Udemy

Bazy danych podstawy (MySQL, Neo4j, Power BI Desktop)

Podstawy baz danych takich jak MySQL, Neo4j
Last updated 3/2023
Polish