Die Dordtse Leerreëls

Wie is regtig in beheer van ons verlossing?
Rating: 4.6 out of 5 (11 ratings)
227 students
Afrikaans

Om 'n vinnige en kursoriese oorsig oor die inhoud van die Belydenisskrif te bied

Requirements

  • Geen

Description

'n Vinnige oorsig oor die leerinhoud van die Dordtse Leerreëls. Dit is 'n Belydenisskrif wat in 1618/1619 opgestel is om, na aanleiding van groot onsekerhede en dwalinge in hierdie verband, die Bybelse boodskap duidelik te maak oor waar die Christen se verlossing regtig vandaan kom.  

Who this course is for:

  • Enige persoon wat meer oor hierdie Belydenisskrif wil weet
  • Enige lidmaat van die kerk van Jesus Christus wat hulle kennis van die Belydenis wil verbeter of opskerp

Instructor

Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)
Naas Ferreira
  • 4.6 Instructor Rating
  • 31 Reviews
  • 625 Students
  • 4 Courses

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.