İklim Değişikliği 101

Küresel iklim değişikliği, su tasarrufu ve çevre sorunlarında farkındalık yaratabilir, doğanın kurtarıcısı olabiliriz.
New
Rating: 4.7 out of 5 (45 ratings)
1,082 students
Turkish
Ekofeminizm
Küresel İklim Değişikliği
Ekolojik Ayak İzi
Su Riskleri
Su Ayak İzi
İklim Krizinde Çevre Politikaları

Requirements

  • Kursa katılım açısından herhangi bir ön koşul bulunmamakta olup herkes tarafından katılım sağlanabilir.

Description

Bu eğitim içeriği, KızBaşına tarafından British Council desteği ile UK Alumni Climate Change Challenge Project kapsamında yürütülmekte olan iklim krizi, su tasarrufu ve çevre sorunlarına farkındalık yaratan proje kapsamında oluşturulmuştur.

Proje kapsamında bu eğitime katkıda bulunan Doç. Dr. Nilsen Gökçen Uluk’a, Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu’na, Dr. Uğur Özdemir’e, Banu Buyurgan’a ve Prof. Elizabeth Bomberg’e teşekkür ediyoruz.

Eğitimi oluşturan KızBaşına ekip üyeleri; Ceren Zeytin, Elif Çelikcan, Didem Akdemir, İdil Koparan, Emine Gülmez ve Burçak Balkan.

5 kısımdan oluşan eğitimimiz, küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalık yaratmak için temel bilgileri içinde barındıran bir eğitim niteliği taşımaktadır.

1. Kısım "Ekofeminizm" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 6 dakikadır. Bu bölümde, iklim krizinden en çok kadınların etkilendiği gerçeği karşısında eğitime bir temel teşkil edebilmesi açısından ekofeminizm kavramı ve bu kavramının temel özellikleri açıklanmıştır.

2. Kısım "Küresel İklim Değişikliği" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 8 dakikadır. Bu bölümde iklim değişikliği ile iklim krizi farkı başta olmak üzere; küresel iklim değişikliğine yol açan etkenlere, Türkiye’de sera gazı emisyonları trendi ile kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarına, küresel iklim krizinin etkilerine ve iklim değişikliğinden etkilenen haklarımıza değinilecektir.

3. Kısım "Ekolojik Ayak İzi" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 6 dakikadır. Bu bölümde özellikle bozulan ekosistem dengelerini hesaplamak için önem arz eden ekolojik ayak izi kavramı üzerinde durulacaktır. Bu itibarla, tüketimin ve üretimin ekolojik ayak izi ile Türkiye’de kişi başına düşen tüketimin ekolojik ayak izi mikarı, ekolojik ayak izinin bileşenleri, ekolojik ayak izinin nasıl azaltılabileceği hususları ele alınacaktır.

4. Kısım "Su Kaynakları ve Su Riskleri" başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 10 dakikadır. Eğitim içeriğinde iklim değişikliğinin en önemli sorunlarından biri olan su kıtlığına ve su kaynakları üzerindeki risklerin neler olduğuna değinilmesinde fayda görülmüştür. Bu sebeple bu bölümde su kaynaklarında risk yaşanmasına yol açan beşeri etmenler, Türkiye’deki su kaynakları üzerindeki sorunlar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in su politikaları ve su ayak izi kavramı ele alınacaktır.

Son bölüm olan "İklim Krizinde Çevre Politikaları" başlıklı bölümde ise eğitim süresi 5 dakika olup, küresel iklim değişikliği konusunda uluslararası politikalar ile ABD’de ve Türkiye’de çevre politikaları konuları ele alınacaktır.

Who this course is for:

  • Kursun içeriği bakımından uzmanlık alanı gerekmeksizin; iklim krizine, su tasarrufuna ve çevre sorunlarına karşı farkındalığını artırmak isteyen ve doğanın çağrısına kulak vererek küresel iklim değişikliği konusunda bilinçlenmek isteyen herkesin bu eğitimden faydalanması amaçlanmaktadır.

Course content

5 sections5 lectures36m total length
  • Ekofeminizm
    06:08

Instructor

Sivil Toplum Kuruluşu
Kiz Basina
  • 4.7 Instructor Rating
  • 286 Reviews
  • 5,038 Students
  • 2 Courses

Kız Başına, Türkiye’de kadına ve çocuklara yönelik nefret söylemini, şiddeti ve tacizi inceleyen bir projedir.Kız Başına, bu sorunları görünür hale getirir, farkındalık yaratır. Bu amaç için de sosyal medya kanallarını kullanır.

Kadın ve çocuklara yol gösterirken toplumu harekete geçirir. Mağdurlara yardım yollarını gösterir ve onları güçlü birer birey haline getirmeyi hedefler.