Udemy

Chỉnh sửa ảnh, cắt ghép ảnh với Photoshop

Lý thuyết tinh gọn, tập trung vào thực hành với các dự án trong thực tế.
Last updated 3/2023
Vietnamese