బ్లాగర్ ఉపయోగించి వెబ్సైటు ఎలామొదలుపెట్టాలి

బ్లాగర్ బ్లాగ్ కి సంభవించిన పూర్తి సమాచారం
Rating: 3.5 out of 5 (4 ratings)
145 students
బ్లాగర్ ఉపయోగించి వెబ్సైటు ఎలామొదలుపెట్టాలి
Rating: 3.5 out of 5 (4 ratings)
145 students
At the end of this course, Student will be able to create a website or blog using blogger platform, use the design features on the platform to create a beautiful and professional blog or website.
Post new articles as often as he wants
Use custom domain on blogger platform
Monetize the website or blog with google adsense
Create multiple pages on his blog
Learn how to install a blogger blog template
You will learn about all Blogger features

Requirements

 • Access to the internet and a desire to learn,
 • The Student need an email address from google, a computer or a mobile device with internet connection. He or she does not need any technical knowledge, this course shall show you all you will need to know to create a very engaging website or blog through blogger.
 • This course is for beginners and requires keen interest from the would be student
 • Remember no technical skill is required, all you need to have is an interest and willingness to learn
Description


ఈ ఆన్‌లైన్ కోర్స్ లో బ్లాగర్‌ను ఉపయోగించి ఉచితంగా బ్లాగ్ / వెబ్‌సైట్‌ను ఎలా సృష్టించాలో మీకు తెలుస్తుంది


బ్లాగ్ మరియు వెబ్‌సైట్ మధ్య ప్రాథమిక వ్యత్యాసం మీకు తెలుస్తుంది. వెబ్‌సైట్ రూపకల్పన చేయడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్.


బ్లాగర్ అనేది బ్లాగ్-ప్రచురణ సేవ,


బ్లాగులు గూగుల్ హోస్ట్ చేస్తాయి మరియు సాధారణంగా బ్లాగ్ స్పాట్ యొక్క సబ్డొమైన్ నుండి యాక్సెస్ చేయబడతాయి


ఈ కోర్సులో ఉన్న విషయాల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి కోర్సు పాఠ్యాంశాలను సమీక్షించండి.


ప్రొఫెషనల్ బ్లాగర్ కావడానికి ఇది అల్టిమేట్ కోర్స్, మీ స్వంత బ్లాగును మొదటి నుంచి ప్రారంభించటానికి ఇది సహాయ పడుతుంది.బ్లాగింగ్ ద్వారా తమ జీవితాన్ని మార్చుకోవాలనుకునే ఎవరైనా


Who this course is for:
 • 30 Minutes Blogger Course: Create a Blog or Website and Start Earning You would like to start a blog and don't know how to create ? Then this course is for you. Anybody can enroll this course. Just need to have basic knowledge of internet. Learn to create a blog or website for free without coding or no coding in just 30 minutes. Learn to make money with your blog. In this course, you will learn everything about blogger. Start Learning : Learn to setup blogger account Learn to create a post, post template and posting using email Learn to work on layout and theme customization Learn to install a custom theme Learn to submit website to Google Search Learn to monetize your blog with adsense Enroll now, see you in the blogger course. Who this course is for: If you want to learn - how to create a blog or website without coding. This course is for you. If you're new to blogger - This course is for you
Curriculum
9 sections • 9 lectures • 59m total length
 • what is blog
 • How to create blog?
 • Creating post in blogger?
 • Create page ? page vs post difference?
 • Blogger.com settings?
 • How to setup a custom domain?
 • How to change blogger template ?
 • How to add gadgets / widgets in blogger?
 • Case studies?

Instructor
Digital Marketing Expert
Sai Ramesh Ponugupati
 • 3.5 Instructor Rating
 • 4 Reviews
 • 145 Students
 • 1 Course

I am a professional blogger for almost 10 years. I have created and profited from multiple blogs within various niches, accruing experience along the way on what the best practices are for creating quality, profitable content. I have  always had a passion for teaching and wants to share his wealth of knowledge to help others attain the lifestyle he is fortunate enough to have through blogging