşı gerekli hassasiyete sahip, yaşanmış ve yaşanabilecek mağduriyetlere ilişkin analiz yapma ve çözüm üretme kabiliyetinde olan herkesin bu eğitimden faydalanması amaçlanmaktadır.

Course content

5 sections19 lectures1h 58m total length
 • Kadına Yönelik Şiddette Güncel Kavramlar
  08:43
 • Kadına Yönelik Şiddette Güncel Kavramlara İlişkin Değerlendirme Soruları
  5 questions

Instructor

Sivil Toplum Kuruluşu
Kiz Basina
 • 4.6 Instructor Rating
 • 315 Reviews
 • 5,711 Students
 • 2 Courses

Kız Başına, Türkiye’de kadına ve çocuklara yönelik nefret söylemini, şiddeti ve tacizi inceleyen bir projedir.Kız Başına, bu sorunları görünür hale getirir, farkındalık yaratır. Bu amaç için de sosyal medya kanallarını kullanır.

Kadın ve çocuklara yol gösterirken toplumu harekete geçirir. Mağdurlara yardım yollarını gösterir ve onları güçlü birer birey haline getirmeyi hedefler.