Udemy

Đánh Thức Năng Lực Giao Tiếp Trong Bạn

Trở thành Người Tự Tin trong giao tiếp, Thấu Hiểu người khác, Tạo Thiện Cảm, Tạo Ấn Tượng, Làm Chủ Cảm Xúc & Ngôn Từ.
Last updated 12/2023
Vietnamese