Udemy

İnşaat Projelerinde Çevik Yönetim ve SCRUM-101

İnşaat Proje Yönetiminde Üretkenlik, yalınlık ve sürdürülebilirlik nasıl artırılabilir
Last updated 8/2023
Turkish