Udemy

EViews Programı Kullanımı Örneklerle Anlatım- EKK Yöntemi

EViews Programını hızlı ve detaylı öğrenecek istatiksel ve ekonometrik analizler yapabileceksiniz.
Last updated 7/2022
Turkish