Sıfırdan C++ ve Programlama Öğrenin!
4.3 (2,239 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,103 students enrolled

Sıfırdan C++ ve Programlama Öğrenin!

Etik hackerlık, oyun geliştirme ve çoğu yazılım için kullanılan C++'ı uygulamalar ve çözümlü sorularla öğrenin.
4.3 (2,239 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
7,103 students enrolled
Last updated 3/2018
Turkish
Current price: $118.99 Original price: $169.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 10 hours on-demand video
 • 72 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Program yazabileceksiniz.
 • Kendi uygulamalarınızı geliştirebileceksiniz.
 • C++ programlama dilini öğreneceksiniz.
 • C++ programlama dilinin temel özelliklerini kavrayacaksınız.
 • Not: Bu kurs, nesne yönelimli programlama veya veri yapıları kursu değildir. Temel anlamda C++ girişi yapılması hedeflenmiştir.
Course content
Expand all 73 lectures 10:04:38
+ Giriş
2 lectures 11:10
Bu Eğitimdeki Derslere Nasıl Çalışmalı?
02:56
+ Kodlama Ortamı
2 lectures 11:07
Windows Ortamında Codelite Kurulumu (Opsiyonel)
06:24

Kodlarımızı yazacağımız açık kaynak kodlu ve Windows, Linux veya OSX gibi ortamlarda çalışan CodeLite isimli IDE'yi kurup basit bir örnek proje oluşturuyoruz ve ilk kodumuzu derleyip çalıştırıyoruz. 

CodeLite'nin Kurulumu ve Çalıştırılması
04:43
+ Merhaba Dünya ve Yorumlar
2 lectures 07:11

Her programlama dili merhaba dünya mesajı ile başlar. 

Bu videoda Hello World mesajını ekrana bastırıyor ve include, namespace, cout, main gibi kelimelerin anlamını, genel bir C++ kodunun yapısını ve temel özelliklerini ve blok kavramını görüyoruz.

C++ ile Merhaba Dünya kodunun yazdırılması
04:11

C++ dilinde yorum yazılması, kodların içerisinde derleyici tarafından çalıştırılmayan açıklamalar eklenerek, daha sonra kodun okunmasını kolaylaştırıcı notlar alınması. Grup halinde çalışılırken, grup arkadaşları arasında mesajlaşmanın sağlanması, veya kodun gözden geçirilerek hatalarının ayıklanması (Debug) esnasında kullanılan ve kodun bir kısmının çalışmasını engelleyen tek satırlı (single line) ve çok satırlı (multiline) yorumların (comment) nasıl yazılacağını anlatıyoruz. 

C++ Dilinde Yorum Yazılması
03:00
Ekrana Merhaba Dünya yazan kodu yazınız.
Merhaba Dünya
1 question
+ Dilin Temelleri
7 lectures 52:34

C++ dilinde, bir değişken nasıl tanımlanır ve içerisine bir değer nasıl atanır örnekler üzerinden açıklamaya çalışıyourz. 

Değişkenler (Variables) ve Tanımlama
06:26

C stilinde yazılan diller için (Java, C++, C# gibi) önemli konulardan birisi değişken, fonksiyon ismi gibi belirteçlerin (identifiers) tanımı sırasında uyulacak kurallardır. C++ dili üzerinden bu kuralları anlamaya ve değişken isimlerinin nasıl tanımlanacağını anlatıyoruz. 

Değişken İsimleri ve Belirleyiciler (Identifiers)
03:44

C++ dilindeki farklı tipleri öğreniyoruz. Örneğin int, char, float, signed, unsigned, long, double, bool, void gibi değişken tiplerinden bahsederek örnekler üzerinden nasıl çalıştıklarını göstermeye çalışıyoruz.

Değişken Tipleri
06:43
Tip Dönüşümleri
08:36
İşlemler / Operatörler
12:03
Bitwise Operatörler (İkilik Tabanda İşlemler)
11:40
Temel Giriş Çıkış İşlemleri (I/O) ve Standart Girdi ve Çıktı
03:22
Kullanıcıdan okunan bir değeri, ekrana geri bastıran kodu yazınız. Kullanıcıdan okunan iki tam sayı için basit 5 işlemi (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kalan). Yapan kodu yazınız.
Değişken Değerini Bastıran Kod
1 question
+ Koşullar (Conditions)
7 lectures 01:18:05
if, else ve else if Yapıları
07:49
Örnek Soru Çözümü
06:54
switch-case Yapısı
03:19
Ödev 3: Koşullar
24:55
Ödev 4: Koşullar: Sayı Aralığı
09:56
Ödev 5: Koşullar: 3 Sayıdan En Küçük ve En Büyük
10:20
Ödev: İşçi Probemleri + Basit Hesaplamalar
14:52
+ Döngüler (Loops)
11 lectures 01:13:20

Döngülere giriş yaparak while döngü yapısını ve kod tekrarını öğreniyoruz.

While Döngü Yapısı
04:14

For döngü yapısını öğrenerek while döngüsü ile aralarındaki dönüşümü gösteriyoruz.

For Döngü Yapısı
02:52

do/while döngü yapısını görerek diğer döngü yapıları ile farkını anlatıyoruz.

do/while Döngü Yapısı
03:54

Döngülerle ilgili örnek sorular çözüyoruz, bu sorular 4 bölüm halinde verilmiştir ve basit döngü yapılarını tekrar etmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Soru çözümleri içerisinde örnek kodlar yazılmış ve bazı yeni kavramlara da giriş yapılmıştır. 

Örnek Soru Çözümü - 1
05:15
Örnek Soru Çözümü - 2
09:28
Örnek Soru Çözümü - 3
05:14
Örnek Soru Çözümü - 4
08:47
break ve continue Komutları
02:32
Ödev 6: Döngüler
14:23
Ödev 7: Fibonacci Serisi
11:08
Örnek: Girilen Pozitif, Negatif ve Sıfırların Dağılımı
05:33
+ İç İçe Döngüler (Nested Loops)
7 lectures 01:04:53
Örnek Soru Çözümü - 1
03:50
Örnek Soru Çözümü - 2
05:52
Ödev 8: İç İçe Döngüler: Matrisler
12:09
Ödev: Yıldızlardan Üçgen ve Ters Dik Üçgen Bastırmak
08:39
Ödev: Yıldızlrla Eşkenar Dörtgen Basan Kod
16:16
Ödev: Harf Piramidi Oluşturmak
13:34
+ Fonksiyonlar (Functions)
7 lectures 57:55
Basit Fonksiyon Yapıları ve Prosedürler
02:49
Fonksiyonların Değer Döndürmesi ve Çağrılması
03:42
Örnek Soru Çözümü
07:32
Özyineli Fonksiyonlar (Recursive Functions)
11:48
Ödev : Fonksiyonlar ile ilk 20 Mersanne Sayısı ve ilk 20 asal sayıyı basan kod
14:50
Örnek: Özyineli Çarpım Fonksiyonu
12:16
Rasgele Sayı Üretmek (Random Number Generation)
04:58
+ Diziler (Arrays)
12 lectures 01:39:14
Diziler ve İndisler
07:34
Örnek Soru Çözümü
06:41
Ödev: Fonksiyonlar Asal Mersenne ve n. asal veren fonksiyon
08:53
Ödev: Dizideki en büyük 3 sayının toplamını bulan kod
13:30
Dizideki sayıların Aritmetik ve Geometrik ortalamaları EB EK ortalaması
08:16
Kullanıcıdan Gelen sayılarla oluşan Diziyi Toplama
05:28
Toplama Oyunu
06:23
Çok Boyutlu Diziler
05:45
Ödev: Dizileri Karşılaştırıp Alt Dizi olup olmadığını bulan kod
09:54
Zar Oyunu
12:11
Ödev Çözüm: Matrisin Transpozunu alan kod
08:21
Örnek: Matrislerin Toplamı
06:18
+ Göstericiler (Pointers)
7 lectures 48:25
Dizilerin Göstericilerle Kullanılması
05:21
Fonksiyonların Göstericilerle Kullanımı ve Referans/Değer ile Çağırma
05:59
Dinamik Hafıza ve Malloc
06:04
Gösterici Aritmetiği (Pointer Arithmetic) ve Kullanıcıdan Sayı okuma
08:42
Fonksiyonların Dizileri Parametre Alması
08:58
Ödev: Fonksiyon ile Bir Dizideki En Büyük ve En Küçük değerin farkını döndürmek
04:49
Requirements
 • Güçlü bir öğrenme arzusu
 • Temel bilgisayar bilgisi olan herkese açıktır.
 • Bu dersi anlamak için daha önceden hiçbir programlama dili tecrübesine sahip olmanıza gerek yoktur.
Description

Bu kurs kapsamında hiç bilmeyenlere hitap ederek "Merhaba Dünya" ile başlayarak C++ programlama dilinin temellerini anlatıp, bilgisayarın hafızasına düşük seviyeli müdahaleler yapabilecek seviyeye kadar katılımcıları getireceğiz. 

C++ eğitim setimiz:

 • Hiç bilmeyen ve ilk kez programlamaya başlayan,
 • Üniversitede programlamaya giriş dersi alan ve bu derse takviye amacıyla kaynak arayan,
 • Programlamayı hobi olarak amaçlayan ve bir yerlerden başlamak isteyen,
 • Veya, bildiklerini pekiştirmek ve formal bir şekilde bir programlama dilini öğrenme adımlarının üzerinden geçmek isteyen herkese açık bir kurstur. 

Kursun özelliği, konu anlatımının yanında, anlatılan konuların tamamının uygulamalı olarak gösterilmesi ve aynı zamanda verilen soru, ödev ve antremanlarla katılımcıların kodlama dünyasına ellerini bulaştırmasıdır. 


Who this course is for:
 • Programlama dünyasına yeni adım atan herkes için ideal bir eğitim.