İç Kontrol Eğitimi
3.7 (18 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
57 students enrolled

İç Kontrol Eğitimi

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) disiplini
3.7 (18 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
57 students enrolled
Created by CGS Center
Last updated 8/2018
Turkish
Current price: $119.99 Original price: $199.99 Discount: 40% off
2 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 1 hour on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • İç kontrol sisteminin kurulması
 • Şeffaf ve hesap verebilir organizasyonun kurulması
 • İç denetçilik
 • Operasyonel denetçilik
 • Kurumsal risk yönetimi
 • Organizasyonun yetki ve sorumluluklarını tanımlama
 • Risk yönetimi
 • Kurumsal yönetim farkındalığı
Requirements
 • Temel işletme tecrübesi
Description

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 2017 son makalesiyle birlikte yayınlanan iç kontrol ve kurumsal risk yönetiminin işletmelere veya organizasyonlara nasıl entegre edilebileceği konusu anlatılmıştır. Ayrıca kurulan sistemde, izleme ve gözetimin nasıl olması gerektiği de anlatılmıştır. COSO makaleleri ve Türk kanunlarında yayınlanan iç kontrol sisteminin organizasyonlarda oluşturulmasıyla ilgili konulara yer verilmiştir.

Who this course is for:
 • Hissedar
 • Yönetim kurulu üyesi
 • Yönetici
 • Girişimci
 • Denetçi
 • İç Denetçi
 • Müdür
 • Öğrenci
 • Kalite Sorumlusu
 • Kalite Denetçisi
 • Danışman
 • Mali Müşavir
 • Yeminli Mali Müşavir
 • Muhasebe Sorumlusu
 • Finans Sorumlusu
 • Bağımsız Denetçi
 • Akademisyen
 • Organizasyon Yöneticisi
Course content
Expand 6 lectures 01:04:07
+ Giriş
6 lectures 01:04:07
 • İç Kontrol Kavramı

 • COSO Modeli Nedir?

 • İç Kontrol ve Yönetim İlişkisi

 • Süreç Yönetimi ve İç Kontroldeki Yeri

 • Mevcut Durum Analizi

 • İç Kontrol Bileşenleri

Preview 07:31
 • İç Kontrol ve COSO

 • Neden İç Kontrol Sistemine İhtiyaç Vardır?

 • İç Kontrol Sisteminde Yönetim Nedir?

 • Mevcut Durum Analizi

 • İç Kontrol ve Süreç Analizi

 • Süreç Yönetiminin İç Kontrolle İlişkisi

Preview 09:56
 • İç Kontrol Bileşenleri ve İlkeleri

 • İç Kontrol Sistemi - Kontrol Ortamı

 • İlke 1: Yönetimin Felsefesi ve Çalışma Tarzı

 • İlke 2: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Denetçiliğin Oluşturulması

 • İlke 3: Yetkileri Arası Uyum ve Yetkilendirme

 • İlke 4: Kurumsal Hafıza

 • İlke 5: İnsan Kaynağını Etkin Kullanma

 • İç Kontrol Sistemi - Risk Değerleme

 • Risk Değerlendirme

3.Bölüm
07:18
 • Risk Değerlendirme Süreci

 • İlke 6: Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi

 • İlke 7: Riskleri Tanımlama ve Risk Yönetimi

 • İlke 8: Suistimal ve Suistimal Riskinin Yönetimi

 • İlke 9: Geleceği Tehdit Eden Riskler

 • İç Kontrol Sistemi - Kontrol Faaliyetleri

 • İlke 10: Riskleri Kabul Etme ve Sürdürülebilirliği Sağlama

4.Bölüm
14:44
 • İlke 10: Riskleri Kabul Etme ve Sürdürülebilirliği Sağlama

 • İlke 11: Teknolojik Destek ile Kontrol Faaliyetleri

 • İlke 12: Kontrol Faaliyetlerinin Seçimi ve Faaliyetlerinin Seçimi ve Uygulanması

 • İç Kontrol Sistemi - Bilgi ve İletişim

 • İlke 13: İşletme İçerisinde Bilgi Akışı ve İletişim

 • İlke 14: Yönetim Kurulu ve Yönetim Arasındaki İletişim

5.Bölüm
09:29
 • İlke 14: Yönetim Kurulu ve Yönetici Arasındaki İletişim

 • İlke 15: İşletmenin Dış Çevreyle İletişimi

 • İç Kontrol Sistemi - İzleme/Gözetim

 • İlke 16: İşletmenin, İç Kontrol Bileşenlerini İzleme Sorumluluğu

 • İlke 17: İç Denetleme Birimi Oluşturulması ve İç Denetçinin Sorumlulukları

 • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Arasındaki İlişki

 • Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı ve Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi

 • Risk Yönetiminde Hedeflerin Belirlenmesi

 • Mevcut Durum Analizi ve Hedef Yapının Tespiti

 • Kurumsal Risk Yönetimi Prensibleri

 • Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

 • Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Seviyeleri

 • Kurumsal Risk Yönetimi Tavsiye Edilen Yaklaşımlar

 • Kurumsal Risk Yönetimi Fayda Maliyet Analizi

6.Bölüm
15:09