Udemy

Bí Mật Đàm Phán

Làm chủ Nghệ Thuật Đàm Phán, Thấu Hiểu Đối Tác, Am tường Thuật Thao Túng Tâm Lý, 60 Nguyên Tắc Đàm Phán Đỉnh Cao.
Last updated 12/2023
Vietnamese