Finansal Analiz

Oranlar ile Finansal Analiz
Free tutorial
Rating: 4.1 out of 5 (15 ratings)
1,457 students
48min of on-demand video
Turkish

Finansal analizde kullanılan oranların tanımını ve içeriğini bilecekler
Finansal analizde kullanılan oranları inceleme kurallarını bilecekler
Finansal analizde kullanılan oranların etkileşimde olduğu diğer oranları bilecekler
Finansal analizi oranları kullanarak yapmayı bilecekler

Requirements

  • Bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz

Description

Firmaların, kredibilitelerini değerlendirirken en yapılan bu çalışma sağlıklı kredi / borç kararı vermemizi sağlar. Ancak, her şeyde olduğu gib uyulması gereken  kuralları, teknik bilgisi ve yorumlama şekli bulunur. Bir kuple bu bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım

Finansal analiz, şirketinizin mali tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin incelenmesi ile faaliyetlerinizin neticesini, şirketin finansal durumunu, eksik yönlerin nasıl iyileştirileceği, bu eksik yönler için aksiyon planlarının oluşturulduğu, mevcut durum doğrultusunda şirketinizin geleceğini planlamak için yapılan analizdir.

Finansal analizi amacı,

Banka ise; Analizin yapılmasının amacı, kredi ilişkisine gireceği firmanın geri ödeme gücünü ölçmektir. Banka kredi analizlerinde dönen varlıkları ve kısa vadeli borçları arasındaki denge, aktiflerinin yapısı, sermaye yapısı, borçlanma oranları, borç/öz kaynak dengesi önemli analiz kalemlerindendir. Bu analiz kredi talebinde bulunduğunuz banka personeli ve finans yöneticinizin bilgi aktarımıyla yapılır. Finansal analizde banka tarafından sorulan sorulara hakim olmalı ve net cevaplar vermelisiniz.

Yönetim ise; bu analizin yapılmasının amacı yönetim kadrosunun alınan kararlar doğrultusunda istenilen noktaya ulaşılıp ulaşılamadığının tespitidir. Bu analiz neticesinde yönetim kadrosu, faaliyetlerinin başarı veya başarısızlığını ölçer. Alınan kararlar ve verilen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini görür. Çıkan analiz sonucuna göre kararlar alır ve uygular. Yeni stratejiler belirler veya mevcut stratejilerinde güncellemeler yapar.

Yatırımcı ise; bu analizin amacı, bir şirkete ortak olacak kişi veya kurumun yapacağı yatırımın hisse başına düşen karın ölçülmesi ve yatırımın verimliliğini ölçmektir.

Finansal analizini düzenli olarak yapan şirketler; finansal tehditleri önceden tespit eder, faaliyetlerinden kar elde edip edemediğini net bir şekilde görür ve aksiyon planı belirler, masraf kalemlerini detaylı inceleme fırsatı bulur, mali verilerindeki eksiklikleri düzeltmek için yol planı çizer, finansal analiz rasyolarının ne ifade ettiğini bilir ve sektör değerlerine göre karşılaştırma fırsatı bulur.

Who this course is for:

  • Bankacılık sektöründe risk takibi yapan ve risk yöneten profesyoneller
  • KOBI segmenti firma sahipleri ve yöneticileri

Instructor

Udemy de Eğitmnenim; Bankacılık sektörüne 1995 yılında Mali
M.Erkan YURDER
  • 4.3 Instructor Rating
  • 29 Reviews
  • 1,887 Students
  • 2 Courses

Bankacılık sektörüne 1995 yılında  Mali Tahlil ve İstihbarat Bölümünde başlamış olup, bu görevini 1999 yılına kadar sürdürdüm. 1999-2004 yılları arasında çeşitli bankaların şube satış bölümünde portföy yöneticisi olarak tecrübemi çeşitlendirdim,  2006-2017 yılları arasında Krediler Grubuna bağlı olarak kredi tahsis departmanlarında tahsis müdürü olarak çalıştım.  2007 yılından itibaren yürütmekte olduğu Kobi Kredi Tahsis Bolum Md görevine ilaveten Krediler Grubunun iç egitmenliği görevini de üstlendim, daha sonra kendi eğitim firmamda bu serüvene devam etmekteyim.


Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 15,000+ courses