Udemy

Hukukun Üstünlüğünün Esasları

Hukuk Devleti İlkesi Nedir?
Free tutorial
Rating: 4.5 out of 5 (128 ratings)
4,397 students
1hr 29min of on-demand video
Turkish

Hukuk Devleti İlkeleri
Uluslararası Hukuk
İnsan Hakları Hukuku

Requirements

  • Temel Hukuk Bilgisi

Description

Herkese açık ve ücretsiz olan bu eğitim, Türkiye'de hukuk devletinin temel kavramları olan hukukun üstünlüğü, insan hakları, yasama-yürütme-yargı, yargı bağımsızlığı gibi kavramları irdeleyerek Türkiye'de hukuk devleti bilincinin ve farkındalığının gelişmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Özgürlük Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bican Şahin'in eğitmenliğini üstlendiği "Hukukun Üstünlüğünün Esasları Eğitimi" ilerleyen zamanlarda daha da çeşitlendirilerek ve detaylandırılarak devam edecektir.

Who this course is for:

  • Hukuk Fakültesi Öğrencileri
  • Sosyal Bilimciler
  • Avukatlar

Instructor

Özgürlük Araştırmaları Derneği Resmi Hesabı
Özgürlük Araştırmaları
  • 4.4 Instructor Rating
  • 213 Reviews
  • 5,193 Students
  • 2 Courses

Özgürlük Araştırmaları çalışmalarında bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri temel alır. Araştırmacılarımız çeşitli politika alanlarında bağımsız, tarafsız, kanıta ve olgulara dayalı bir perspektiften araştırmalar yapar ve yayınlarıyla politika yapım süreçlerine özgürlükçü bir perspektiften katkıda bulunmayı amaçlar. Özgürlük Araştırmaları 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabi olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce ve araştırma kuruluşu (think-tank) olarak faaliyet göstermektedir.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 25,000+ courses