Udemy

Basiese Toerusting vir Ouderlinge

Gee ag op jouself ... en God se kudde (Handelinge 20:28)
Free tutorial
Rating: 4.6 out of 5 (12 ratings)
301 students
1hr 55min of on-demand video
Afrikaans

Om God se roeping "vir 'n tyd soos hierdie" te verstaan
Om te verstaan wat "kerkwees" regtig beteken
Om seker te maak dat jy in 'n "persoonlike verhouding" met God lewe
Om weer ernstig oor jou huwelik na te dink
Om jou persoonlike getuienis as Christen te evalueer
Om seker te maak dat administrasie nie 'n frustrasie in die gemeente word nie
Om seker te maak dat jy jou lidmate regtig leer ken

Description

Iemand wat nie behoorlik toegerus is nie kan ook nie die werk doen wat van hom verwag word nie. Dit geld ook vir die werk (roeping) van 'n ouderling binne die kerk van Jesus Christus. Hierdie kursus fokus op die mees basiese dinge wat 'n ouderling moet weet om sy dienswerk reg te benader. Dit is net inleidend van aard en moet beslis verder uitgebou word. In 'n sin is dit ook 'n toetslopie. Sal hierdie manier van toerusting byval vind in die kerke? Jou terugvoer is vir ons belangrik.    

Who this course is for:

  • Vir nuwe ouderlinge om 'n basiese vertrekpunt vir hulle dienswerk te kry

Instructor

Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)
Naas Ferreira
  • 4.6 Instructor Rating
  • 12 Reviews
  • 683 Students
  • 1 Course

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 26,000+ courses