Heidelbergse Kategismus

Belydenisskrif
Rating: 4.2 out of 5 (6 ratings)
263 students
Afrikaans

'n Oorsig oor die kernwaarhede van dit wat in die Bybel as God se openbaring geleer word

Requirements

  • Geen

Description

'n Verklaring van die Belydenisskrif wat in 1563 in Heidelberg (Duitsland) as 'n leerboek vir Christelike skole opgestel is. Dit is opgedeel in 52 afdelings sodat dit vir 52 weke (elke Sondag van 1 jaar) deurgewerk kan word. 'n Werkboek kan by les 1 afgelaai word.   

Who this course is for:

  • Alle Christene wat hulle kennis van Bybelse waarhede wil versterk
  • Enigeen wat op 'n gestruktureerde wyse wil weet wat die Bybel leer

Instructor

Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)
Naas Ferreira
  • 4.6 Instructor Rating
  • 31 Reviews
  • 625 Students
  • 4 Courses

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.