Udemy

Chìa khoá thành công cho Business Analyst

Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích nghiệp vụ phần mềm cho học viên chỉ chưa đầy 30 phút.
Last updated 12/2016
Vietnamese