Udemy

Environmental Geology: Landslides

Landslides
Free tutorial
Rating: 0.0 out of 5 (0 ratings)
36 students
1hr 59min of on-demand video
Burmese

ကျောင်းသား/သူများသည် မြေပြိုခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို သိရှိနိုင်သည်။
မြေပြိုခြင်းအမျိုးမျိုး နှင့် ၎င်းတို့အား အမျိုးအစားခွဲခြားပုံကို သိရှိနိုင်သည်။
သဘာဝနှင့် လူ့ပရောဂကြောင့် မြေပြိုခြင်းဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် မြေပြိုခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း နည်းလမ်းများကို သိရှိလာမည်။
တောင်စောင်းလျောစောက်ပေါ်ရှိ အားနှင့် အား၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိလာမည်။

Requirements

  • စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် သိပ္ပံအခြေခံသိရှိရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။

Description

[English Below]

မြေပြိုခြင်းဆိုသည်မှာ တောင်စောင်းတလျှောက်ရှိ မြေနှင့်ကျောက်သားများပါဝင်သော မြေသားများ တောင်စောင်း အောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျောလာခြင်းဖြစ်သည်။ မြေပြိုခြင်းဖြစ်စဉ်များသည် မူလအားဖြင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများနှင့် ဆက်စပ်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း မြေနိမ့်ဒေသများတွင်ပါ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မြေပြိုခြင်းအမျိုးအစားများကို ရွေ့လျားပုံအပေါ်မူတည်ပြီး ပြုတ်ချခြင်း၊ ပြိုကျခြင်း၊ လျောကျခြင်း၊ ပြန့်ကားထွက်ခြင်းနှင့် စီးဆင်းခြင်းဟူ၍ အမျိုးအစားများ ခွဲခြားနိုင်သည်။ မြေပြိုရန် အတွက် တောင်စောင်းတလျောက်ရှိ အားသည် အလွန်အရေးပါသည်။ မြေပြိုရန် တွန်းအားက မြေမပြိုရန် ထိန်းထား သော ခုခံအားထက်များလာလျှင် မြေပြိုမှုဖြစ်နိုင်ခြေများသည်။ မြေပြိုမှုသည် မြေအမျိုးအစား၊ ကျောက်အမျိုးအစား၊ မြေမျက်နှာပြင်အနေအထား၊ ရာသီဉတု၊ အပင်ပေါက်ရောက်မှု၊ ရေကြွယ်မှုနှင့် အချိန်အပေါ်လဲ မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေပြိုမှုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းများအား ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ ဘူမိရုပ်သွင် ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ ရာသီဉတုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊ လူသားများ၏ ပရောဂ များ နှင့် တိရိစ္ဆာန် များကြောင့် ဟူ၍ ခွဲခြားဖော်ပြထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် သဘာဝအကြောင်းအရာများနှင့် လူ့ပရောဂ များ ဟူ၍ နှစ်မျိုးဖြင့် ပြန်ချံ့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ရုတ်တရက်ဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများမှာ ရေကြွယ်ဝလာမှု၊ ငလျှင်လှုပ်မှုနှင့် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ လူ့ပရောဂကြောင့်ဖြစ်သော ဖြစ်သော မြေပြိုမှု များသည် ပမာဏနှင့် အကြိမ်အရေအတွက် မသိမသာမှ သိသာ ထင်ရှာလာသည်ကို တွေ့ရသည်။ လူ့ပရောဂ ကြောင့် မြေပြိုမှုကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ မြို့ပြတည်ဆောက်မှု နှင့် သတ္တု တူးဖော်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်များမှ ကာကွယ်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများက မြေပြိုမှုဆိုးကျိုးများကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။ မြေပြိုမှုဆိုးကျိုးများကို လျော့ချရာတွင် မြေပြိုမှုအခြေအနေကို သုံးသပ်ရွေးထုတ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများပါဝင်သည်။ စောင့်ကြည့်သတိပေးခြင်းနှင့် အန္တရယ်မြေပုံများ ရေးဆွဲခြင်းများလဲ ပါဝင်သည်။ မြေပြိုမှုဖြစ်စဉ်မှ ကာကွယ်ရန် အတွက် အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ များတွင် ရေဆင်းစနစ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကမ်းပါးဆင့်များပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေထိန်းနံရံများ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။

Landslides are the result of the downward and outward movement of slope-forming materials. They are primarily associated with mountainous regions but also occur even in the low relief areas. The types of landslides can be classified by their type of movements such as fall, topple, slide, spread and flow. The force on slopes is very important to take place landslide. If the driving forces on a slope are greater than the resistance forces, the landslide may take place at that slope. The landslides form by the earth's material type, slope topography, climate, vegetation, water and time. Therefore the causes of landslides can be described as geological causes, geomorphological causes, climatic causes, anthropogenic causes and biotitic causes. Mainly, there are two primary causes such as natural and human causes. However, the triggering mechanisms of the landslides are water, seismic activity and volcanic activity. The effect of human use on the magnitude and frequency of landslides varies from nearly insignificant to very significant. Landslide has become increasing number by human use. The landslides by humans use are associated with deforestation, urbanization and mining. Prevention of large natural landslides is very difficult but careful engineering practices can do much to minimize the hazard. Minimizing landslide hazards requires identification, prevention and correction procedures. Monitoring and mapping techniques require the identification of hazardous sites. Engineering techniques for landslide prevention include drainage control, proper grading, and construction of retaining walls.


Who this course is for:

  • ဘူမိဗေဒ၊ ပထဝီဝင်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုနှင့် အခြား မြေကမ္ဘာဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာ ဘာသာရပ်များကို လေ့လာနေသူများနှင့် အထူးသင့်တော်ပါသည်။

Instructor

Non-Profit Environmental Organization
Thant Myanmar
  • 4.5 Instructor Rating
  • 72 Reviews
  • 474 Students
  • 12 Courses

Thant Myanmar is an organization born out of a movement to fight plastic pollution. It was registered in February 2019 as a non-profit company continuing its campaigns and public awareness raising and also doing contractual work on the topics of waste management, surveys and research, development of toolkits and guides for the private sector. Now Thant Myanmar’s clients range from the World Bank to UN programs, NGOs working in conservation and tourism as well as private sector industries developing waste reduction efforts in their specific industry.

Thant Myanmar is mainly operating in the following fields:


● Public awareness raising on the environmental impact of plastic and promotion of sustainable alternative

● Community engagement through its large volunteer network of CSOs who use our material and tools to change behavior on the ground. More than 50 trainings have been delivered with practical demonstrations and community management support to CSOs in both urban and rural Myanmar.

● Consulting organizations, companies and the hospitality sector in shifting to alternative solutions

● Consulting towns CDDs and rural communities in improved waste management

● Advocacy to government through research (currently discontinued due change in government)

● Environmental education to school and university students on topics of plastic pollution reduction, community solid waste management in both rural and urban Myanmar and climate change

● Trainings to youth organizations on practical approaches to implement solid waste management through their network. More than 20 such trainings have been delivered to youth till date.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 19,000+ courses