Hukukun Üstünlüğünün Esasları

Hukuk Devleti İlkesi Nedir?
Rating: 4.0 out of 5 (32 ratings)
1,455 students
Hukukun Üstünlüğünün Esasları
Rating: 4.0 out of 5 (32 ratings)
1,455 students
Hukuk Devleti İlkeleri
Uluslararası Hukuk
İnsan Hakları Hukuku

Requirements

 • Temel Hukuk Bilgisi
Description

Bu kurs, Türkiye'de hukuk devletinin temel kavramları olan hukukun üstünlüğü, insan hakları, yasama-yürütme-yargı, yargı bağımsızlığı gibi kavramları irdeleyerek Türkiye'de hukuk devleti bilincinin ve farkındalığının gelişmesine bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Eğitim temel seviyede hukuk bilgisi olan herkese açıktır. Eğitmen Özgürlük Araştırmaları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bican Şahin'dir. İlerleyen zamanlarda eğitim daha da çeşitlendirilerek ve detaylandırılarak devam edecektir.

Who this course is for:
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri
 • Sosyal Bilimciler
 • Avukatlar
Curriculum
9 sections • 10 lectures • 1h 29m total length
 • Temel Kavramlar
 • 1.Ders Değerlendirme Soruları
 • Hukuk Devletinden Hukukun Üstünlüğüne
 • 2.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğünün Kurumsal Gerekleri I
 • Hukukun Üstünlüğünün Kurumsal Gerekleri II
 • 3. ve 4. Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Yasama
 • 4.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Kanunlar
 • 5.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Yönetme ve İdare
 • 6.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğü Açısından Olağanüstü Rejimler
 • 7.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
 • 8.Bölüm Değerlendirme Soruları
 • Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları
 • 9.Bölüm Değerlendirme Soruları

Instructor
Özgürlük Araştırmaları Derneği Resmi Udemy Hesabı
Özgürlük Araştırmaları
 • 4.0 Instructor Rating
 • 32 Reviews
 • 1,455 Students
 • 1 Course

Özgürlük Araştırmaları çalışmalarında bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri temel alır. Araştırmacılarımız çeşitli politika alanlarında bağımsız, tarafsız, kanıta ve olgulara dayalı bir perspektiften araştırmalar yapar ve yayınlarıyla politika yapım süreçlerine özgürlükçü bir perspektiften katkıda bulunmayı amaçlar. Özgürlük Araştırmaları 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabi olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce ve araştırma kuruluşu (think-tank) olarak faaliyet göstermektedir.