Hukukun Üstünlüğünün Esasları

Hukuk Devleti İlkesi Nedir?
Rating: 4.2 out of 5 (36 ratings)
1,643 students
Hukukun Üstünlüğünün Esasları
Rating: 4.2 out of 5 (36 ratings)
1,643 students
Hukuk Devleti İlkeleri
Uluslararası Hukuk
İnsan Hakları Hukuku

Requirements

 • Temel Hukuk Bilgisi
Description

Bu kurs, Türkiye'de hukuk devletinin temel kavramları olan hukukun üstünlüğü, insan hakları, yasama-yürütme-yargı, yargı bağımsızlığı gibi kavramları irdeleyerek Türkiye'de hukuk devleti bilincinin ve farkındalığının gelişmesine bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim temel seviyede hukuk bilgisi olan herkese açıktır. Eğitmen Özgürlük Araştırmaları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bican Şahin'dir. İlerleyen zamanlarda eğitim daha da çeşitlendirilerek ve detaylandırılarak devam edecektir.

Who this course is for:
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri
 • Sosyal Bilimciler
 • Avukatlar
Course content
9 sections • 10 lectures • 1h 29m total length
 • Temel Kavramlar
  07:53
 • 1.Ders Değerlendirme Soruları
  4 questions
 • Hukuk Devletinden Hukukun Üstünlüğüne
  10:48
 • 2.Bölüm Değerlendirme Soruları
  4 questions
 • Hukukun Üstünlüğünün Kurumsal Gerekleri I
  06:36
 • Hukukun Üstünlüğünün Kurumsal Gerekleri II
  08:50
 • 3. ve 4. Bölüm Değerlendirme Soruları
  6 questions
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Yasama
  05:56
 • 4.Bölüm Değerlendirme Soruları
  3 questions
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Kanunlar
  08:09
 • 5.Bölüm Değerlendirme Soruları
  4 questions
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Yönetme ve İdare
  05:44
 • 6.Bölüm Değerlendirme Soruları
  3 questions
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Olağanüstü Rejimler
  12:07
 • 7.Bölüm Değerlendirme Soruları
  3 questions
 • Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
  10:42
 • 8.Bölüm Değerlendirme Soruları
  4 questions
 • Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları
  12:23
 • 9.Bölüm Değerlendirme Soruları
  4 questions

Instructor
Özgürlük Araştırmaları Derneği Resmi Udemy Hesabı
Özgürlük Araştırmaları
 • 4.2 Instructor Rating
 • 36 Reviews
 • 1,643 Students
 • 1 Course

Özgürlük Araştırmaları çalışmalarında bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri temel alır. Araştırmacılarımız çeşitli politika alanlarında bağımsız, tarafsız, kanıta ve olgulara dayalı bir perspektiften araştırmalar yapar ve yayınlarıyla politika yapım süreçlerine özgürlükçü bir perspektiften katkıda bulunmayı amaçlar. Özgürlük Araştırmaları 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabi olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce ve araştırma kuruluşu (think-tank) olarak faaliyet göstermektedir.