Bilsem Sınavlarına Hazırlık
4.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1 student enrolled

Bilsem Sınavlarına Hazırlık

hangisi 1
New
4.0 (1 rating)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1 student enrolled
Last updated 5/2020
Turkish
Price: $19.99
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 41 mins on-demand video
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Assignments
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Problem çözme becerisi
 • Mantıksal düşünme
 • Akıl yürütme becerisi
 • Görsel mekansal algı
 • Dikkat
 • Analiz-sentez yeteneği
 • Zihinsel beceri hızı
 • İşleyen hafıza ve konsantrasyon
 • Zeka gelişimi
 • En basitten başlayarak zorlaşan sorularla ve farklı soru tipleriyle çalışma imkanı
Requirements
 • Bilgisayar ya da telefon
Description

Yılların deneyimi ile çalışmalarımı sizlerin hizmetine sunuyorum. Bilsem sınavlarına katılsın veya katılmasın bu tip egzersizler zekayı güçlendirir, farklı düşünme yöntemlerini geliştirir.

Soruları öncelikle Bilsem sınavlarına hazırlanan öğrenciler ,için hazırladım. Fakat zaman içinde yetişkinlerin de  farklı bakış açıları kazanma ve problem çözme becerisi konusunda ihtiyaç duyabileceğini düşündüm ve soruları kademe kademe zorlaştırarak yetişkinlerin de faydalanabileceği bir duruma getirdim. Bu çerçevede, ilerleyen derslerde yetişkinler, kendilerini zorlayacak daha çok soru bulabilecekler.

EGZERSİZLER HANGİ BECERİLERİ GELİŞTİRİR?

 • Zekanın akıl yürütme ve soyutlama özelliklerini,

 • Görsel mekansal algıyı

 • Analiz-sentez yeteneğini

 • Zihinsel beceri hızını

 • Dikkat-işleyen hafıza

 • Iraksak düşünme yaratıcılık

 • Uzamsal beceriler

 • Soyutlama, mantık ve problem çözme


  Zeka birbirinden farklı disiplinler tarafından birbirinden farklı şekillerde tanımlanmıştır.

Örneğin Eğitimciler zekayı öğrenme yeteneği olarak tanımlar.

Biyologlar, çevreye uyum sağlama yeteneği

Psikologlar, muhakeme yoluyla sonuca ulaşma yeteneği

Bilgisayar bilimciler ise bilgiyi işleyebilme yeteneği olarak tanımlar.

Gardner’a göre ise insanlardaki zeka çok farklı boyutlarda değerlendirilmelidir. 8 farklı zeka alanı olduğundan bahseden Gardner, bireylerin hangi zeka alanlarını yoğun olarak kullanabildiğine, hangilerinin gelişmemiş ya da az gelişmiş olduğunun tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır.

 • Uzamsal Zekâ

 • Kinestetik Zekâ

 • Müziksel Zekâ

 • Sözel Zekâ

 • İçsel Zekâ

 • Sosyal Zekâ

 • Matematiksel Zekâ

 • Doğasal Zekâ

Diğer taraftan Benjamin Bloom’un ilk olarak 1956 yılında ‘Eğitsel Hedeflerin Sınıflandırılması olarak açıkladığı çalışma , öğrencilerin algı ve öğrenme yapılarını geliştirerek üst düzeye çıkarılması için kullanılmıştır.

Bloom’un sınıflandırmasına göre öğrenme alanları 3 ana başlıkta toplanır.

Duygusal alan, hisleri, davranış biçimlerini, motive olabilme durumunu, mutluluk, heyecan, korku gibi duyuşsal halleri içerir ve gelen veriyi dikkatle seçme, doğru değerlendirme, doğru tepkiler verme, planlama, planı sürdürme ve takip etme, çeşitli veriler arasındaki ilişkileri yakalama, grup çalışmalarında uyum. bağımsız çalışmalarda kendine güven ve davranışlarını kontrol edebilme özelliklerini kapsar.

Psikomotor alan ise bir işin yapılması sırasında kullanılan bilinçli zihinsel etkinliğin yönlendirdiği koordineli kas hareketleridir. Bir adım sonrasını tahmin etme, pratik yapma, yeni öğrenilecek bilgi/beceriyi hızla kavrama, otomatik performans gösterme, yeni veriler üretme gibi harekete dayalı becerilerdir.

Bilişsel alan beş basamaktan oluşur ve en alt basamağında HATIRLAMA vardır. Öğrenilen bilginin kavranması, analiz edilmesi, sentezlenmesi, uygulanması için önce bilgiyi hatırlamak yani hafızada tutabilmek gerekir. Bilgi hafızada tutulabildiği oranda anlaşılır ve birey kendi kelimeleriyle ifade edebilir duruma gelir. Bu basamağa "KAVRAMA" denir. Bilişsel alanın diğer basamağı ise UYGULAMA dır. Hatırlanabilen ve kavranan bilgi, hayata geçirilebilir. Sınıflama, ayrıştırma, sonuç odaklı inceleme ANALİZ, parçaları birleştirme, bütüne varma SENTEZ ve yargılama, irdeleme, ispat, reddetme DEĞERLENDİRME basamaklarıdır. İlk basamak yani hatırlama olmadan diğer basamakların gerçekleşmesi mümkün değildir.

Bu çalışmalarla analiz sentez yeteneğimizi güçlendirirken IQ yu yükseltmeyi hedefliyoruz.

Who this course is for:
 • Bilsem sınavlarına hazırlanan öğrenciler
 • Lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler için mantık ve akıl yürütme soruları ile çalışma yapma imkanı.
 • Yetişkinlerin farklı bakış açıları kazanma ve problem çözme becerisi konusunda ihtiyaç duyabileceği sorular, kademe kademe zorlaştırılarak verilmiştir Bu çerçevede ilerleyen derslerde (hangisi 4-hangisi 5) yetişkinler daha çok kendilerini zorlayacak sorular bulabilecektir
Course content
Expand 5 lectures 40:31
+ Giriş
5 lectures 40:31
hangisi 1-2
09:34
hangisi 1-3
09:00
hangisi 1-4
06:00
hangisi 1-5
04:15
Kaynak dosyadaki 20'lik kelime listesini hafızanıza alın. Sonra kelimelerin hangi sırada olduğunu hatırlamaya çalışın
HAFIZA ÇALIŞMASI
10 questions