C# Öğreniyorum(Sorular ve Cevaplar)

Soru-cevap ve örnek kodlar ile c# bilginizi daha ileri noktaya taşıyınız.
Rating: 4.7 out of 5 (347 ratings)
13,770 students
Turkish
Soru-Cevaplar ile temel olan C# bilgilerini daha ileri bir noktaya taşımayı öğrenecekler

Requirements

 • Temel seviyede C# bilgisi

Description

Kursum, C# konusunda temel bilgiye sahip olup  C# bilgisini daha ileri tasimak isteyenlere hitap etmektedir. c# bilginizi daha ileri tasimak için klasik  konu anlatimi yerine soru ve cevaplar seklinde kursum ilerlemektedir.

Bur kursta sorulan sorular ile aynı zamanda c# mülakat sorularınada hazırlanmış olucaksınız.

Bu kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

Genel Sorular ve Cevaplar-1

 • c# nedir ?

 • .Net Framework nedir ?

 • Namespace(isim uzayı) nedir ?

 • C# strongly-typed bir dil midir ?

 • C#’da mevcut olan data type(veri tip)’leri nasıl sınıflandırılır ?

 • C#’da Int ile Int32 arasında fark var mıdır ?

 • C#’da mevcut  kaç çeşit data type(veri tipi) vardır ? Farkları nelerdir ?

 • Property nedir ? Avantajları nelerdir ? Kaç tip property vardır ?

 • Kaç Çeşit Access Modifier(Erişim belirleyici) vardır ?

 • Default olan Access Modifiers(erişim belirleyiciler) nedir ?

 • Kaç çeşit type(tip) dönüşümü vardır ?

 • Boxing / UnBoxing nedir ?

 • Casting ifadesi ne anlama gelir ?

 • Int.Parse() ile int.tryParse() methodları arasındaki fark nedir ?

 • Is ve As operatörleri ne işe yarar ?

 • Const keyword’ü nedir ? Hangi type(tip)’lere uygulanmaz ?

 • Const ve ready-only arasındaki fark nedir ?

Class & Struct

 • Class ile Struct arasındaki fark nelerdir ?

 • Class(sınıf)’ların default constructor’ları ne zaman iptal olur ?

 • Nested type nedir ?

 • C#, birden fazla sınıfı miras almayı destekler mi ?

Interface

 • Interface nedir ?

 • Interface(arayüz)’ler field içerebilir mi ?

 • Bir interface diğer bir interface’den miras alabilir mi ?

 • Bir interface’den nesne örneği alabilir miyiz ?

 • Bir interface’sin üyesini explicit(açık) olarak implement etmek ne demektir ?

Abstract

 • Abstract class(soyut sınıf) nedir ? özellikleri nelerdir ? ne zaman kullanılır ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lardan nesne örneği alınabilir mi ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lar içerisinde ne tür yapılar tanımlanabilir ?

 • Abstract class(soyut sınıf) static olarak işaretlenebilir mi ?

 • Abstract class(soyut sınıf)’lar constructor’lara sahip olabilir mi ?

 • Bir class abstract olarak ne zaman declare edilmelidir ? Abstract method nedir ?

 • Interface ile Abstract arasındaki fark nelerdir ?

Virtual

 • Virtual method nedir ?

 • Virtual property nedir ?

 • Virtual method ile Abstract method arasındaki fark nedir ?

 • Child-class’dan parent-class üyelerini ne zaman override edebiliriz ?

Sealed

 • Sealed Class nedir ?

 • Sealed  method nedir ?

Constructor

 • Constructor nedir ?

 • Kaç çeşit constructor vardır ? Default constructor nedir ?

 • Parameterized constructor nedir ?

 • Copy constructor nedir ?

 • Static constructor nedir ?

 • Private constructor nedir ?

 • Bir child-class, parent-class’ın constructor’larını çağırabilir mi ?

 • Static constructor’lar herhangi bir parameter alabilir mi ?

Partial Class

 • Partial Class nedir ?

 • Partial class’ların farklı bölümleri farklı interface’ler implement edebilir mi ?

 • Partial struct,interface,method oluşturmak mümkün mü ?

 • Partial method’lar nasıl oluşturulur ?

Delegate

 • Delegate nedir ?

 • Delegate(temsilci)’ler kaç şekilde sınıflandırılır ?

 • Delegate(temsilci) kullanılmasına gerçek bir örnek verir misin ?

 • .Net framework içerisinde en önemli 2 tane delegate nedir ?

Event

 • Event nedir ?

Genel Sorular ve Cevaplar-2

 • Ref ve Out keyword’leri ne işe yarar ?

 • Bir methodun dönüş tipi void olmasına rağmen return keyword’ü kullanılabilir mi ?

 • Using ifadesi ne için kullanılır ?

 • C#’da nullable type(tip) nasıl kullanılır ?

 • Array ile ArrayList arasındaki fark nedir ?

 • Params keyword’ünün amacı nedir ? nasıl kullanılır ?

 • .Net Framework’de en üst sınıf nedir ?

 • Continue ile break keyword’leri arasındaki fark nedir ?

 • Extension method nedir ?

 • C#’da Escape(kaçış) karakterleri nelerdir ?

 • Method overloading nedir ?

 • Kaç farklı overload türü vardır ?

İleri konular

 • Temel OOP concept’leri nelerdir ? Encapsulation nedir ? Abstraction nedir ?

 • Polymorphism nedir ? Inheritance nedir ?

Who this course is for:

 • Temel C# bilgisini geliştirmek isteyenler
 • C# mülakat sorularına çalışmak isteyenler

Course content

13 sections71 lectures9h 7m total length
 • Giriş
  01:12

Instructor

.Net Developer | Full Stack Developer
Fatih Çakıroğlu
 • 4.7 Instructor Rating
 • 3,526 Reviews
 • 31,322 Students
 • 26 Courses

2008 yılından itibaren yazılım teknolojileriyle ilgilenmekteyim. Ağırlıklı olarak .Net teknolojileri üzerine projeler geliştiriyorum.

Özel ve Kamu kurumlarına  yazılım eğitimleri  vermekteyim.

Yazılım teknolojileri ilgili her konuyu merak ediyor ve  bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Sıkı bir medium okuyucusuyum.

Daha çok üzerinde durduğum teknolojiler; Asp Net Core,Web Api, Azure, Angular,Native Android,Docker, DevOps ...

Boş zamanlarımda native android uygulamalar üzerine geliştirmeler yapıyorum.

Danışmanlık firmasında backend team lead  pozisyonunda remote olarak çalışıyorum.

2017 yılından itibaren Ankarada yaşamaktayım.