Java, JUnit ve Mockito ile Unit Test Yazma Eğitimi
4.9 (61 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
447 students enrolled

Java, JUnit ve Mockito ile Unit Test Yazma Eğitimi

Java, JUnit ve Mockito ile Unit Testler yazarak, kodlarınızın doğru çalıştığından hep emin olmanın yöntemini öğrenin.
4.9 (61 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
447 students enrolled
Created by Mucahit Kurt
Last updated 6/2018
Turkish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 9 hours on-demand video
 • 8 articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Java projelerini, otomatik olarak saniyeler içerisinde çalışan unit testler ile test ederek, projelerinizde birim seviyesinde bir hata olmadığından sürekli emin olarak daha çok hatasız kodlar yazabileceksiniz.
 • Java projelerinde yaptığınız değişikliklerin projeye olan etkisi(hata üretti mi, başka özellikleri bozdu mu) hakkında çok hızlı bir şekilde sürekli geri bildirim alabileceksiniz.
 • Java projelerinde bir hata bulduğunuzda bu hatanın nedenini çok hızlı bir şekilde tespit edebilecek ve yazacağınız testler ile de hatanın giderildiğinden emin olabileceksiniz.
 • Java dünyasında en çok kullanılan unit test araçlarını bir çok farklı senaryoda etkin bir şekilde kullanabileceksiniz.
Course content
Expand all 81 lectures 09:01:01
+ Temel Seviye JUnit
22 lectures 01:49:45
JUnit Nedir?
02:30
Standart Test Sınıfı
03:52
Testleri İsimlendirme
02:02
Örnek Proje: Öğrenci Ders Kayıt
02:09
Assertion Nedir?
01:39
Standart Assertion'lar
06:02
Assertion’ların Gruplanması
03:34
Exception Assertion’ı
02:35
Zaman Aşımı Assertion'ları
04:45
Assumptions
05:09
Testleri Pasifleştirme
02:43
Koşullu Test Çalıştırma
08:35
Tagleme ve Filtreleme
06:13
Pratik I: Fibonacci Sayıları
05:16
Pratik II: Minimum Yol Maliyeti: Problem
02:02
Pratik II: Minimum Yol Maliyeti: Senaryolar ve Kontroller
13:29
Pratik II: Minimum Yol Maliyeti: Başlangıç Bitiş Aynı
05:21
Pratik II: Minimum Yol Maliyeti: Tek Satırlı Matrix
04:26
Pratik II: Minimum Yol Maliyeti: Çok Satırlı Matrix
09:54
Pratik III: Öğretim Üyesine Ders Ekleme
17:09
Temel Seviye JUnit
7 questions
Temel Seviye JUnit Ödev
00:17
Kaynaklar
00:03
+ Orta Seviye JUnit
15 lectures 01:52:55
Test Methodlarının Hayat Döngüsü(Lifecycle)
07:58
İç İçe Testler(@Nested)
05:11
Dependency Injection
07:42
Test Interface ve Default Method’lar
06:19
Tekrar Eden Testler(@RepeatedTest)
06:13
Parametrik Testler: @ValueSource
07:10
Parametrik Testler: @EnumSource
07:10
Parametrik Testler: @MethodSource
06:10
Parametrik Testler: @CsvSource, @CsvFileSource
05:42
Parametrik Testler: @ArgumentSource
03:09
Parametrik Testler: Type Conversion, Display Name
13:14
Dinamik Testler
13:34
Pratik I: PrimeFactors
10:18
Pratik II: Öğrenci Ders Sil
12:58
Orta Seviye JUnit
7 questions
Orta Seviye JUnit Ödev
00:07
+ İleri Seviye JUnit
8 lectures 01:18:28
Extension Model
08:00
Execution Condition
04:34
Test Instance Post Processor
08:50
Parameter Resolver
11:21
Test Hayat Döngüsünde Kullanılan Callback’ler
12:29
Hata Yönetimi
05:51
Test Şablonları(@TestTemplate)
12:01
Pratik: Öğrenci Ortalama Not Hesapla
15:22
Ileri Seviye JUnit
3 questions
+ AssertJ
7 lectures 01:20:16
AssertJ Nedir?
03:09
String’ler Üzerinde Assertion’lar
13:41
Collection’lar Üzerinde Assertion’lar I
09:07
Collection'lar Üzerinde Assertion'lar II
09:47
Kendi Objelerimiz Üzerinde Assertion’lar
14:36
Exception’lar Üzerinde Assertion'lar
13:14
Pratik: Ders Kayıt JUnit Assertion’ları AssertJ’e Çevirelim
16:42
+ Mock Objeler
4 lectures 11:16
Mock Obje Nedir?
07:45
Ne Zaman Mock Obje Kullanmalıyım?
01:40
Farklı Mock Obje Tanımları
01:47
Mock Objeler
2 questions
Kaynaklar
00:04
+ Temel Seviye Mockito
7 lectures 49:41
Ders Kayıt Projesine Application Katmanı Ekleme
04:00
Mockito Nedir?
07:35
Mock Obje Davranışlarını Programlama(Stubbing)
14:30
Mock Obje Etkileşimlerini Geçerleme
07:45
Mockito’nun Kısıtları
03:28
Pratik: Öğrenci Ders Sil Servisi
12:21
Temel Seviye Mockito
3 questions
Kaynaklar
00:02
+ Orta Seviye Mockito
4 lectures 36:13
Mockito Annotation'ları
08:24
void Dönen Methodların Mock'lanması
08:36
Argument Captor
04:28
Pratik: Öğrenci Transcript Servisi
14:45
Orta Seviye Mockito
3 questions
+ İleri Seviye Mockito
4 lectures 31:23
Farklı Geçerleme Yöntemleri
10:33
Spy
10:34
Kısmi(Partial) Mock
05:22
Mockito ile BDD
04:54
İleri Seviye Mockito
4 questions
Requirements
 • Java Programlama Dili 8 versiyonu hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak.
 • Maven bağımlılıklarını ekleyip, Java kodlarını yazıp çalıştırabileceği bir IDE'ye sahip olmak.
Description

Her yazılım geliştiricinin sahip olması gereken en önemli niteliklerden birisi olan unit test yazmayı, Java projeleri için en güncel ve en çok kullanılan unit test araçları ile bu ders'de öğreneceğiz.

Ders kapsamında;

 • Junit'in en son versiyonu olan JUnit5'in bir önceki versiyona göre hem platform olarak hem de developer'lara sunulan yetkinlikler olarak oldukça farklılık gösteren, kod yazarken hayatımızı daha da kolaylaştıran özelliklerini,
 • Test kodlarımızda yaptığımız geçerlemelerin(assertions) bir makale gibi kolay bir şekilde okunmasını ve anlaşılmasını sağlayan AssertJ'i,
 • Daha odaklı daha iyi tasarlanmış kodlar ve unit testler yazmamıza olanak sağlayan Mockito'nun özelliklerini çok farklı senaryolarda nasıl kullanabileceğimizi,

Dersin başından sonuna kadar, dersin toplam süresinin büyük bir kısmını da alan, tamamen pratik kod yazım örnekleri ile, gerçek hayat uygulamalarına yakın olması için örnek bir proje domain'i üzerinde öğreneceğiz.

Ayrıca, Test-Driven Development (TDD) yöntemi ile yazılım geliştirme doğrudan bu ders'in kapsamında olmamak ile birlikte ders'deki bazı kodlama pratikleri TDD yöntemi ile yazılmıştır dolayısı ile TDD yöntemi ile test'in ve kodun nasıl bir birlerine paralel olarak geliştiğini de bu ders'deki bazı pratiklerde görebileceksiniz.

Ders'de Kullanılan Yazılım Geliştirme Araçları

 • Java 10
 • JUnit 5
 • Mockito 2
 • AssertJ 3
 • Maven 3
 • IntelliJ IDEA 2018.1
Who this course is for:
 • Yazdığı Java kodlarını otomatik olarak unit testler(birim test) ile test etmek isteyenler.
 • Java dünyasında en çok kullanılan unit test araclarından olan JUnit5, Mockito ve AssertJ gibi kütüphaneleri öğrenmek isteyenler.