Udemy

Egzamin ISTQB w pytaniach i odpowiedziach

Zapoznaj się z 400 pytaniami i odpowiedziami jakie pojawiają się na egzaminie ISTQB poziomu podstawowego.
Last updated 1/2024
Polish