Udemy

AZ-104 - Zarządzanie tożsamością i bezpieczeństwem w Azure

...bo żeby dobrze skonfigurować chmurę, trzeba ją dobrze zrozumieć!
Last updated 11/2023
Polish