Udemy

Linux cơ bản (Tiếng Việt)

Khoá học Linux cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Free tutorial
Rating: 4.3 out of 5 (26 ratings)
318 students
36min of on-demand video
Vietnamese

DevOps Engineer/SRE/Platform Engineer
System Administrator
Developer
Fullstack Developer

Requirements

 • Không yêu cầu về kỹ năng lập trình

Description

Mục tiêu của chúng ta là cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux. Khoá học giúp các bạn hiểu khái niệm cơ bản về:

 • Nguồn gốc, lịch sử hình thành lên Hệ điều hành Linux.

 • Quản lý lưu trữ, quản lý file.

 • Phân quyền người dùng và nhóm trong Linux.

 • Thao tác với giao diện dòng lệnh với các câu lệnh cơ bản

 • Cách tăng năng suất với các công cụ Trí tuệ nhân tạo tạo sinh

Những kỹ năng này cơ bản không những quan trọng cho việc quản trị hệ thống mà còn là nền tảng quan trọng cho bạn quản trị viên muốn khám phá hệ điều hành Linux.

Đối tượng học viên của khoá học gồm các quản trị viên hệ thống đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu rộng về Linux, cũng như các nhà phát triển muốn chuyển hướng sang lĩnh vực DevOps.

Cuối cùng, hy vọng rằng khoá học Linux cơ bản sẽ là nền tảng vững chắc giúp các bạn khám phá và ứng dụng sức mạnh của Linux trong sự nghiệp của mình.

Cảm ơn bạn đã tham gia và chúc bạn có những trải nghiệm thú vị và hữu ích trong khoá học này!

Who this course is for:

 • SysOps/DevOps Engineer/SRE Engineer/Platform Engineer đang làm việc với Linux
 • IT Engineer bắt đầu tìm hiểu về Linux
 • Sinh viên chuyên ngành IT muốn tìm hiểu cơ bản về Linux

Instructor

Head of Platform Engineering @ Viettel Digital
Hoa Nguyen Huu
 • 4.3 Instructor Rating
 • 413 Reviews
 • 1,857 Students
 • 5 Courses

My currently position is Head of Platform Engineering of Viettel Digital Service (Service owner of Viettel Money Digital Wallet ). I'm focusing to building the platforms for supporting software lifecycle development like Testing Platform, Self-service Platform (aka Developer Portal) based on Opensource platforms like Kubernetes and CNCF orchestrator.

In the past, I'm a Lead DevOps Engineer, Work in big tech company in Vietnam.  I'm in 5 years working in Public Cloud AWS and GCP. Now I'm also worked in Trainer for SMEs companies.

I  had worked for Samsung Electronics company for 5 years and graduated with Good thesis on HUST

To be fair, in certain contexts, your professional bio does need to be more formal. But in many cases, writing a readable bio — even conversational — is a really good thing. That means dropping that traditional format of listing your accomplishments like a robot and cramming as much professional-sounding jargon in there as you can.

Here, let's dive into how you can create your own professional bio (with templates for both long and short bios). Then we'll dive into the best professional bio examples we've ever seen.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 26,000+ courses