Udemy

Dövlət satınalmalarına giriş

"Dövlət satınalmaları" haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun və ona dair qanunvericiliyin ümumi təqdimatı
Last updated 1/2022
Azeri