ASP.NET Webform Eğitim Videosu Serisi
4.9 (163 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
4,655 students enrolled

ASP.NET Webform Eğitim Videosu Serisi

Sıfırdan ileri Seviyeye Asp.Net WebForm Eğitimi (HTML, CSS, JavaScript, Jquery, C#, GridView)
4.9 (163 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
4,655 students enrolled
Created by Alper ÇELİK
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $86.99 Original price: $144.99 Discount: 40% off
3 days left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 13 hours on-demand video
 • 1 article
 • 13 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • AspNet teknolojisinin teknik detaylarına hakim olacaksınız
 • Kendi başınıza hızlı, pratik ve dinamik web uygulamaları geliştirebilecek seviyeye geleceksiniz.
Course content
Expand all 71 lectures 12:55:30
+ ASP.NET Webform Eğitimi
70 lectures 12:54:56
ViewState
18:41
Bir Web Uygulamasında Event'lerin Önemi
20:15
ViewState, SessionState ve Application State Arasındaki Farklar
21:26
ASP.NET Event'lerin Sayfa Yaşam Döngüsü
09:28
ASP.NET Server Kontrol Event'leri
12:42
IsPostBack
16:45
IIS Kavramı ve HTTP 500.19 Hatasının Çözümü
15:16
TextBox Kontrol'ü
18:01
RadioButton Kontrol'ü
10:07
CheckBox Kontrol'ü
12:21
HyperLink Kontrol'ü
08:26
Button, LinkButton, ImageButton Kontrol'leri
09:20
Button Kontrol'ünün Command Event'i
14:47
DropDownList Kontrol'ü
09:44
DropDownList'e Tablo Verisini Bağlama (DataBinding)
11:07
DropDownList'e XML Verisini Bağlama
11:49
Server.MapPath() Metodu
09:11
Server.MapPath() Örneği
06:02
DropDownList Selected Item (Text, Value, Index)
11:00
Basamaklı DropDownList Kontrolleri
36:15
CheckBoxList Kontrol'ü
12:43
CheckBoxList Select&Deselect İşlemleri
07:36
ListBox Kontrol'ü
10:51
CheckBoxList ve ListBox Kontrolleri ile Örnek Uygulama
08:55
RadioButtonList Kontrol'ü
09:30
BulletedList Kontrol'ü
11:21
List Kontrolleri
12:17
FileUpload Kontrol'ü
15:38
AdRotator Kontrol'ü
07:57
Calendar Kontrol'ü
17:22
Calendar Properties&Events
14:34
HiddenField Kontrol'ü
07:21
MultiView Kontrol'ü
09:22
Wizard Kontrol'ü
08:38
Wizard Kontrol Property'leri
07:58
Wizard Kontrol Event'leri
07:35
Button Kontrol'ünün UseSubmitBehavior Property'si
04:33
Wizard Kontrol Template
17:00
Literal Kontrol'ü
04:36
Panel Kontrol'ü
11:42
Panel Kontrol'ü Kullanarak Dinamik Şekilde Kontrol Oluşturma
16:13
RequiredField Validator Kontrol'ü
12:31
RangeValidator Kontrol'ü
11:48
Compare Validator Kontrol'ü
08:06
RegularExpressionValidator Kontrol'ü
04:52
CustomValidator Kontrol'ü
16:29
ValidationSummary Kontrol'ü
14:30
Validasyon Grup'ları
08:55
Sayfa Yönlendirme Teknikleri
04:33
Response.Redirect
03:11
Server.Transfer
13:36
Server.Execute
12:40
Cross Page Posting Kavramı
09:43
Cross Page Posting (Strongly Typed Reference)
06:29
Javascript Kodlarıyla Yeni Pencere Açma
19:16
Bir Sayfadan Diğerine Veri Gönderme Teknikleri
08:21
QueryString Kavramı
09:53
Cookies Kavramı
06:09
Cookie’lerin Aktiflik/Pasiflik Durumunu Denetleme
09:07
Session State Kavramı
08:15
Cookie İçermeyen Session'lar
10:26
InProc Session State Modu
04:57
StateServer Session State Modu
05:17
SQLServer Session State Modu
08:40
Application State Değerleri
03:57
Uygulama: Application State Değerleri
08:03
Hata Yönetimi
11:58
Hata Event'leri
04:26
Requirements
 • Temel seviyede C# bilgisi yeterli olacaktır
 • Visual Studio geliştirme ortamı
 • AspNet teknolojisini öğrenme azmi&kararlılığı, izlenen her bölümden sonra kendisininde öğrendiği kodları denemesi
Description

ASP.NET Webform Eğitimi

Bu eğitim videosu serisi gerçekten titiz bir şekilde hazırlanmıştır..Eğitim serisini bitiren kişilerin, ASP.NET teknolojisine bütünüyle hakim olup, hızlı ve doğru bir şekilde kod yazması kaçınılmazdır. Tükettiğiniz her bölüm sonrasında özgüveniniz artacak ve bir sonraki bölümü izlemek için sabırsızlanacaksınız.

Bu kursda işleyeceğimiz konu başlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

* ASP.NET Temelleri ve Bir Web Uygulamasının Çalışma Mantığı

* IIS Kurulumu

* ASP.NET İçerisinde Bulunan Kontrollere ve Sayfaya Ait Event'ler

* Cookies Yönetimi ve Etkileri


Önemli Not: Yeni videoların yüklenmesi halen devam ediyor..

Faydalı olması temennisi ile..


Who this course is for:
 • AspNet teknolojisine yeni başlayanlar ya da mevcut bilgilerini güncelleyip ileri seviyeye taşımak isteyenler
 • Kurumsal yada bireysel projeleri için web uygulaması geliştirenler
 • "Freelancer" olarak çalışmak isteyenler