Udemy

Kısa Sap Bağlama Eğitimi - İLERİ SEVİYE

Bağlamada Pozisyonlar ve Tezeneler (Orta Seviyeden İleri Seviyeye Bütün Bağlama Teknikleri)
Last updated 2/2021
Turkish