Udemy

İngilizce Mülakat Teknikleri ve Pratikleri 1

İngilizce mülakatlarda sorulan basit sorular, zekice cevaplar gerektirir. En iyi cevaplar bu eğitimle mümkün!
Last updated 12/2022
Turkish