Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme
4.0 (97 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,030 students enrolled

Google Flutter | Dart ile IOS ve Android Geliştirme

Flutter Widget ları ve Dart Programlama dili ile hem IOS hem de Android için yazılımı kolayca öğrenin..
4.0 (97 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,030 students enrolled
Created by Selcuk Celik
Last updated 2/2019
Turkish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 20.5 hours on-demand video
 • 35 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Google Flutter ve Dart Programlama dilini öğreneceksiniz.
 • Tek bir proje ile aynı anda IOS ve Android için yazılım geliştireceksiniz.
 • Mobil cihazınızın bir çok özelliğini kodlayabileceksiniz..
 • SqfLite ile veritabanı ve CRUD işlemleri yapmayı öğreneceksiniz..
 • WhatsApp Klonu yazabileceksiniz.?
 • Web API ve Web Servisleriyle JSON verileri paylaşabileceksiniz..
 • Google Firebase ile nasıl çalışılabileceğini öğreneceksiniz.
 • Widget ları çok iyi kullanmayı öğreneceksiniz.
 • Native kod nasıl çağrılır ve çalıştırılır?
 • Google Play Store da uygulama nasıl yayınlanır?
 • Tüm kod projelerini ve sunumları indirebileceksiniz..
Course content
Expand all 70 lectures 20:19:49
+ Flutter ve Dart için editör kurulum ve tanıtımlar ile proje oluşturulması
1 lecture 28:07

Flutter ve Dart için gereken yazılımların kurulumunun temel olarak anlatılması.. VS Code editörü ve Android Studio dan bahsedilmesi ve Android Studio da AVD ile Emulator cihaz oluşturulması.. flutter kurulumu sonrası environment path değişkenlerinin set edilmesi ve komut satırından flutter ın detaylı kullanımı ve proje oluşturulması, emulator lerin gösterilmesi ve ID leri ile emulator calistirlmasi komutları.. Yine flutter komut satırından full örnek proje nin oluşturulup VS code editörü ile ilk örnek yazılımın size detayları ile anlatılması editörün tanıtımı..Hot reload nedir? emulator de gösterilmesi..

Flutter ve Dart için editör kurulum ve tanıtımlar ile proje oluşturulması
28:07
+ ÖNEMLİ: Dart Dilini Öğreniyoruz (Başlangıç Seviyesi)
1 lecture 01:05:31

Bu kursun tamamında işimize yarayacak tüm dart dili komut yapısını kodlama yaparak öğreniyor olacağız. Class yapısı inheritance , Constructor yapısı, Constructor de ki gerekli, optional ve named parametre yapılarını göreceğiz..Döngüler, if else ve switch komut yapıları, değişkenler ve farkları, final ve const farkı, Array lerden list ve özellikle Map yapısı görülecek. Bu size tüm dart dilini öğretmek değil bu kurs içinde eğitmen ile aynı dili konuşup anlamanız için yapılmış bir derstir. Ancak bir çeşit başlangıç diye düşünülebilir. Ancak bu dahi size bir çok işi yapmanızda faydalı olacaktır.

Dart Dilini Öğreniyoruz (Başlangıç)
01:05:31
+ Flutter uygulaması oluşturulup bunun ilk detaylarının anlatılması
1 lecture 16:39

Flutter komut satırından örnek uygulamanın oluşturulması sonucunda bu uygulamayı tüm detaylarıyla ön öğrenme olarak görülmesi. Yapıya alışkın hale gelme..

Preview 16:39
+ Flutter ile Widget lara giriş
1 lecture 26:28

Material Design kütüphanesi ile stateful widget ve main program yapısı ile MaterialApp, Scaffold,AppBar ve Text widget ları kodlanacak. Emulatorde çalıştırılacak.. Stateful ve class yapısı ile kütüphane net şekilde size anlatılacak.. Arguman ve widget iliskisini göreceksiniz..

Flutter ile Widget lara giriş
26:28
+ Flutter ile Widget ların detayına giriş
1 lecture 15:51

Widget larda body , child, children argumanları  ve Card , Column, Image  widget ları ile kullanımları..Widget Array kullanımı..Asset Folder oluşturulması ve pubspec.yaml dosyasının icinde asset lerin kullanımı ile koda yansıtılması..Komut yapılarının ekranda keyboard shortcut ile (Shift+Alt+F) ile düzenli hale getirilmesinin öğrenilmesi..

Preview 15:51
+ Flutter ile Widget lar 3
1 lecture 12:12

Önceki derste yapılan Card örneğinin Column widget ı ile içerlenmesi sonucu görüntünün daha istenilen şekle gelmesinin sağlanması.. Ekrana button (RaisedButton yani dikdörtgen) konulup onpressed event i eklenmesi ve yalancı metod ile  tıklamanın algılanması başlatılması ve sonra butonun ekranda yerlesimi icin margininin nasıl set edileceği kodlanacak.. Butonun event i bir sonraki derste doldurularak istenilen işi yapmamızı sağlayacağız..

Flutter ile Widget lar 3
12:12
+ Flutter ile Widget lar 4
1 lecture 20:59

Şimdiye kadar stateless widget kullandık. State nedir onu öğreneceğiz.. Stateful widget lara geçip eklediğimiz button ın event inin çalışıp veriyi ekrana nasıl eklediğini göreceğiz.. setState metodunun ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz.. State in 2 class ile nasıl tutulduğunu ve bunlarla build metodunun bu hayat döngüsü içinde ilişkisinin nasıl olduğunu göreceksiniz.. Stateless ve Statefull arasındaki farklara girişi anlatacağız.. Ana state class ı ile bu class ın state ini tutacak ve esas işi yapacak class ı tanımlayıp aralarında nasıl bağ kurulacağını göreceksiniz.. Oldukça teknik bu işlemi bundan sonra sürekli bu şekilde tanımlayacak ve kodlayacaksınız..setState kullanılmadığında flutter ın build metodunun eklenen veriyi nasıl ve neden göremediğini ve setState in buna nasıl bir etkisi olduğunu da açıkça göreceksiniz..

Flutter ile Widget lar 4
20:59
+ Flutter ile Widget lar 5 (Stateful ve Stateless birlikte kullanımı)
1 lecture 31:04

Önceki örnekte stateful widget yaptık ve bir çok detayı gördük.. Şimdi stateful ve stateless widget ları birlikte nasıl kullanacağımızı göreceğiz.. Ayrıca tek bir main.dart kod dosyamızı 3 parçaya bilerek farklı dart uzantılı kod dosyası yapıp aynı işi stateful ve stateless widget yapısına döndürüp bu dart kod dosyalarının birbirlerini nasıl kullanabildiklerini yani ilişki kurabildiklerini kodlama ile göreceksiniz..

Flutter ile Widget lar 5 (Stateful ve Stateless birlikte kullanımı)
31:04
+ Flutter ile widget lar 6 (Stateful Widget a veri gönderme)
1 lecture 18:27

Stateful widget lara veri nasıl göndeririz konusunu işliyoruz. initState ki State class ından ve o da material design kütüphanesinden gelen bir metod işte bu initState in nerede ve nasıl ve neden kullanıldığını özellikle widget isimli property (evet property yani özellik) kullanılarak State class ımızın bağlı olduğu stateful class ına ulaşıp oradan istediğimiz değişken (biz artık property diyoruz) değerini nasıl aldığımızı göreceksiniz.

Stateful Widget lara veri Gönderme
18:27
Requirements
 • Biraz kodlama mantığı ve mobil yazılımlar hakkında bilgi veya merak gerekiyor..
Description

Google ın oluşturduğu ve aynı anda tek ortamda tek bir yazılım dili ile kodlama yaparak hem IOS hem de Android için NATIVE kod üretme kütüphanesi (SDK - Software Development Kit ve API) Flutter ile onun programlama dili Dart ı öğreneceksiniz.

Dart dilinin bu kurs için en gerekli kullanımını öğreneceksiniz. Ancak Flutter için en önemli konu Widget lar. Çünkü flutter tamamıyla widget lardan oluşuyor. Bunu size ne kadar kolay öğrettiğimi görecek ve başka hiç bir yerde Türkçe olarak bu detayda konunun anlatılmadığını da göreceksiniz..

Widget ları iyi bilmiyorsanız dart dilini ve komutlarını ne kadar iyi kullanırsanız kullanın hiç bir işe inanın yaramaz.

İşte bu kurs önce dart lininin en gerekli komut seti ve yapısı ile widget lardan başlangıç seviyesinde başlayacak ve yavaş yavaş ileri düzeye kadar gidecek..

Kursumuza gün geçtikçe gerekli ve başlangıçtan ileri düzeye kadar belli bir düzende konular eklenmeye devam ediyor.  Her ders için kodlama kaynak kodları da indirilebilir. Ancak siz de mutlaka her ders için pratik kodlamalarınızı yapın ve çalışın. Göreceksiniz yazdıkça alışacak ve alıştıkça her detayı kavrayacaksınız.

Zaman içinde yeni eklemeler devam ediyor olacak.

Who this course is for:
 • Apple IOS ve Android i aynı anda tek bir programlama dili ile kodlamak isteyenler ..Mobil yazılımlara meraklı herkes..