ភាសាវៀតណៃម
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
5 students enrolled

ភាសាវៀតណៃម

វៀតណាមខាងត្បូងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
0.0 (0 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
5 students enrolled
Last updated 12/2018
Thai
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 6 hours on-demand video
 • 21 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • យល់និងប្រើបាននៃឃ្លាមូលដ្ឋាន
 • អាចណែនាំខ្លូនអ្នកនិងអ្នកដទៃ
 • សួរនិងឆ្លើយសំណួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
Requirements
 • បានបញ្ចប់ "ការបញ្ចេញសម្លេងវៀតណាម: គ្រាមភាសាខាងត្បូង"
 • ត្រូវការការលើកទឹកចិត្តនិងការអនុវត្តច្រើន
 • ត្រូវការឧបករណ៍មួយអាចតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត
 • ត្រូវរៀនផ្នែកនីមួយៗ
 • ត្រូវចំណាយពេលហ្វឹកហាត់នៅក្រៅថ្នាក់
Description

មេរៀនទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អជាមួយសកម្មភាពជាច្រើន។

ឧទាហរណ៍ដូចជាចាប់ផ្តើមមេរៀនគឺមានវីដេអូការសន្ទនាខ្លីមួយ។

គ្រូបង្រៀននោះហើយក៏ជាខ្ញុំដែរ នឹងពន្យល់លំអិតគ្រប់ចំណុចវេយ្យាករណ៍និងវាក្យសព្ទជាពិសេសភាសាទាក់ទងនឹងវប្បធម៌វៀតណាមនៅក្នុងមេរៀន។

អ្នកអាចរៀនពីរបៀបស្វាគមន៍របៀបនិយាយអំពីសញ្ជាតិដល់ការបង្ហាញផ្លូវហៅម្ហូបអាហារបរិភោគ។ លើសពីនេះទៅទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននឹងមានការធ្វើតេស្តបញ្ចប់និងល្បែងពហុពាក្យសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញមេរៀន

  • 1.ស្វាគមន៍

  • 2.សញ្ជាតិ

  • 3.អាជីព

  • 4.អាស័យដ្ឋាន

  • 5.ពេលវេលា

  • 6.ថ្ងៃ

  • 7.បង្ហាញផ្លូវ

  • 8.មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ

  • 9.គ្រួសារ

  • 10.ហៅម្ហូបបរិភោគ

Who this course is for:
 • សិស្សមកពី "ការបញ្ចេញសម្លេងវៀតណាម: គ្រាមភាសាភាគខាងត្បូង" ចង់បន្តកម្រិតភាសាវៀតណាមទៀត
 • អ្នកចាប់ផ្តើមបានរៀននិងយល់ពីរបៀបបញ្ចេញសម្លេងភាសាវៀតណាមខាងត្បូង
 • សិស្សដែលមានសំលេងផ្សេងគ្នាហើយចង់ទទួលបានគ្រាមភាសាសៃហ្គន
Course content
Expand all 12 lectures 06:03:52
+ BÀI 02: CHỊ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM - បងស្រីជាសញ្ចាតិវៀតណាម។
1 lecture 34:02
BÀI 02: CHỊ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM - បងស្រីជាសញ្ចាតិវៀតណាម។
34:02
+ BÀI 03: ANH LÀM GIÁO VIÊN - បងជាក្រូបង្រៀន
1 lecture 35:00
BÀI 03: ANH LÀM GIÁO VIÊN - បងជាក្រូបង្រៀន
35:00
+ BÀI 04: BÂY GIỜ, ANH SỐNG Ở SÀI GÒN - បច្ចុប្បន្ន បងរស់នៅសាយហ្គាង
1 lecture 39:31
BÀI 04: BÂY GIỜ, ANH SỐNG Ở SÀI GÒN - បច្ចុប្បន្ន បងរស់នៅសាយហ្គាង
39:31
+ BÀI 05: BÂY GIỜ LÀ MƯỜI GIỜ - បច្ចុប្បន្នគឺមោងដប់
1 lecture 34:12
BÀI 05: BÂY GIỜ LÀ MƯỜI GIỜ - បច្ចុប្បន្នគឺមោងដប់
34:12
+ BÀI 06: HÔM NAY LÀ THỨ BA - ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ
1 lecture 37:48
BÀI 06: HÔM NAY LÀ THỨ BA - ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ
37:48
+ BÀI 07: CHỊ ĐI THẲNG ĐƯỜNG NÀY - បងស្រីទៅតរត្រង់ផ្លូវនេះ
1 lecture 41:35
BÀI 07: CHỊ ĐI THẲNG ĐƯỜNG NÀY - បងស្រីទៅតរត្រង់ផ្លូវនេះ
41:35
+ BÀI 08: ANH NÊN ĐI BẰNG MÁY BAY - បងគួតែទៅយន្តហោះ
1 lecture 33:14
BÀI 08: ANH NÊN ĐI BẰNG MÁY BAY - បងគួតែទៅយន្តហោះ
33:14
+ BÀI 09: GIA ĐÌNH CHỊ CÓ 12 NGƯỜI - គ្រួសារបងស្រីមាន១២នាក់
1 lecture 27:56
BÀI 09: GIA ĐÌNH CHỊ CÓ 12 NGƯỜI - គ្រួសារបងស្រីមាន១២នាក់
27:56