Udemy

JavaScript Developer od Podstaw stwórz aplikacje z Vue 3 70h

Naucz się JavaScript od podstaw na frontendzie i backendzie z ES6+, Vue 3, Nodejs, bazami danych, Jasmine, Karma Cypress
Last updated 4/2024
Polish