Udemy

Excel Dashboard (Panele Menedżerskie)

Jak w Excelu stworzyć Dashboardy żeby były ciekawe i zrozumiałe, z pomocą wykresów, tabel przestawnych i innych obiektów
Last updated 1/2019
Polish