เรียนสร้างแอพ iOS และ Android ด้วย Ionic 5 และ Angular 9
4.9 (366 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
852 students enrolled

เรียนสร้างแอพ iOS และ Android ด้วย Ionic 5 และ Angular 9

ปูพื้นฐานสร้างแอพ iOS และ Android ด้วยภาษาเว็บ เขียนครั้งเดียวได้ถึง 2 ระบบ
Bestseller
4.9 (366 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
852 students enrolled
Last updated 6/2020
Thai
Price: $99.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 9 hours on-demand video
 • 6 articles
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • สามารถสร้าง Mobile App ได้อย่างมั่นใจ และทำมาหากินได้
 • สามารถสร้าง Mobile App ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android
 • สามารถเขียน Mobile App ด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript รวมถึงใช้งาน PhoneGap/Cordova, Angular 8 และ Ionic Framework ในการพัฒนา Mobile App
 • สามารถออกแบบ และสร้าง UI ของ Mobile App ที่ใช้งานได้ง่ายและสวยงาม
 • สามารถสร้าง Mobile App ที่จัดการข้อมูลใน MySQL Database
 • สามารถสร้าง Mobile App ที่รับส่งข้อมูลกับ Web Service ได้
 • เรียนรู้การใช้งาน Plugin เพื่อควบคุมเซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ iOS และ Android ได้
 • สามารถอัพโหลด Mobile App ของตัวเองขึ้น App Store และ Play Store ได้
Course content
Expand all 218 lectures 09:11:18
+ [Ionic 4] ทักทายกันก่อนเรียน
2 lectures 03:16
ประกาศการอัพเดตเนื้อหา รองรับ Ionic 5 และ Angular 9
00:05

ก่อนเรียนมาทำความเข้าใจส่วนต่างๆ ของ Udemy เพื่อให้เรียนได้เต็มที่ และสามารถพูดคุยสอบถามกับโค้ชพล และเพื่อนๆ ในหลักสูตรได้

Preview 03:11
+ [Ionic 5] เป้าหมายของการสร้าง Mobile Application และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2 lectures 11:38

กำหนดเป้าหมายของการที่เราจะสร้าง Mobile Application ขึ้นมา เพื่อให้เห็นความสำคัญของบทเรียนทั้งหมด และสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้

Preview 05:21

ทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เมื่อเราเริ่มพัฒนา Mobile Application อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่ต้องเจอ รวมถึงความท้าทายต่างๆ แบบเข้าใจง่าย สไตล์โค้ชพล

Preview 06:17
เข้าใจเป้าหมาย และขั้นตอนการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่น
7 questions
+ [Ionic 5] รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
4 lectures 16:33

ทำความเข้าใจแนวคิดของ Hybrid Mobile Application ได้ง่ายๆ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการคิดพัฒนา Mobile Application แบบ Cross Platform

Preview 06:23
 1. เข้าใจจุดประสงค์ที่มีการคิดค้น PhoneGap ขึ้นมา
 2. ประโยชน์ของ PhoneGap
 3. รูปแบบการทำงานของ PhoneGap
Preview 02:37
 • ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง PhoneGap และ Cordova
 • เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
 • มีประโยชน์เวลาไปค้นใน Google หรือ StackOverflow
Preview 03:38

ทำความเข้าใจส่วนประกอบของ Cordova เพื่อการประยุกต์นำไปใช้งานใน Ionic Framework

โครงสร้างของ Cordova
03:55

ทบทวนความเข้าใจในจุดประสงค์ของแนวคิดการพัฒนา Mobile App แบบ Hybrid และการทำงานของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

รู้จักกับการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid
7 questions
+ [Ionic 5] รู้จักกับ Ionic Framework
3 lectures 10:21

เข้าใจจุดประสงค์ของ Ionic Framework และเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ที่เราจะใช้ Ionic Framework ในการพัฒนา Mobile Application

รู้จักกับ Ionic Framework
06:10

คำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเลือกใช้เครื่องลง Windows หรือเครื่อง Mac ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

 • เครื่อง Windows สามารถใช้พัฒนาแอพ iOS ได้หรือไม่?
 • เครื่อง Windows สามารถทำแอพ ระบบอะไรได้บ้าง?
 • เครื่อง Mac สามารถทำแอพ ระบบอะไรได้บ้าง?
 • ใช้ Windows ทำแอพ Android ก่อน แล้วค่อยซื้อ Mac มาทำแอพ iOS ได้หรือไม่?
Preview 02:23

ทราบถึงกลุ่มโปรแกรม และระบบที่ Ionic Framework ใช้งาน เพื่อรู้ถึงขอบเขตการทำงาน และโปรแกรมที่จะติดตั้งในขั้นตอนต่อไป

ระบบและโปรแกรมที่ใช้ใน Ionic Framework
01:48
+ [Ionic 5] Editor สำหรับพัฒนา Mobile Application
7 lectures 12:55
รู้จักกับโปรแกรม Editor แบบต่างๆ
01:56
Editor สำหรับการพัฒนาแอพด้วย Ionic Framework
01:15
วิธีติดตั้ง Visual Studio Code สำหรับคนใช้ Windows
01:38
วิธีติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับคนใช้ Mac
01:30
วิธีค้นหาและติดตั้ง Extension ให้กับ Visual Studio Code
01:40
วิธีตั้งค่า Icon Theme ใน Visual Studio Code
03:09
วิธีตั้งค่า Color Theme ใน Visual Studio Code
01:47
+ [Ionic 5] เตรียมเครื่อง Windows เพื่อพัฒนาแอพ Android
6 lectures 18:42

ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมในการพัฒนาแอพ Android บนระบบ Windows

ระบบและโปรแกรมที่ใช้บน Windows
00:42
ติดตั้ง NodeJS และ Chocolatey รวมทั้งของอื่นๆ
04:37
วิธีติตดั้ง Ionic CLI
02:02
วิธีติดตั้ง Java Development Kit (JDK) ด้วย Chocolatey
03:00
วิธีติดตั้ง Android Studio บน Windows
04:50
วิธีตั้งค่า Android SDK Root Path บน Windows
03:31
+ [Ionic 5] วิธีการเตรียมเครื่อง macOS เพื่อพัฒนาแอพ Android
6 lectures 15:17

เข้าใจสภาพแวดล้อมการพัฒนาแอพ iOS บนระบบ OS X 

ระบบและโปรแกรมที่ใช้บน MacOS
01:16
วิธีติดตั้ง Homebrew ใน MacOS
01:37
วิธีติดตั้ง Node JS
01:27
วิธีติดตั้ง Cordova CLI และ Ionic Framework
01:57
วิธีติดตั้ง Android Studio
04:36
วิธีตั้งค่า PATH ของ Android SDK บน MacOS
04:24
+ [Ionic 5] วิธีการเตรียมเครื่อง macOS หรือ OS X เพื่อพัฒนาแอพ iOS
5 lectures 06:19
วิธีติดตั้ง XCode
01:29
วิธีตั้งค่า Apple ID และ Apple Developer Account ใน Xcode
02:17

รู้จักกับระบบช่วยรันแอพบน iOS Simulator และ iOS Device ผ่านโปรแกรม Terminal

รู้จักกับ ios-sim และ ios-deploy
01:05

เรียนรู้การติดตั้งระบบ ios-sim สำหรับสั่งทดสอบแอพบน iOS Simulator ผ่านโปรแกรม Terminal

วิธีติดตั้ง ios-sim
00:28

เรียนรู้การติดตั้งระบบ ios-deploy สำหรับสั่งทดสอบแอพบน iOS Device ผ่านโปรแกรม Terminal

วิธีติดตั้ง ios-deploy
01:00
+ [Ionic 5] สร้างแอพแรกของพวกเรา
11 lectures 27:50

รู้จักกับ Ionic CLI เครื่องมือที่ให้จัดการโปรเจค Ionic ผ่านโปรแกรม Command Prompt บน Windows และโปรแกรม Terminal บน Mac

ทำความรู้จัก Ionic CLI
02:02
(Windows) การจัดการโฟลเดอร์โปรเจค และ Path
01:53
(Windows) รู้จัก และใช้งานโปรแกรม Command Prompt หรือ Powershell
02:30
วิธีเปิดโฟลเดอร์ใน Visual Studio Code และใช้งาน Terminal
02:17
วิธีปลดล๊อคคำสั่งใน Powershell
02:44
การตั้งค่า Icon Theme
01:26
(MacOS) การสร้างและจัดการโฟลเดอร์โปรเจคที่ถูกต้อง
01:22
(MacOS) รู้จัก Terminal และวิธีเรียกใช้งาน
01:52

รู้จักกับคำสั่งสร้างโปรเจค ionic start ในการกำหนดชื่อโฟลเดอร์โปรเจค, ประเภทเทมเพลต, และชื่อของแอพพลิเคชั่น

คำสั่งสร้างโปรเจค: ionic start
01:51

ถ้าต้องการสร้างโปรเจคปกติ ใช้แค่คำสั่ง ionic start NextflowApp blank นะครับ

มาสร้างโปรเจค Ionic บน Windows และ MacOS กัน
07:03
การรันทดสอบโปรเจคในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
02:50
ทดสอบหลังสร้างแอพ
2 questions
+ [Ionic 4] วิธีการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
6 lectures 12:33
แนวทางในการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง
00:46
แนวทางการตั้งคำถาม และการให้ข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว
05:46
วิธีเรียกดู ionic info
01:33
วิธีการแปะ log ที่ทำให้การนำไปวิเคราะห์ทำได้ไวขึ้น
00:21
แนะนำเว็บที่ใช้ค้นหาข้อมูล และสอบถามปัญหา
02:48
Requirements
 • ไม่จำเป็นต้องเคยทำ Mobile Application มาก่อน
 • สามารถอ่านเขียนภาษา HTML, CSS พอได้ ไม่ต้องโปร
 • สามารถอ่านเขียนภาษา JavaScript พอได้ ไม่ต้องโปร
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ JQuery หรือ Angular Framework
 • ควรมีประสบการณ์การใช้งานภาษา SQL และการทำงานกับฐานข้อมูล Database Server
Description

ในหลักสูตรนี้ คุณจะค้นพบวิธีทำ Mobile App ด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript เขียนครั้งเดียว ได้ทั้ง iOS App และ Android App 

** อัพเดตเนื้อหาล่าสุดเป็น Ionic Framework 5 และ Angular 9 แล้วครับ

โค้ชพลขอใช้ประสบการณ์กว่า 6 ปี แชร์วิธีการ และแนวคิด เพื่อให้คุณค้นพบการพัฒนา Mobile App โดยใช้เทคโนโลยี Ionic Framework ซึ่งสามารถใช้ภาษาเว็บทั่วไปอย่าง HTML, CSS, JavaScript สร้างแอพได้ถึง 2 ระบบพร้อมกัน

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ต้องการเรียนรู้การพัฒนา Mobile App และทำทีเดียวได้ทั้ง iOS App และ Android App

ภาพรวมเนื้อหาในหลักสูตร

 1. Mobile Developer Beginner - เรียนรู้โลกของการพัฒนา Mobile App, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, และการหารายได้จาก Mobile App

 2. Hybrid App - เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนา Mobile App แบบ Hybrid

 3. Basic to Pro - ปูพื้นฐาน และเรียนรู้การใช้ HTML, PhoneGap/Cordova, AngularJS, และ Ionic Framework ในการสร้าง iOS และ Android App

 4. Mobile User Interface - เรียนรู้การใช้งาน UI Component เพื่อสร้าง Mobile App

 5. Connect Web API - เรียนรู้วิธีรับส่งข้อมูลระหว่าง Mobile App กับ Web API

 6. Mobile Database - เรียนรู้การจัดการฐานข้อมูล SQLite 3

 7. Plugin Workshop - เรียนรู้วิธีทำให้ Mobile App เรียกใช้เซ็นเซอร์ต่างๆ บน iPhone, iPad และ Android เช่น TouchID, Camera, Barcode Scanner, Push Notification

 8. To App Store - วิธีการสมัคร และอัพโหลดแอพขึ้น App Store และ Play Store

สื่อประกอบการเรียน

 • วิดีโอ ดูได้ไม่มีวันหมดอายุ

 • ไฟล์ Workshop สำหรับดาวน์โหลดไปฝึกทำตาม

 • Link สำหรับดูข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติม

ลักษณะการเรียน

 1. ทำความเข้าใจ - เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีแต่ละตัว เพื่อให้รู้จริง เอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจ

 2. ดูและทำตาม - ดาวน์โหลดไฟล์ Workshop เพื่อทำตาม และทดสอบแอพจริง

 3. ทบทวนด้วยคำถาม - ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจส่วนสำคัญของเนื้อหา

 4. ท้าทายด้วยโจทย์เปิด - ฝึกวิธีคิด โดยท้าทายคุณด้วยโจทย์ที่ทำให้เสร็จได้ด้วยหลากหลายวิธี

ทำไมควรลงเรียนหลักสูตรนี้?

 1. เรียนจบสามารถสร้าง Mobile App ได้แน่นอน ทำแอพได้มั่นใจ ไร้กังวล

 2. รองรับความต้องการลูกค้าได้ถึง 2 ระบบ คือ iOS และ Android

 3. โค้ชพลเน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย มีไฟล์ Workshop ทำตามได้ เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากครับ

 4. ถามตอบปัญหาได้ในวิดีโอ เหมือนเรียนสดกับโค้ชพล

 5. อัพเดตเนื้อหาต่อเนื่อง คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 • เนื้อหาวิดีโอหลักรวมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมงครับ


Who this course is for:
 • บุคคลทั่วไป
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Developer)
 • Web Master
 • IT Manager