Udemy

İyi Yönetişim - YÖN101

Güven kazanmak için iyi yönetişime ihtiyacımız var! Sorumlu liderler için iyi yönetişimin eğitim programını sunuyoruz.
Last updated 12/2020
Turkish