Praktyczny kurs Java 11. Poziom I.
4.8 (29 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
281 students enrolled

Praktyczny kurs Java 11. Poziom I.

Zmienne, Operatory, Tablice, Pętle, Polimorfizm, Dziedziczenie, Kolekcje, Refleksja, NIO2, JUnit 5, Mockito, Debugowanie
New
4.8 (29 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
281 students enrolled
Created by Paweł Wąsowski
Last updated 7/2020
Polish
Current price: $139.99 Original price: $199.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 34.5 hours on-demand video
 • 2 articles
 • 103 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • podstaw składni języka Java
 • jak zainstalować środowsko Java na swoim komputerze (Windows, Ubuntu, MacOs)
 • czym są zmienne, stałe i operatory
 • czym są typy prymitywne i typy obiektowe
 • jak używać instrukcji sterujących if..else..else-if, switch
 • w jaki sposób testować programy Java przy użyciu Junit 5 i Mockito
 • jak debugować aplikację Java w edytorze Intelij
 • czym jest refaktoring i dlaczego warto go stosować
 • jak używać tablic
 • jak działają pętle for, foreach, while i do..while
 • czym jest polimorfizm, dziedziczenie i enkapsulacja
 • w jaki sposób obsługiwać sytuacje wyjątkowe
 • różnych implementacji kolekcji i map
 • w jaki sposób możesz skorzystać z reflekcji, żeby pisać zaawansowane aplikacje
 • jak pisać wielejęzykowy kod
 • jak zarządzać czasem przy użyciu Time API
 • jak komunikować się z serwisami zewnętrzymi za pomocą klienta HTTP
 • jak zapisywać i odczytać pliki przy użyciu NIO2
 • jak wykorzystać całą zdobytą wiedzę do napisania dużej aplikacji Java
Course content
Expand all 136 lectures 34:32:48
+ Wstęp do Java
5 lectures 33:04

Czego dowiesz się z tej lekcji:

 1. Jakie są najpopularnijesze języki programowani

 2. Różnica między programistą frontend i backend

 3. Powody dla, których warto zostać programistą.

Preview 04:50

Czego dowiesz się z tej lekcji:

 1. Czym charakteryzuje się praca w IT.

 2. Ile zarabia programista JAVA.

Preview 13:05

Czego dowiesz się z tej lekcji:

 1. Jak wersjonowana jest JAVA.

 2. Czym jest oznaczenie LTS.

Krótka historia Java
04:40

Czego dowiesz się z tej lekcji:

 1. Jakie są składowe platformy JAVA.

Składowe platformy Java: SE vs EE vs ME vs FX
05:55

Czego dowiesz się z tej lekcji:

 1. Jakie są implementacje języka JAVA.

Implementacje Java. OracleJDK vs OpenJDK vs Corretto vs inne
04:34
+ Instalacja środowiska pracy
7 lectures 23:17

Krótko o tym, jakie narzędzie będą nam potrzebne do pracy.

Jakie narzędzia będą nam potrzebne?
02:05

Instalacja JDK na Windows 10, krok po kroku.

Instalacja JDK na Windows 7-10
07:07

Instalacja edytora Intellij na Windows 10, krok po kroku.

Instalacja IntelliJ na Windows 7-10
03:43

Instalacja JDK na Ubuntu 18.04, krok po kroku.

Instalacja JDK na Ubuntu 18.04
02:06

Instalacja edytora Intellij na Ubuntu 18.04, krok po kroku.

Instalacja IntelliJ na Ubuntu 18.04
03:32

Instalacja JDK na MacOs Catalina, krok po kroku.

Instalacja JDK na MacOs Catalina
02:01

Instalacja edytora Intellij na MacOs Catalina, krok po kroku.

Instalacja IntelliJ na MacOS Catalina
02:43
+ Pierwsze kroki
10 lectures 01:37:06

Wskazówki jak najlepiej skorzystać z tego kursu!

Preview 03:40

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak uruchamiać programy Java z edytora InteliJ.

 2. Jak wypisywać napisy na konsolę.


Preview 21:01

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Czym są klasy i obiekty.

 2. Jak deklarować zmienne w klasach.


Preview 09:08

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak tworzyć instance klas.

 2. Jak nadpisywać metodę toString.

Preview 15:32

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak tworzyć niestandardowe konstruktory.

 2. Do czego używać pól final.

Preview 09:03

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Na czym polega proces kompilacji kodu.

 2. Jak działa Wirtualna Maszyna Java.

Preview 06:46

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak grupować klasy w pakiety.

 2. Jak importować klasy.

Preview 11:02

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak odczytywać dane od użytkowników.

Preview 03:32

Pierwsza cześć projektu Wniosek kredytowy.

Preview 10:31

Na tej lekcji dowiesz się, jakie są konwencje nazewnicze do nazywania klas, metod i zmiennych oraz w jaki sposób możesz komentować kod.

Konwencje nazewnicze i komentarze
06:51
Test: Pierwsze kroki
9 questions
+ Zmienne, stałe i operatory
14 lectures 03:13:17

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak zapisane są zmienne w pamięci.

 2. Co to jest notacja binarna.

 3. Jak przekonwertować liczbę binarną do liczby dziesiętnej.

Preview 10:14

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak są sposoby deklaracji zmiennych.

 2. Do czego słyży typ var.

 3. Jakie są restrykcje przed użyciem zmiennych lokalnych.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
07:16

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Co to są typy prymitywne.

 2. Jakich typów prymitywnych używamy do zapisu liczb całkowitych.

 3. Jakie są alternatywne sposoby zapisy liczb całkowitych.

 4. Co to jest konwersja rozszerzająca i zawężająca.

Prymitywne typy całkowite byte, short, int, long
17:25

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać operatorów arytmetycznych.

 2. Jak działa inkrementacja i dekrementacja.

 3. Jak używać operatorów przypisania.

Operatory arytmetyczne i wyrażenia
11:43

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak zapisywać liczby zmiennoprzecinkowe.

 2. Jakie są alternatywne sposoby zapisy liczb zmiennoprzecinkowych.

 3. Do czego używać klasy BigDecimal.

Typy zmienno-przecinkowe double, float
14:12

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak zapisywać pojedyncze symbole.

 2. Jakie zapisywać prawdę i fałsz.


Link do tablicy Unicode: https://www.rapidtables.com/code/text/unicode-characters.html

Typ char i boolean
14:03

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak należy używać operatorów relacyjnych i logicznych.

Operatory logiczne i relacyjne
13:10

Druga cześć projektu Wniosek kredytowy. Zmienne.

Projekt: Wniosek kredytowy część 2 - zmienne
17:45

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Do czego używamy Wrapperów.

 2. Jak działa Autoboxing i Unboxing.

Wrappery, Autoboxing, Unboxing
14:55

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak należy używać operatorów relacyjnych i logicznych.

Zmienne lokalne, instancji i klasy
18:10

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak należy używać operatorów relacyjnych i logicznych.

Stałe i typy enumerowane
15:36

Trzecia cześć projektu Wniosek kredytowy. Typy enumerowane.

Projekt: Wniosek kredytowy część 3 - typy enumerowane
21:22

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak należy używać bitowych.

Operatory bitowe
16:00

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak należy używać operatorów relacyjnych i logicznych.

Priorytety operatorów
01:26
Test: Zmienne, stałe i operatory
9 questions
+ Instrukcje sterujące
4 lectures 54:23

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać instrukcji if..else-if..else.

Instrukcja if else
08:59

Czwarta cześć projektu Wniosek kredytowy. Instrukcja if..else.

Projekt: Wniosek kredytowy część 4 - instrukcja if..else
09:34

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać instrukcji switch.

Instrukcja Switch
17:14

Piąta część projektu Wniosek kredytowy. Instrukcja switch.

Projekt: Wniosek kredytowy część 5 - instrukcja switch
18:36
Test: Intrukcje warunkowe
9 questions
+ Testowanie, debugowanie i refaktorowanie kodu
9 lectures 02:52:01

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać zewnętrzych bilbiotek.

 2. Po co nam menadżery paczek.

 3. Jak skonfigurować prosty projekt maven.

Jak używać zewnętrzych bibliotek? Wstęp do maven
21:00

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak pisać testy jednostkowe w JUnit.

Proste testy jednostkowe - wstęp do Junit5
22:55

Szósta część projektu Wniosek kredytowy. Testy jednostkowe.

Projekt: Wniosek kredytowy część 6 - testy jednostkowe
13:48

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Na czym polega mockowanie klas.

 2. Jak używać frameworku mockito do testowania klas z zależnościami do innych klas.

Mockowanie - wstęp do Mockito
15:21

Siódma część projektu Wniosek kredytowy.

Projekt: Wniosek kredytowy część 7 - testy z mockami
34:03

Ósma część projektu Wniosek kredytowy. Zasady refaktoringu kodu.

Projekt: Wniosek kredytowy część 8 - jak refaktorwać kod
14:26

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Co to jest debugowanie.

 2. Jak debugować aplikację java z poziomu edytora Intellij.

Debugowanie aplikacji Java
07:27

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak logować przy użyciu bilbioteki logback.

Logowanie
14:43

Dziewiąta część projektu Wniosek kredytowy. Logowanie.

Projekt: Wniosek kredytowy część 9 - logowanie
28:18
+ Tablice, pętle i łańcuchy
11 lectures 03:01:04

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak deklarować i inicjalizować tablice jedno i dwuwymiarowe.

Inicjalizacja tablic
12:17

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak działa i jak używać skrót składniowy o nazwie varargs.

Varargs
04:51

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak działa pętla for.

 2. Jak działa pętla foreach.

Iteracja po elementach tablicy - Pętle for
10:08

Dziesiąta część projektu Wniosek kredytowy. Tablice, varargs i pętla for.

Projekt: Wniosek kredytowy część 10 - tablice, varargs i pętla for
23:23

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak działa pętla while.

 2. Jak działa pętla do..while.

Pętla while, do..while
09:49

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak przerywać pętle albo iteracje.

 2. Jak pomijać iteracje w pętlach.

break, continue, return
11:15

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Gdzie zapisane są stringi w pamięci.

 2. Do czego służy metoda .intern() na obiekty String.

Jak zapisane są Stringi w pamięci?
11:31

Jedynasta część projektu Wniosek kredytowy. Pętla do..while.

Projekt: Wniosek kredytowy część 11 - Pętla do..while
19:22

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jakie możliwości daje name klasa String.

Praca z klasą String
20:56

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać regex, żeby walidować słowa.

Java Regex
18:58

Dwunasta część projektu Wniosek kredytowy. Pętla do..while i regex.

Projekt: Wniosek kredytowy część 12 - Pętla do..while i regex
38:34
Test: Tablice, pętle i łańcuchy
13 questions
+ Obiekty i klasy
13 lectures 03:19:46

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jakie są typy plików źródłowych.

 2. Jakie są elementy składowe klasy.

Anatomia pliku źródłowego
10:17

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Co to jest hermetyzacja.

 2. Jakie są modyfikatory dostępu.

Enkapsulacja i modyfikatory dostępu
15:21

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak zagnieżdzać klasy w innych elementach.

 2. Jaka jest różnica między klasą wewnętrzną, a zagnieżdzoną statyczną.

Klasy wewnętrzne i zagnieżdżone
21:51

Trzynasta część projektu Wniosek kredytowy. Testy BDD i użycie wzorca Builder.

Projekt: Wniosek kredytowy część 13 - testy BDD i wzorzec Builder
27:00

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak wywoływać konstrultory w konstruktorach.

 2. Jaka jest różnica między statycznym blokiem inicjalizacyjnym, a blokiem inicjalizacyjnym instancji.

Konstruktory, bloki statyczne i inicjalizacyjne
14:25

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak działa mechanizm pass-by-value.

 2. Jaka jest różnica między wartością, a referencją zmiennej.

Przekazywanie zmiennych do metod: pass-by-value
12:49

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać final w parametrach metod.

Zmienne final
07:39

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak porównywać zmienne prymitywne i jak obiekty.

Porównywanie zmiennych == vs .equals
15:45

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Co to jest zasięg zmiennych.

 2. Jak działa "przesłanianie" zmiennych.

Zasięg i widoczność zmiennych
08:49

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jaka jest różnica między stosem, a stertą.

Cykl życia zmiennych. Stos i Sterta
18:33

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak można zamodelować opcjonalność zmiennych.

Opcjonalność zmiennych - null vs Optional
13:45

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać statycznych importów

 2. Kiedy używać metod statycznych.

Metody statyczne i importy statyczne
09:01

Czternasta część projektu Wniosek kredytowy. Optional

Projekt: Wniosek kredytowy część 14 - Optional
24:31
Test: Obiekty i klasy
16 questions
+ Dziedziczenie, abstrakcja i polimorfizm
15 lectures 03:18:22

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak dziedziczyć klasy.

Dziedziczenie klas
11:45

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Zasad dziedziczenie metod i kosntruktrów.

 2. Jak wywowołać konstruktor parenta.

Dziedziczenie metod instancji i konstruktorów
16:50

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Czy można dziedziczyć elementy statyczne.

Dziedziczenie elementów statycznych klasy
05:13

Piętnasta część projektu Wniosek kredytowy. Dziedziczenie

Projekt: Wniosek kredytowy część 15 - dziedziczenie
17:35

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jakie są zasady nadpisywania metod parent klasy.

 2. Do czego służy słowo final w metodzie parenta.

Nadpisywanie metod super klasy
15:02

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Do czego służy słowo kluczowe  final w klasach.

Klasy final
03:29

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jakie są ograniczenia w używaniu Mockito.

Jak działa framework mockito?
08:09

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Na czym polega polimorfizm. Jak go używać?

Polimorfizm
12:01

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak działa przeciążanie metod.

 2. Jakie zasady selekcji metody stosuje Java.

Przeciążanie metod i konstruktorów
09:01

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Do czego używa się klas i metod abstrakcyjnnych

Klasy abstrakcyjne
07:48

Szesnasta część projektu Wniosek kredytowy. Klasa abstrakcyjna

Projekt: Wniosek kredytowy część 16 - klasa abstrakcyjna
26:25

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Czym są interfejsy

 2. Jak je deklarować

 3. Jaka jest różnica między interfejsem, a klasą abstrakcyjną

Interfejsy
18:18

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak definiować metody domyslne w interfejsach.

 2. Jakie są zasady dziedziczenia metod domyślnych.

Metody domyślne, prywatne i statyczne w interfejsach
11:21

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak dziedziczyć interfejsy.

 2. Jak dziedziczenie interfejsów wpływa na metody domyślne.

Dziedziczenie interfejsow
05:19

Siedemnsta część projektu Wniosek kredytowy. Interfejsy

Projekt: Wniosek kredytowy część 17 - interfejsy
30:06
Test: Dziedziczenie, abstrakcja i polimorfizm
16 questions
+ Wyjątki i asercje
8 lectures 01:48:03

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jaka jest hierarchia wyjątków.

 2. Jak jest różnica między wyjątkami checked, a unchecked.

Obsługa sytuacji wyjątkowych
14:13

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak definiować niestandardowe wyjątki.

Definiowanie niestandardowych wyjątków
09:45

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać instrukcji try-catch-finally.

Blok try-catch-finally i multi-catch
16:52

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak używać instrukcji try-with-resources.

Blok try-with-resources
06:43

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Ostatniej zasady nadpisywania metod.

Nadpisywanie metod z throws
07:57

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Jak łapać wyjątki z konstruktorów i bloków inicjalizacyjnych.

Wyjątki w konstuktorach i blokack inicjalizacyjnych
07:38

Czego nauczysz się z tej lekcji:

 1. Czym są asercje.

 2. Jak je włączyć

 3. Po co je stosować.

Używanie asersji
07:29

Osiemnasta część projektu Wniosek kredytowy - obsługa wyjątków

Projekt: Wniosek kredytowy część 18 - wyjątki
37:26
Test: Wyjątki i asercje
8 questions
Requirements
 • Nie musisz wiedzieć nic o Javie, ani programowaniu. Nauczymy się wszystkiego razem :)
Description

Ten kurs to świetny start dla osób, które nie miały styczności z programowaniem.

Duży nacisk położony jest na praktykę.

Przez ponad 30 godzin, będziesz poznawał podstawowe zagadnienia składni Java i równolegle rozwijał jedną, wielką aplikację Java. 


Czasy kiedy pracę w IT mogły znaleźć tylko osoby po studiach technicznych, już dawno minęły.

Dzisiaj każdy może zostać programistą, a nawet powinien.

Świat zmienia się bardzo dynamicznie. Dzisiaj pizzę dostarczają nam drony.  Jutro będziemy używali lodówki, która sama za nas zrobi zakupy online.

To wszystko trzeba będzie oprogramować!


Trzeba jednak przejść ten pierwszy, najtrudniejszy etap, jakim jest nauka.

Programowanie to wspaniała zabawa.

Do usłyszenia na na pierwszych lekcjach!

Who this course is for:
 • Początkujący programiści
 • Osoby, które nigdy nie miały styczności z programowaniem
 • Testerzy oprogramowania, chcąc nauczyć się programować