Udemy

Ekonomi ve finansı anlamak

Herkes ekonomi ve finansı basitçe öğrenecek
Last updated 1/2021
Turkish