JPA Hibernate ile Java Persistence Eğitimi
4.7 (50 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
242 students enrolled

JPA Hibernate ile Java Persistence Eğitimi

JPA Hibernate ile Java Persistence Eğitimi
4.7 (50 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
242 students enrolled
Created by Kenan Sevindik
Last updated 4/2020
Turkish
Current price: $129.99 Original price: $199.99 Discount: 35% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 12.5 hours on-demand video
 • 20 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • JPA ve Hibernate konfigürasyonunu
 • Çalışma zamanında üretilen SQL ifadelerini loglamayı
 • Entity sınıflarının yazılmasını
 • Entity ve Embeddable sınıflar arasındaki farkları
 • Primary key oluşturma yöntemlerini
 • Hibernate ve JPA ile çalışırken transaction'ın önemini
 • Date, Time ve Timestamp tipleri ile çalışmayı
 • Enum tiplerle çalışmayı
 • LOB tipleri eşleştirmeyi
 • AttributeConverter ve UserType arayüzlerini kullanarak custom veri tipleri tanımlamayı
 • Entity'ler ve bileşenler arasında farklı türde ilişkiler kurmayı
 • Tek yönlü ve çift yönlü ilişkileri
 • İlişkiyi yöneten tarafın ne demek olduğunu ve mappedBy'ın önemini
 • Set, Bag, List ve Map kullanımını
 • M:1, 1:M ve N:M ilişkilerin detaylarını
 • Primary key ve foregin key üzerinden 1:1 ilişki kurmayı
 • Parent - child ilişkileri
 • İlişkilerin lazy ve eager yüklenmesini
 • Farklı inheritance yöntemlerini
 • Polymorphic ilişkileri
 • Hibernate bootstrap sırasında DB'ye örnek veri yüklemeyi
 • Entity nesnelere PK ile erişimi
 • Entity nesneleri DB'de saklamayı ve üzerinde yapılan değişiklikleri DB'ye yansıtmayı
 • Entity nesneleri DB'den silmeyi
 • Hibernate'in çalışma zamanında topladığı istatistik bilgilerine erişmeyi
 • Detached nesneleri, detached nesneleri tekrar attached hale getirmeyi
 • Detached nesneler ve lazy hatasını
 • Lazy hatasını önleme yollarını
 • Hibernate'de prox kullanımını
 • Transitive persistence ve cascade kabiliyetini
 • Cascade ile mappedBy arasındaki ilişkiyi
 • Contextual session kabilietini ve katmanlar arası iletişimi
 • Eş zamanlı veri erişimi ve lost update problemini
 • Version bilgisi ile eş zamanlı erişim yönetimini
 • Hibernate Interceptor ve event mekanizmasını
 • JPA life cycle callback metotlar oluşturmayı
 • HQL ve JPQL sorguları yazmayı, çalıştırmayı
 • Farklı JOIN türlerini
 • Rapor sorgularını
 • İsimlendirilmiş sorgu tanımlamayı ve kullanmayı
 • Native SQL yazmayı ve çalıştırmayı
 • Hibernate ve JPA'da Criteria API kullanımını
 • JPA Criteria API'de metamodel kullanımını
 • N+1 select probleminin ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini
 • Fetch join, batch fetching, subselect fetching yöntemlerini
 • Sorgularda paging yöntemini kullanmayı
 • HQL ve JPA Criteria API ile toplu güncelleme ve silme yapmayı
 • Hibernate ve JPA'da ikincil ön bellek kabiliyetini devreye almayı
 • Entity, collection ve sorgu düzeyine ön bellek kabiliyetlerini
Course content
Expand all 136 lectures 12:18:27
+ JPA/Hibernate Giriş
9 lectures 01:00:55
Nesne ve İlişkisel Model Paradigma Uygumsuzluğu
11:01
Geliştirme Ortamının Kurulması
08:42
Maven ile Yeni Bir Hibernate Projesi Oluşturmak
02:50
Hibernate Konfigürasyonu ve H2 Veritabanının Çalıştırılması
07:33
Hibernate Konfigürasyonu ve SessionFactory Nesnesinin Oluşturulması
07:56
JPA Konfigürasyon Örneği
05:12
+ Domain Model ve Metadata
12 lectures 01:16:20
ORM Metadata
03:44
Domain Sınıflarının Oluşturulması
04:18
Entity Yazılması, Basic Property ve Assigned PK Kullanımı
09:50
JPA API'si ile Çalışırken Transaction Kullanımı
06:16
Hibernate API'si ile Çalışırken Transaction Kullanımı
04:59
@Basic Anotasyonu ve Zorunlu Alanlar
06:55
Sentetik PK Kullanımı
06:32
Bileşke PK Kullanımı
07:59
Bileşenler (Embeddable)
08:52
@MappedSuperClass Kullanımı
07:08
+ Tip Sistemi
6 lectures 38:05
ORM Tip Sistemi ve Temel Alanların Eşleştirilmesi
06:13
Enum Tipinde Alanların Eşleştirilmesi
05:05
Custom Tipler ve AttributeConverter Kullanımı
09:26
Custom Tipler ve Hibernate UserType Örneği
07:25
LOB (Large Object) Alanların Eşleştirilmesi
06:15
+ Entity İlişkileri
24 lectures 01:39:54
Diğer PetClinic Domain Sınıflarının Oluşturulması
04:56
M:1 İlişki Kurmak
03:13
Set ile Tek Yönlü 1:M İlişki Kurmak
03:54
Tek Yönlü 1:M İlişkilerde Join Table Kullanımı
03:11
Set ile Çift Yönlü 1:M İlişki Kurmak
05:19
Çift Yönlü İlişkilerin Yönetilmesi ve mappedBy
06:17
Bag ile Tek Yönlü 1:M İlişki Kurmak
03:59
Bag ile Çift Yönlü 1:M İlişki Kurmak
01:38
List Kullanarak Tek Yönlü 1:M İlişki Kurmak
02:00
List Kullanarak Çift Yönlü 1:M İlişki Kurmak
04:17
Map Kullanarak Tek Yönlü 1:M İlişki Kurmak
02:53
Map Kullanarak Çift Yönlü 1:M İlişki Kurmak
01:35
Tek Yönlü M:N İlişki Kurmak
02:53
Çift Yönlü M:N İlişki Kurmak
01:58
Primary Key Üzerinden Tek Yönlü 1:1 İlişki Kurmak
02:18
Primary Key Üzerinden Çift Yönlü 1:1 İlişki Kurmak
01:48
Foreign Key Üzerinden Tek Yönlü 1:1 İlişki Kurmak
02:03
Foreign Key Üzerinden Çift Yönlü 1:1 İlişki Kurmak
01:15
Parent-Child İlişkiler
09:31
İlişkilerin Lazy/Eager Yapılması
13:00
1:1 İlişkiler ve Lazy
11:56
Embeddable ile 1:M İlişki Kurmak
02:22
+ Inheritance
6 lectures 25:19
Inheritance Yöntemleri
04:30
Sadece Concrete Sınıflar İçin Tablo Oluşturarak Inheritance
03:58
Bütün Sınıf Hiyerarşisi İçin Tek Tablo Oluşturarak Inheritance
03:54
Her Sınıf İçin Ayrı Tablo Oluşturarak Inheritance
02:18
Hangi Inheritance Yöntemini Nerede Kullanalım?
07:37
+ Persistence İşlemleri
34 lectures 03:05:28
Persistence Context ve Entity State Transition Modeli
06:10
import.sql ile Örnek Veri Yüklemek
03:54
Session.get metodu ile Persistent Veriyer Erişim
06:00
Session.load ile Persistent Veriye Erişim
08:45
Session.load Kullanımında Proxy ve Lazy Hatası
05:08
Hibernate IdentifierLoadAccess Kullanarak Persistent Veriye Erişim
04:22
Hibernate MultiIdentifierLoadAccess Kullanarak Persistent Veriye Erişim
03:22
Hibernate NaturalId Kullanarak Persistent Veriye Erişim
07:09
PersistenceContext'deki İstatistik Bilgilerine Erişim
05:11
JPA ile Çalışırken Hibernate API'sine Erişim 1
04:11
JPA ile Çalışırken Hibernate API'sine Erişim 2
03:55
Persist Metodu ile Transient Nesneleri Persistent Yapmak
05:51
Session.save Metodu ile Transient Nesneleri Persistent Yapmak
04:06
Merge Metodu ile Transient Nesneleri Persistent Yapmak
06:33
Persistence Context Tarafından Yönetilen (Managed) Nesnelerin Güncellenmesi
07:35
Persistence Context'den Kopuk (Detached) Nesneler ve Dirty Check
04:10
Detached Nesneler ve Lazy Hatası
05:15
Session.update Metodu ile Detached Nesnelerin Tekrar Managed Yapılması
03:57
Session.lock Metodu ile Detached Nesnelerin Tekrar Managed Yapılması
04:40
Merge Metodu ile Detached Nesnelerin Tekrar Managed Yapılması
04:52
Uninitialized Proxy ve Unitialized Collection Nesnelerinin Initialize Edilmesi
07:01
Persistent Nesnelerin Silinmesi
02:30
JPA'da Persistent Nesnelerin Silinmesi
02:38
Persistence Context - Veritabanı Arasında Senkronizasyon ve Flush
06:01
Manuel Flush Yapmak
04:44
Managed Nesnenin State'nin Veritabanından Tekrar Yüklenmesi
04:59
Transitive Persistence ve Cascade
07:50
Contextual Session Kabiliyetinin Özellikleri
03:55
Contextual Session Kabiliyeti ve Katmanlar Arası İletişim
10:31
Eş Zamanlı Erişim ve Lost Update Problemi
06:42
Eş Zamanlı Erişim ve Optimistic Lock Kabiliyeti
06:16
+ Event Sistemi
4 lectures 29:26
Hibernate ve Event Yönetimi Genel Bakış
06:46
Hibernate Interceptor Kullanımı
08:44
Hibernate EventListener Kullanımı
06:46
JPA Lifecycle Callback Kabiliyetinin Kullanımı
07:10
+ Sorgular
13 lectures 01:00:44
HQL Sorgusu Yazmak ve Çalıştırmak
07:36
JPQL Sorgusu Yazmak ve Çalıştırmak
03:10
HQL Sorgularında Pozisyonel Parametre Kullanımı
01:50
JPQL Sorgularında Pozisyonel Parametre Kullanımı
01:44
Join İçeren Sorguların Yazılması, Çalıştırılması ve Projeksiyonu
10:08
Rapor (Scalar) Sorguları
04:01
DTO Dönen Scalar Sorgular ve ResultTransformer Kullanımı
06:41
Hibernate package-info.java Kullanımı
02:58
Hibernate ile Native SQL Yazmak
05:55
JPA ile Native SQL Yazmak
03:02
JPA'da Native SQL ve SqlResultSetMapping Kullanımı
05:38
+ Criteria API ile Sorgular
10 lectures 52:19
Hibernate Criteria API Kullanımı
06:16
Hibernate Criteria API'de Projeksiyon ve ResultTransformer Kullanımı
06:05
Hibernate Criteria API ve Join
07:07
JPA Criteria API ve Sorgu Parametrelerinin Kullanılması
01:43
JPA Criteria API ve Inner Join
04:01
JPA Criteria API ve Outer Join
04:17
JPA Criteria API ve Projeksiyon Uygulanması
04:01
JPA Criteria API ve Tuple Projeksiyon Kullanımı
05:59
JPA Criteria API ve Metamodel Kullanımı
06:26
+ Optimizasyon Yöntemleri
12 lectures 01:05:00
N+1 Select Problemi
06:37
Fetch Join Kullanımı
04:41
Batch Fetching Kullanımı
09:25
Subselect Kullanımı
03:08
Sorgu Sonuçlarını Sayfa Sayfa Getirmek (Paging)
09:53
Collection Fetching ve Paging
05:23
HQL ile Toplu Güncelleme Yapmak
06:03
HQL ile Toplu Silme Yapmak
04:51
JPA Criteria API ile Toplu Güncelleme Yapmak
04:15
JPA Criteria API ile Toplu Silme Yapmak
03:12
Requirements
 • Java programlama dilinde deneyim
 • Temel SQL bilgisi ve deneyimi
 • Eclipse vb platformda uygulama geliştirme deneyimi
Description

Bu eğitimimizde JPA Hibernate teknolojilerini kullanarak veri erişim işlemlerini Java tabanlı olarak gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. Eğitimimiz object relational mapping çözümlerinin ne olduğunu, JPA/Hibernate'in bu resimde nerede yer aldığını vurgulamanın ardından, hem Hibernate hem de JPA üzerinden nasıl çalışılabileceğini, örneklerle uygulamalı biçimde sunmaktadır. Eğitim boyunca Hibernate'in en güncel sürümü üzerinden çalışmanın yanı sıra zaman içerisinde Hibernate sürümleri arasında ortaya çıkan farklardan da yeri geldiğince bahsediyoruz. Geliştirme ortamı olarak Java 8, Eclipse tabanlı Spring Tool Suite ve ilişkisel veritabanı olarak da açık kaynak kodlu Java tabanlı H2 veritabanı kullanıyoruz.  Bu eğitim sonunda Java tabanlı kurumsal uygulamalarınızda ORM çözümlerini çok daha verimli ve doğru bir biçimde kullanacak seviyeye geleceğinize eminiz.

Who this course is for:
 • Java teknolojileri ile kurumsal uygulama geliştirme yapan, projelerinde JPA/Hibernate gibi persistence teknolojilerini kullanan veya kullanmayı düşünen bütün yazılım geliştiricler bu kurstan yararlanabilirler.