Udemy

Deep Learning w języku Python - Konwolucyjne Sieci Neuronowe

Praktyczne wprowadzenie do Konwolucyjnych Sieci Neuronowych (CNN): Budowanie i trenowanie modeli głębokiego uczenia!
Last updated 10/2023
Polish