ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી બોલતા શીખો.

Learn to speak English in Gujarati.
Rating: 4.1 out of 5 (31 ratings)
839 students
English
The students will learn to speak English in Gujarati language. The course content has been explained in the Gujarati language.
વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી બોલતા શીખી શકશે. અભ્યાસક્રમ ગુજરાતી ભાષામાં સમજાવવામાં આવેલ છે.

Requirements

 • It is a basic course hence it does not need prerequisites.
 • આ અભ્યાસક્રમમાં કોઈપણ જોડાઈ શકે છે.

Description

દરેક ગુજરાતીને મારા પ્રણામ, જય જય ગરવી ગુજરાત!

ભારત દેશમાં અને દુનિયાના દરેક ખૂણે વસતાં ગુજરાતીઓને અંગ્રેજી બોલવામાં પડતી મુશ્કેલીઓને દુર કરવા અને એક ગુજરાતી તરીકે દરેક ગુજરાતીને મદદરૂપ થવા આ એક નમ્ર પ્રયન્ત છે.

આ ઓનલાઈન કોર્ષ એક નાની પરંતુ મજબુત શરૂઆત છે. મારા અંગ્રેજી શિક્ષક તરીકેનાં ૨૦થી વધુ વર્ષોની કારકિર્દીમાં, "મારે અંગ્રેજી બોલતા શીખવું હોય તો તેના માટે શું કરવું?" એ મને લગભગ દરરોજ પુછાએલો પ્રશ્ન છે.

મેં અંગ્રેજી શિખડાવવા માટે ટેક્નોલોજી દ્વારા કમ્પ્યુટર સૉફ્ટવેર, મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને ગૂગલ વોઈસ આસ્સિસટંટની પણ એપ્લીકેશન બનાવી સમાજ ઉપયોગી થવાનો પ્રયન્ત કરેલ છે.

આ ઉપરાંત, સમાજને કઈક નવું અને નક્કર આપવા માટે આ ફ્રી ઓનલાઈન કોર્ષ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ એક બેઝીક કોર્ષ છે જે અંગ્રેજી ભાષામાં બોલવાનું શરૂ કરવા માટે છે. આ કોર્ષ બાદ બીજા અભ્યાસક્રમો આપના સુચનો અનુસાર ક્રમશઃ બનાવીશુ.

આશા રાખું છું કે અંગ્રેજી બોલવા માટેના પ્રયત્નમાં હું મારા ગુજરાતી ભાઈઓ તથા બહેનોને થોડા-ઘણા અંશે કઈક યોગદાન આપી શકીશ.

ડૉ. દિપક મશરૂ

Who this course is for:

 • All the learners who have knowledge of Gujarati langauge and wish to learn how to speak English language.
 • દરેક ગુજરાતી ભાઈ બહેન જે અંગ્રેજી ભાષા શીખવા માંગે છે.

Course content

7 sections29 lectures1h 54m total length
 • Introduction (અભયસક્રમનો પરિચય)
  00:00

Instructor

A passionate teacher by choice.
Dr. Deepak Mashru
 • 4.4 Instructor Rating
 • 261 Reviews
 • 2,847 Students
 • 2 Courses

Dr. Deepak J. Mashru has obtained PhD in ELT, Master of Arts (English), Master of Commerce, Master of Journalism & Mass Communication, Bachelor of Education (English) and Post Graduate Diploma in Computer Application. He has been in the field of English language teaching for more than 2 decades. He has taught English, Communication Skills, Economics, Management, Research and many more subjects at various levels from secondary to PG level.

He has authored thirteen books. He has launched three android applications for effective English learning. He has been awarded “Pedagogical Innovation Award” by Gujarat Technological University in 2017. He has been felicitated as “Academic Genius of the Year” by Genius Indian Achiever’s Award 2017 by Genius Foundation.

Presently, he is associated with Marwadi University as an Assistant Professor where he deals with many subjects like: English, Business Communication and Research Skills of Undergraduate and Post Graduate Programs.

He is a language technologist. He likes to blend technology in English Language Teaching. He always tries to make the learning and teaching of the English Language more effective and interesting.

Above all, he is a teacher by choice.