EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A3
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2 students enrolled

EMLAK DANIŞMANI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KURSU-A3

17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
2 students enrolled
Created by Hüseyin UYANIK
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $135.99 Original price: $194.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 20.5 hours on-demand video
 • 2 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • 17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ Seviye 4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVINA HAZIRLIK – A3
 • Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kavratmak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
 • A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ KURSUMUZDA NELER ÖĞRENECEĞİZ:
 • A3 Yeterlilik birimi, MYK yetkili Belgelendirme Kuruluşları sınavına hazırlık konularını öğreneceksiniz.
 • a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.
 • b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.
 • c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.
 • ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.
 • d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.
 • e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.
 • f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.
 • Önemli NOT: Sorumlu Emlak Danışmanlığı ve Emlak danışmanlığı Kurslarımız A1-A2-A3 olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Belgelendirme sınavına girmek için bu üç ayrı kursu da almak gerekmektedir. Tek kurs sadece bir "Yeterlilik birimini" içermektedir.
Requirements
 • Ön koşul yoktur. Sorumlu Emlak danışmanı ve Emlak danışmanı olmak için en az Lise mezunu olmak gerekir.
Description

17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ


1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI:Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2-REFERANS KODU:17UY0332-4/A3

3-SEVİYE:4

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür. Başarım Ölçütleri:

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

1.2: Müşteriyi ve emlak sahibini bilgilendirir.

1.3: Müşteri ile yer gösterme belgesinin imzalanmasını sağlar.

1.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

1.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini yürütür.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür. Başarım Ölçütleri:

2.1: Tapu işlemlerini takip eder.

2.2. Emlak teslim işlemlerini takip eder.

2.3: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini açıklar. 2.4: Satış/kiralama sonrası işlemlerini yapar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

· Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

· Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI: 29/11/2017-2017/109

Who this course is for:
 • Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavına Hazırlananlar
 • Şu anda Emlak Danışmanı olanlar.
 • Emlakçılık yapanlar ve Emlakçı olacaklar
 • Belge geçerlilik süresi sonunda belge yenileyecek olan Emlak Danışmanları.
Course content
Expand all 44 lectures 20:38:16
+ 4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
2 lectures 16:24

17UY0332-4 EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ


1-YETERLİLİĞİN ADI:Emlak Danışmanı

2-REFERANS KODU:17UY0332-4

3-SEVİYE:4

4-ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ: ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

5-TÜR:-

6-KREDİ DEĞERİ:-

7-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

8-AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

9-YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı Seviye 4

10-YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I:-

11-YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite [Bu Yeterlilik İçeriği A1 Kursumuzda]

17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma [Bu Yeterlilik İçeriği A2 Kursumuzda]

17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri [Bu Yeterlilik İçeriği A3 Kursumuzda]

11-b) Seçmeli Birimler

-

11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.

12-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Emlak Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

13-BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

14-GÖZETİM SIKLIĞI

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

15-BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

16-YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED)

17-YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

18-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI:29/11/2017-2017/109

Preview 07:58

17UY0332-4/A3 EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ


1-YETERLİLİK BİRİMİ ADI:Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri

2-REFERANS KODU:17UY0332-4/A3

3-SEVİYE:4

4-KREDİ DEĞERİ:-

5-A)YAYIN TARİHİ:29/11/2017

B)REVİZYON NO:00

C)REVİZYON TARİHİ:-

6-YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı Seviye 4

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı Seviye 4

7-ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Emlak satış/kiralama işlemlerini yürütür. Başarım Ölçütleri:

1.1: Müşteri ihtiyaç ve taleplerini tespit eder.

1.2: Müşteriyi ve emlak sahibini bilgilendirir.

1.3: Müşteri ile yer gösterme belgesinin imzalanmasını sağlar.

1.4: Emlakın satış/kiralama bedelinin belirlenmesini sağlar.

1.5: Emlak sahibi/müşteri arasında yapılacak satış sözleşmesinin/kira kontratının imzalanması sürecini yürütür.

Öğrenme Çıktısı 2: Emlak satış/kiralama sonrası işlemleri yürütür. Başarım Ölçütleri:

2.1: Tapu işlemlerini takip eder.

2.2. Emlak teslim işlemlerini takip eder.

2.3: Hizmet bedelinin tahsilatı işlemlerini açıklar. 2.4: Satış/kiralama sonrası işlemlerini yapar.

8-ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

Çoktan Seçmeli Sınav: A3 birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

(P1) Beceri ve Yetkinlik Uygulamaları: A3 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla;

· Ek A3-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir.

· Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi, uygulamanın kapsamına göre tespit edilerek sınav kontrol listesinde belirtilir. Performansa dayalı sınav gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında ve çalışma ekipmanları ile gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

9-YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR):Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu

(TEMFED)

10-YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ:MYK Ticaret Sektör Komitesi

11-MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI: 29/11/2017-2017/109

Preview 08:26
+ 1. Bölge imar planı bilgisi
4 lectures 02:44:50
İmar Mevzuatı Tanımları
47:21
Bölge İmar Planı bilgisi Mekânsal Planlama Kademeler
45:36
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Yapı ve Yapı E Bölge Uygulama İmar Planı
53:46
Yapı ve Yapı ile ilgili Ruhsat
18:07
+ 2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat
1 lecture 35:36
Emlak Danışmanlığı ile ilgili Mevzuat-Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği
35:36
+ 2.3. Tapu mevzuatı
3 lectures 02:05:02
Gayrimenkul mevzuatındaki tanımlar
26:18
Tapu Mevzuatı
40:49
Gayrimenkule ilişkin işlemler Tapu Sicil Müdürlüklerinde
57:55
+ Emlakla ilgili vergi mevzuatı
20 lectures 07:50:53
Emlakla ilgili vergi mevzuatı açıklamaları
06:22
Vergi hukuku temel bilgiler-Vergi hukukunun kapsamı
19:26
Vergi hukuku temel bilgiler-Vergi hukukunun temel kavramları
15:34
Vergi hukuku temel bilgiler-Mükellefin ödev ve hakları
09:42
Vergi hukuku temel bilgiler-Vergi borcunun ortadan kalkması
12:24
Vergi hukuku temel bilgiler-Vergi kabahat suç ve cezaları
07:59
Vergi hukuku temel bilgiler-Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolla
24:10
Gayrimenkul Kira gelirlerinin vergilendirilmesi
33:26
Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesi
36:19
Satış ve kiralamalarda Katma Değer Vergisi-Katdeğer vergisi teme
15:23
Gayrimenkul satışında Katma Değer Vergisi
38:09
Gayrimenkul kiralamalarında Katma Değer Vergisi
18:17
Gayrimenkul intikallerinin vergilendirilmesi
16:02
Gayrimenkul veraset yolu ile intikallerinde vergilendirme
23:37
Gayrimenkul diğer yollarla ile intikallerinde vergilendirme
18:20
Emlak komisyonculuğu faaliyetinin niteliği ve vergi ödevi
17:29
Emlak komisyonculuğu faaliyetinde Gelir Vergisi-Kurumlar Vergisi-KDV-Damga Vergi
33:29
Emlak vergisi
38:16
ÇTV-Çevre Temizlik vergisi-Harçlar ve Katılım payları
43:37
Vergilendirme Açısından Gayrimenkullerde Değerleme ve amortisman
42:52
+ Pazarlama ve satış işlemleri
9 lectures 04:58:52
Pazarlama ve satış araçları yöntemleri
59:13
Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler
01:04:54
Seçmeli Ders Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işl
37:09
Seçmeli Ders Emlaka ilişkin fizibilite ve yatırım dan.işl-Değerleme,En verimli K
01:23:05
Hedef pazara ilişkin verilerin analiz yöntemlerini açıklar
11:40
Rakip işletmelerin pazarlama faaliyetleri ve emlak piyasası hakkında bilgi TopYö
08:42
Pazar ve hedef kitle verilerine göre, amaç ve hedeflere ulaştıracak stratejiler
15:40
Müşteri gruplarına göre pazarlama stratejilerini açıklar.
15:53
Emlaksatışkiralama planı oluşturma süreçlerini açıklar
02:36
+ Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi BG
1 lecture 04:41
Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi BG
04:41