C# Seria Programista - część 3
4.4 (39 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
407 students enrolled

C# Seria Programista - część 3

C# Najlepsze Praktyki – Podstawy języka
4.4 (39 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
407 students enrolled
Created by Mariusz Jurczenko
Last updated 2/2020
Polish
Current price: $121.99 Original price: $174.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 10.5 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Gdy nauczysz się podstaw C#, to co zrobić dalej?
 • Pomyśl o tym kursie jako o swojej praktyce.
 • C# Najlepsze Praktyki: podstawy jezyka.
 • Jak budować dobre klasy, pola, właściwości, metody.
 • Zobaczysz kiedy używać klas statycznych, klasy singletony.
 • Overloading metod lub Overriding metod?
 • Te tematy poprowadzą cię po ścieżce od ucznia do wykwalifikowanego programisty.
 • Wiele przydatnych wskazówek i dobrych praktyk.
Course content
Expand all 73 lectures 10:28:36
+ Wprowadzenie.
4 lectures 11:56
Wymagania wstępne.
01:48
Pliki do kursu.
04:08
Konspekt szkolenia.
03:14
+ Definiowanie właściwych klas.
9 lectures 01:23:15
Definiowanie klas - wprowadzenie.
02:25
Architektura aplikacji - demo.
09:27
Co to jest klasa?
06:30
Rodzaje klas.
07:48
Testy jednostkowe.
08:33
Tworzymy klasy.
18:18
Testy jednostkowe - demo.
15:15
Często zadawane pytania.
02:38
+ Budowanie dobrych klas.
10 lectures 01:27:57
Budowanie klas - wprowadzenie.
02:11
Budowanie klasy.
09:31
Budowanie klasy - demo.
18:47
Definiowanie konstruktorów.
03:27
Definiowanie konstruktorów - demo.
17:33
Konstruktor najlepsze praktyki.
02:27
Przestrzenie nazw.
11:47
Budowanie klasy statycznej.
13:50
Budowanie klasy singelton.
04:22
Często zadawane pytania.
04:02
+ Dostęp i korzystanie z klas.
8 lectures 01:10:02
Dostęp i korzystanie z klas wprowadzenie.
02:41
Referencje i Using.
03:26
Używanie klasy.
20:31
Dostęp to klasy.
03:47
Inicjalizacja obiektu.
10:01
Tworzenie obiektów powiązanych.
16:39
Null - kontrola.
09:15
Często zadawane pytania.
03:42
+ Definiowanie odpowiednich pól.
7 lectures 49:43
Definiowanie odpowiednich pól - wprowadzenie.
01:48
Pola.
04:33
Typy Nullable.
12:39
Stałe.
11:29
Pola tylko do odczytu.
13:44
Stała a pole tylko do odczytu.
02:19
Często zadawane pytania.
03:11
+ Tworzenie dobrych właściwości.
9 lectures 01:18:05
Tworzenie dobrych właściwości - wprowadzenie.
03:09
Właściwości - geter.
11:32
Właściwości - seter.
15:38
Automatycznie implementowane właściwości.
16:14
Właściwości dostępność.
11:54
Dodatkowe zastosowania właściwości.
05:25
Skrót dla składni.
08:39
Zalety właściwości.
02:36
Często zadawane pytania.
02:58
+ Tworzenie dobtych metod.
11 lectures 01:43:04
Tworzenie dobtych metod - wprowadzenie.
03:56
Budowanie metod - sygnatura metody.
06:10
Budowanie metod - ciało metody i wartość zwracana.
09:21
Budowanie metod - Demo.
21:51
Budowanie metod - Demo cz.2.
11:04
Właściwość czy metoda.
03:40
Przeciążanie metod.
18:49
Metoda łańcuchowa.
05:23
Nadpisywanie metody.
09:33
Expression bodied methods.
10:11
Często zadawane pytania.
03:06
+ Określanie parametrów metody.
7 lectures 01:07:04
Określanie parametrów metody - wprowadzenie.
03:19
Poprawianie parametrów w sygnaturze metody.
17:32
Nazwane argumenty.
07:36
Definiowanie parametrów wyliczeniowych.
09:56
Opcjonalne parametry.
16:10
Ref i out.
08:05
Często zadawane pytania.
04:26
+ Obsługa ciągów tekstowych (string).
8 lectures 01:17:30
Obsługa ciągów tekstowych - wprowadzenie.
07:28
Metody .Net klasy string.
19:48
Obsługa null.
08:23
Dosłowne ciągi tekstowe.
13:23
Formatowanie ciągów tekstowych.
09:50
Interpolacja łańcuchów tekstowych.
05:25
Budowanie długich ciągów tekstowych.
10:17
Często zadawane pytania.
02:56
Requirements
 • Chęć nauki programowania i dobrej zabawy !!!
 • C# Podstawy programowania.
Description

Kiedy po raz pierwszy zacząłem swoją kariera programistyczna, szybko dowiedziałem się, że jest duża różnica między wiedzą, jak pisać kod a wiedzą jak dobrze napisać kod, i tutaj leży wyzwanie.

Celem tego kursu jest nauka najlepszych praktyk podczas używania podstawowych funkcji języka C#.
Prawie wszystko, co tworzymy z C# jest klasą. Najtrudniejsze jest określenie właściwych klas dla każdej warstwy aplikacji.
Będziemy badać warstwy aplikacji a następnie spojrzymy na różne typy klas, które możemy stworzyć. Przyjrzymy się również testom jednostkowym.

Następnym krokiem jest budowanie dobrych klasy. Przeanalizujemy kod który należy do klasy i spojrzymy na przestrzenie nazw, klasy statyczne i klasy singleton.

Klasy nie robią niczego, dopóki nie zaczniemy z nich korzystać, więc dalej przyjrzymy się najlepszym praktykom do korzystania z klas, w tym inicjalizacji obiektu, lazyloading, i nowemu operatorowi warunkowemu.

W ramach klasy dane są przechowywane w polach. Zbadamy jak prawidłowo definiować pola, w tym pola zaplecza, stałe i pola tylko do odczytu. Kiedy już mamy dane w naszych pola, chcemy chronić te pola z właściwościami. Omówimy najlepsze praktyki dotyczące korzystania z automatycznych właściwości.

Metody zapewniają operacje dla klasy, więc większość kodu, który piszemy, będzie w ramach tych metod. Będziemy patrzeć kiedy, dlaczego i na najlepsze praktyki tworzenia dobre metody, w tym przeciążanie metod, nadpisywanie metod, metody łancuchowe.

Większość metod wymaga pewnych danych, i te dane są często przekazywane do metoda przez parametry. Będziemy patrzeć na najlepsze praktyki dotyczące określania jasnych parametrów metody, w tym nazwane parametry, parametry wyliczeniowe, parametry opcjonalne i parametry ref i out.

Wiekszość danych w aplikacji jest przechowywana w ciągach tekstowych, więc omówimy najlepsze praktyki dla obsługi ciągów tekstowych,  w tym sprawdzanie wartości null, formatowanie ciągów tekstowych, nową funkcje interpolacji ciągów i StringBuilder.


Zapraszam na kurs i życzę dobrej zabawy.


Seria Programista C# :

część 1:  C# Podstawy programowania
część 2:  C# Podstawy Programowanie obiektowego w języku C#
część 3:  C# Najlepsze Praktyki – Podstawy języka
część 4:  Wprowadzenie do kolekcji C#
część 5:  C# Generics
...

Kod źródłowy dostępny na github:     /mariuszjurczenko/DevHobbyApp

Who this course is for:
 • Programiści C#.
 • Gdy nauczysz się podstaw C#, to co zrobić dalej?
 • Chcesz rozwijać swoje umiejętności poza podstawy?
 • Te tematy poprowadzą cię po ścieżce od ucznia do wykwalifikowanego programisty.