Basiese Toerusting vir Ouderlinge

Gee ag op jouself ... en God se kudde (Handelinge 20:28)
Rating: 4.5 out of 5 (9 ratings)
259 students
Afrikaans
Om God se roeping "vir 'n tyd soos hierdie" te verstaan
Om te verstaan wat "kerkwees" regtig beteken
Om seker te maak dat jy in 'n "persoonlike verhouding" met God lewe
Om weer ernstig oor jou huwelik na te dink
Om jou persoonlike getuienis as Christen te evalueer
Om seker te maak dat administrasie nie 'n frustrasie in die gemeente word nie
Om seker te maak dat jy jou lidmate regtig leer ken

Requirements

Description

Iemand wat nie behoorlik toegerus is nie kan ook nie die werk doen wat van hom verwag word nie. Dit geld ook vir die werk (roeping) van 'n ouderling binne die kerk van Jesus Christus. Hierdie kursus fokus op die mees basiese dinge wat 'n ouderling moet weet om sy dienswerk reg te benader. Dit is net inleidend van aard en moet beslis verder uitgebou word. In 'n sin is dit ook 'n toetslopie. Sal hierdie manier van toerusting byval vind in die kerke? Jou terugvoer is vir ons belangrik.    

Who this course is for:

 • Vir nuwe ouderlinge om 'n basiese vertrekpunt vir hulle dienswerk te kry

Course content

1 section10 lectures1h 55m total length
 • Persoonlike Bybelstudie (Handelinge 20)
  16:00
 • Wat beteken kerkwees?
  12:33
 • Efesiërs 4
  11:42
 • Pas jouself op (Jou persoonlike verhouding met God)
  14:58
 • Pas jouself op (Jou huwelik)
  13:33
 • Pas jouself op (Jou getuienis in die gemeenskap)
  12:23
 • Pas die kudde op (Gemeente administrasie)
  14:20
 • Pas die kudde op (Ken die lidmate)
  11:32
 • Pas die kudde op (Die gemeenskap van die heiliges)
  08:15
 • 'n Laaste woord ...
  00:13

Instructor

Dosent by Noordwes Universiteit (Potchefstroom)
Naas Ferreira
 • 4.5 Instructor Rating
 • 27 Reviews
 • 593 Students
 • 4 Courses

Was vir 26 jaar in bediening in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Sedert April 2014 'n dosent in Missiologie by die Fakulteit Teologie van die Noordwes Universiteit. Studeer Urban Mission By Westminster Theological Seminary (Philadelphia - VSA) - verwerf D.Min in 2012.