Udemy

Học Ruby on Rails Căn Bản

Khoá học giúp bạn có cái nhìn tổng thể về Ruby on Rails và cách xây dựng một ứng dụng thực tế bằng Ruby on Rails.
Free tutorial
Rating: 4.4 out of 5 (101 ratings)
1,915 students
1hr 10min of on-demand video
Vietnamese

Tổng quan về Ruby on Rails
Tạo ứng dụng Blog với Ruby on Rails
Kiến trúc MVC trong Ruby on Rails
Sử dụng thư viện Bootstrap cho Blog
Model, View, Controller và Routes
Deploy ứng dụng lên Heroku

Requirements

 • Có kiến thức cơ bản về Ruby
 • Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS

Description

Tại sao nên học Ruby on Rails?

 1. Ruby on Rails là một Web application framework được viết bằng ngôn ngữ Ruby.

 2. Rails được thiết kế để giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

 3. Rails được sử dụng ở nhiều công ty lớn như: Github, Twitter, Airbnb, SlideShare, Basecamp, …

 4. Nhu cầu công việc về Ruby on Rails cao  ~~> Lương cao.

Who this course is for:

 • Cho những người mới bắt đầu học về Ruby on Rails

Instructor

Technical Lead at ITviec
Luan Nguyen
 • 4.4 Instructor Rating
 • 101 Reviews
 • 1,915 Students
 • 1 Course

Specialties: 

- Ruby, Ruby on Rails
- Web Design: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Twitter Bootstrap, Responsive
- Relational and NoSQL databases: Postgres, MySql, MongoDB, Redis
- Cloud services: Heroku, AWS(EC2, S3), VPS, DigitalOcean

- Web Servers: Nginx, Thin, Phusion Passenger, Unicorn
- Application Performance Monitoring: New Relic, Pingdom
- Website Speed and Performance: GTmetrix, Google PageSpeed Insights, WebPagetest
- APIs Integration: Facebook, Twitter, Instagram, Google Maps


Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 25,000+ courses