Energiantuotanto, kulutus ja jakelu

Energia, sen ilmenemismuodot ja käyttö sekä tuotanto; energiantuotannon vaihtoehdot; uusiutuva energia.
Rating: 4.1 out of 5 (5 ratings)
205 students
Energiantuotanto, kulutus ja jakelu
Rating: 4.1 out of 5 (5 ratings)
205 students
Ymmärtää alueellisen energiainfrastruktuurin
Tuntee energian tuottamisen perusasiat
Saa käsityksen energiantuotantoon liittyvistä teho- ja energiamääristä

Requirements

 • Peruskoulun oppimäärä
 • Fysiikan perusyksiköt (teho, energia)

Description

Asiakokonaisuudet:

Energia, sen ilmenemismuodot ja käyttö sekä tuotanto; energiantuotannon vaihtoehdot; uusiutuva energia; energiatekniikan perusprosessit; energiatalous; energiamarkkinat.

Osaamistulokset:

Opiskelija osaa

Taso 1

 • kertoa energian lähteet ja eri muodot sekä pääpiirteissään energian kokonaiskulutuksen ja sen jakauman
 • kuvata joitakin tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin

Taso 3

 • kuvata keskeiset tavat tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin
 • kuvata liikenteen, rakennusten sekä teollisuuden energian­käytön ja -tuotannon yleispiirteet
 • kertoa energian kokonais­kulutuksen ja sen jakauman

Taso 5

 • selittää energiatekniikan perusprosessien kuten lämmö­nsiirron, termodynamiikan ja virtaustekniikan merkityksen ja kuvata niiden käyttö­tarkoitukset
 • selittää energiatalouden ja ympäristö­politiikan vaikutuksia ja niiden asettamat reunaehtoja
 • vertailla keskeisiä tapoja tuottaa energiaa yhdyskuntien tarpeisiin sekä energiatehokkuuden parantamisen tavoitteita ja keinoja

Who this course is for:

 • Lukio, AMK

Course content

7 sections • 49 lectures • 51m total length
 • Kurssiseloste
  01:11
 • Ennakkotiedot
  1 question
 • Oppimistulosten seuranta ja itsearviointi
  00:18

Instructor

Producer
Eero Hammais
 • 4.4 Instructor Rating
 • 5 Reviews
 • 898 Students
 • 1 Course

Producer of this course, Eero Hammais, Bachelor of Arts, MBA, is an AV production professional in video and music field and an experienced designer in digital learning material production.