ASP .NET MVC Yazılımcıların Yükselişi
4.4 (2,237 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
6,149 students enrolled

ASP .NET MVC Yazılımcıların Yükselişi

ASPNET MVC, Bootstrap, Entity Framework CodeFirst, JQuery(ajax) Kullanarak Visual Studio ile Web Projeleri Geliştirin
4.4 (2,237 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
6,149 students enrolled
Created by Murat BASEREN
Last updated 5/2020
Turkish
Current price: $132.99 Original price: $189.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 47 hours on-demand video
 • 1 article
 • 34 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • ASP.NET MVC ile web sitesi geliştirme
 • ASP.NET MVC ile web uygulamaları geliştirme
 • ASP.NET MVC ile mobil web sitesi geliştirme
 • ASP.NET MVC ile mobil web uygulaması geliştirme
 • ASP.NET MVC ile Bootstrap kullanımı
 • ASP.NET MVC ile JQuery kullanımı
 • ASP.NET MVC ile AJAX operasyonları gerçekleştirme
 • Hızlı ve pratik web sitesi ve web uygulamaları geliştirme
 • Az kodla çok iş yapmayı öğrenme
Course content
Expand all 232 lectures 46:52:08
+ ASP.NET MVC Giriş
8 lectures 01:35:25

MVC Tasarım deseni(Design Pattern), Architectural mimari, MVC Tarihçesi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Preview 04:59

ASP.NET MVC çalışma mekanizması hakkında bilgi sahibi olma. Arka planda neler oluyor? ASP.NET Web forms ile arasındaki farklar, hangi projelerde ASP.NET web forms hangi projelerde ASP.NET MVC kullanılmalı. Avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olma.

Preview 15:44

ASP.NET MVC projesi oluşturma. Controller ve View kavramı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Preview 13:07

ASP.NET MVC projesi oluşturma. Controller ve View kavramı hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Preview 07:22

Bu derste; emmet(zen-coding) kullanımını öğreneceksiniz. Bu tekniğin çalışması için visual studio'nuzda Tools - Extensions & Updates altında "Web Essentials" isimli genişletmenin kurulu olması gerekmektedir.

Emmet (Zen-Coding) Kullanımı
16:28
+ Razor Syntax (Sözdizimi)
9 lectures 01:36:46

Razor syntax(sözdizimi) nedir? Nasıl kullanılır? Razor View Engine hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Razor Syntax - 1
13:40

Razor syntax(sözdizimi) nedir? Nasıl kullanılır? Razor View Engine hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Razor Syntax - 2
09:27

Razor Syntax ile Html yardımcı metotları (HtmlHelpers) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda ASp.NET MVC projeleri için toolbox(araç kutusu) görevi gören yardımcı metotlar ile sayfalarınıza HTML kontrollerini hızlıca ekleyeceksiniz. Yazılım geliştirme sürecinize hız katacaktır.

Html Helpers - 1
10:56

Razor Syntax ile Html yardımcı metotları (HtmlHelpers) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda ASp.NET MVC projeleri için toolbox(araç kutusu) görevi gören yardımcı metotlar ile sayfalarınıza HTML kontrollerini hızlıca ekleyeceksiniz. Yazılım geliştirme sürecinize hız katacaktır.

Html Helpers - 2
11:04

Bu dersimiz de, kendi HTML helper metodumuzu yazarak elimizdeki HTML Helper metotları(toolbox'ımız) zenginleştiriyor olacağız.

Custom HTML Helper Metot
12:59

Bu dersimiz de, Custom HTML helper metodumuzu geliştirirken MVC nin bize sunduğu TagBuilder isimli sınıf ve metotlarından faydalanıyor olacağız.

Custom HTML Helper Metot - TagBuilder
08:47

Bu dersimiz de, Custom HTML Helper kullanırken nasıl parametre olarak HTML geçebileceğimizi ve HTML parametremizin nasıl ilgili extension metot içinde HTML olarak değerlendirileceğini göstereceğim.

Custom HTML Helper Metot ile HTML Kullanma
10:13

Razor Syntax ile URL yardımcı metotları (URLHelpers) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda ASP.NET MVC projelerinde URL işlemlerinde yardımcı metotlar ile sayfalarınızda işlemleri daha hızlı yapabileceksiniz.

URL Helpers
11:02

Razor Syntax ile HttpUtility yardımcı sınıfı ile URL ve HTML işlemlerinden bazılarını bir arada sizlere sunuyor. Bu sınıfın gücünü kullanmayı öğreneceksiniz.

HttpUtility Helper
08:38
+ Views
8 lectures 01:39:36

Birden çok sayfa oluşturma ve bu sayfalardaki ortak kısımların layout(yerleşim şablonlar) ile ortak bir yerde tasarlanması ve merkezi bir tasarım oluşturulması hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu derste Layout oluşumunu kendimiz adım adım yapıyor olacağız.

Preview 08:21

Birden çok sayfa oluşturma ve bu sayfalardaki ortak kısımların layout(yerleşim şablonlar) ile ortak bir yerde tasarlanması ve merkezi bir tasarım oluşturulması hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu derste Layout oluşumunu kendimiz adım adım yapıyor olacağız.

Views ve Layout (şablonların) Kullanımı - 2
17:21

ViewStart nedir? Ne iş'e yarar? BU başlıkta bu dosya içindeki tanımlardan bahsediyor olacağız.

ViewStart Ne İşe Yarar?
09:22

Adım adım yaptığımız layout oluşumunu bu dersimizde visual studio bizim için nasıl otomatik yapıyor. Bu işlem esnasında neleri otomatik olarak ekliyor. Hangi content, scripts, font ve dosyaları oluşturuyor bunları inceliyor olacağız.

Otomatik Layout Oluşturma
09:54

Layout'ların oldukça faydalı olduklarını gördükten sonra peki neden bunları da iç içe oluşturarak daha kullanışlı sayfalar hazırlamayalım. Neden daha fazla merkezi kodlama yapmayalım. Tasarımlarımızı daha kullanışlı hale getirelim.

Nested(İç-içe) Layout Oluşturma
12:34

Layout'larda bana yeterli değil diyorsanız. Bir de section(bölüm) kavramını inceleyelim. Bu derste layout 'larımıza daha esneklik katacağız. İstediğimiz kısımlarına farklı sayfalarda müdahale etmeye çalışalım.

Section(Bölüm) Oluşturma
11:12
Nested Layout ile Section Kullanımı
14:56

ASP.NET MVC projelerinin belki de vazgeçilmezlerinden Partial View kavramını inceliyor olacağız. Kuşkusuz ki en sevdiğiniz yapılardan biri olacak ve işlerimizi nasıl kolaylaştırdıklarını hep beraber inceliyor olacağız. Html.Partial ve Html.RenderPartial kavramlarının kullanımını göreceğiz.

Partial View Nedir? Nasıl Kullanılır?
15:56
+ Controller & View Arası İletişim
3 lectures 50:43

Bu dersimizde controller'dan view'a veri gönderme yollarından birkaçı olan ViewData, ViewBag ve TempData yapılarını inceliyor ve detayları hakkında bahsediyor olacağız.

Preview 13:11

Bu dersimizde controller'dan view'a veri gönderme yollarından biri olan HTML helpers 'ları kullanarak bu işlemin gerçekleşmesini inceliyor olacağız ve detayları hakkında bahsediyor olacağız.

Controller'dan View'a Veri Gönderme : HtmlHelper Kullanma
18:28

Bu dersimizde view'dan controller'a veri gönderme yollarından birkaçını inceliyor ve detayları hakkında bahsediyor olacağız. Http Post işlemlerini öğreneceğiz. Form etiketi hakkında bilgi sahibi olacağız. Parametrik olarak veri gönderme ve Request.Form nesnesi üzerinden verileri nasıl alacağımızı inceleyeceğiz.

View'dan Controller'a Veri Gönderme : POST işlemi
19:04
+ Models ve Model Binding
2 lectures 26:27

Bu dersimizde model kavramına değiniyor olacağız. Modeller ile controller'dan view'a ya da view'dan controller'a nasıl kolayca veri taşınabildiğini göreceksiniz. Model kullanımı ile view'da kod yazarken ya da controller tarafında veriyi elde ederken tip uyumluluğu ve rahatlığı çok hoşunuza gidecek.

Model Kavramı ve Model Binding - 1
16:22

Bu dersimizde model kavramına değiniyor olacağız. Modeller ile controller'dan view'a ya da view'dan controller'a nasıl kolayca veri taşınabildiğini göreceksiniz. Model kullanımı ile view'da kod yazarken ya da controller tarafında veriyi elde ederken tip uyumluluğu ve rahatlığı çok hoşunuza gidecek.

Model Kavramı ve Model Binding - 2
10:05
+ Bootstrap Framework ve Helper Metotlar
10 lectures 02:18:29

Bootstrap CSS Framewok hakkında bilgi sahibi olacağız. Boostrap 'ın bizlere sağladığı yapının kritik bir kaç noktasını anladığınızda ne kadar kolay ve anlaşılır geleceğini sizlerde farkedeceksiniz. GridSystem, responsive desteği hakkında bilgi veriyor olacağım.

Preview 17:49

Bootstrap'i visual studio ile ASP.NET MVC projelerimizi indirme ve kurulumu gösteriyor olacağım. İstediğimiz bootstrap versiyonunun NUget Package Manager ile web sitesine gitmeden nasıl indireceğimiz ve projemize ilgili dosyaların ekleniyor oluşunu inceleyeceğiz. Ardından sayfamıza bu dosyaları bağlayarak bootstrap'den nasıl yararlanacağımızı göreceğiz.

Bootstrap İndirme ve Kullanma
17:47
Bootstrap Kullanımında Dikkat (Versiyon seçimi)
04:57

Web sitesi üzerinden incelediğimiz bootstrap ile basit bir sayfa tasarımı yapacağız. Umuyorum ki ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde sizin de çok hoşunuza gidecektir.

Bootstrap ile Web Sayfası Tasarımı
11:36

Bootstrap ile hazırladığımız sayfa tasarımını farklı ekran boyutlarına göre nasıl responsive olarak davranacağını düzenliyor olacağız. Kendi kafasına göre değil bizim istediğimiz doğrultuda nasıl davranacağına karar vereceğiz.

Bootstrap Responsive Sayfa Tasarımı
14:44

Helper metotlar nedir? Ne işe yarar? Projelerimizde nasıl bizlerin hayatını kolaylaştırır onu göreceğiz. Favori tekniklerinizden olacağına eminim.

Helper Metot Kavramı
17:48

Helper metotları öğrendik. Peki bootstrap ile helper metotları beraber kullansak, harika şeyler olmaz mıydı? Beraber çok uyumlu ve bizlerin işini kolaylaştırıcı olduklarını görünce sürekli bir şeyler yapmak isteyeceksiniz.

Bootstrap ile Helper Metotların İşbirliği
06:54

Bu dersimiz de, Bootstrap ile custom HTML Helper Metot kullanımı örnekliyor olacağız.

Bootstrap ile Custom HTML Helper Metot Kullanımı
09:12

Bu dersimiz de, Bootstrap ile custom HTML Helper Metotlardan "For" ifadesi ile biten ve MODEL kullanan metotlardan oluşturacağız.

Bootstrap ile Generic Custom HTML Helper Metot ve Model Kullanımı
17:52
Bootstrap'e Uygun Animasyonlu Checkbox Yapımı
19:50
+ Entity Framework CodeFirst Entegrasyonu
4 lectures 48:24

Popüler veritabanı işlemleri yaklaşımlarından biri olan Entity Framework CodeFirst nedir? OR/M nedir? Konularını inceliyor olacağız.

Preview 09:13

OR/M yapısına uygun olarak Entity Framework CodeFirst yaklaşımının gereksinimi olan tablolarımızı temsil eden (Entities) sınıflarımızı oluşturacağız.

Preview 10:29

Tablolarımızı temsil eden entities sınıflarımızı oluşturduk ama veritabanı işlemlerini yönetecek olan Context sınıfımızı geliştireceğiz. Ardından veritabanı oluşumunu sağlayan yapıyı ve veritabanı oluşumu sonrasında örnek verilerin veri tabanına nasıl ekleneceğini FakeData isimli bir örnek veri oluşturucu DLL ile sağlıyor olacağız.

Veritabanı İşlemlerini Yönetecek Sınıfı(Context) Oluşturma
16:03

Bu bölümde veritabanımızı oluşturan ilk çalıştırmayı yapıyor ve veri tabanımızın oluşmasını sağlıyor olacağız.

Veritabanının Oluşturulması (İlk Çalıştırma)
12:39
+ Entity Framework CodeFirst ile Veritabanı İşlemleri
9 lectures 01:53:45

Veritabanı üzerinde Select işlemlerinin Entity Framework yapımız ve LINQ yardımı ile nasıl yapıldığı ve elimize verilerin bir listesinin ilgili tablonun nesne listesi olarak nasıl geçtiğini göreceğiz. Aynı zamanda Bootstrap ile bir sayfa tasarlayarak bu verilerin sayfa üzerinde uygun şekilde gösterilmesini sağlayacağız.

Preview 13:55

Veritabanı üzerinde Insert (Veri ekleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 1
19:31

Veritabanı üzerinde Insert (Veri ekleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 2
11:44

Veritabanı üzerinde Insert (Veri ekleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 3
12:52

Veritabanı üzerinde Insert (Veri ekleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Insert İşlemleri - 4
10:54

Veritabanı üzerinde Update (Güncelleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 1
07:59

Veritabanı üzerinde Update (Güncelleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 2
08:55

Veritabanı üzerinde Update (Güncelleme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız.

Veritabanı Üzerinde Update İşlemleri - 3
09:06

Veritabanı üzerinde Delete (Veri silme) işlemlerini Entity Framework yapımız ile sağlıyor olacağız. GET işlemi sayfaları ve POST işlemi sayfalarının oluşturulmasını sağlayacağız. Bir action metot sonrası farklı bir sayfaya yönlenme işlemini inceliyor olacağız.

Veritabanı Üzerinde Delete İşlemleri
18:49
+ Entity Framework CodeFirst Stored Procedure ve View ile Çalışmak & Migrations
5 lectures 01:23:50
Otomatik CRUD Stored Procedure Oluşturma ve Kullanma
18:55
Custom Stored Procedure Oluşturma ve Kullanma
19:52
View Oluşturma ve Kullanma
07:08

Web projeleriniz ile ilgili Mysql kullanımında Migration ile ilgili database hataları almamak için. Context 'in hemen üzerinde aşağıdaki attribute tanımını yapmanız gerekir.

[DbConfigurationType(typeof(MySql.Data.Entity.MySqlEFConfiguration))]

Ayrıca Migration Configuration enabled satırının altına..

SetSqlGenerator("MySql.Data.MySqlClient", new MySql.Data.Entity.MySqlMigrationSqlGenerator());

eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde Migration işleminde hatalarla karşılaşmayınız."Volkan" isimli öğrencinin desteği için teşekkürler..

Automatic & Database to Latest Version Migration - 1
18:07
Automatic/Manuel & Database to Latest Version Migration - 2
19:48
+ Auto-Generated Controllers & Views
6 lectures 48:53

Şuan'a kadar Controller 'larımızı biz oluşturduk. Bu eğitim ile Controller oluşturma işlemlerini otomatik yapacağız. Controller eklerken "Controller with Read/Write Actions" ile Controller oluşturacağız. Controller oluşturma işleminde, bizim için Index, Detail, Create, Edit, Delete action'larını bizim için oluşturuyor olacaktır.

Auto-Generated Controller Read/Write Actions
09:49

Entity Framework kullanıyorsanız, otomatik olarak controller ve view'ların oluşmasını sağlayan kolaylığı inceliyor olacağız. Bizim için bu sefer sadece action isimlerini değil. Aynı zamanda Entity Framework kodları ile Insert, Update, Delete, Select işlemlerini gerçekleştiren kodların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Böylece CRUD işlemleri hiç kod yazmadan yapılabilir.

Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Select
12:48

Entity Framework kullanıyorsanız, otomatik olarak controller ve view'ların oluşmasını sağlayan kolaylığı inceliyor olacağız. Bizim için bu sefer sadece action isimlerini değil. Aynı zamanda Entity Framework kodları ile Insert, Update, Delete, Select işlemlerini gerçekleştiren kodların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Böylece CRUD işlemleri hiç kod yazmadan yapılabilir.

Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Detail
06:34

Entity Framework kullanıyorsanız, otomatik olarak controller ve view'ların oluşmasını sağlayan kolaylığı inceliyor olacağız. Bizim için bu sefer sadece action isimlerini değil. Aynı zamanda Entity Framework kodları ile Insert, Update, Delete, Select işlemlerini gerçekleştiren kodların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Böylece CRUD işlemleri hiç kod yazmadan yapılabilir.

Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Create
09:47

Entity Framework kullanıyorsanız, otomatik olarak controller ve view'ların oluşmasını sağlayan kolaylığı inceliyor olacağız. Bizim için bu sefer sadece action isimlerini değil. Aynı zamanda Entity Framework kodları ile Insert, Update, Delete, Select işlemlerini gerçekleştiren kodların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Böylece CRUD işlemleri hiç kod yazmadan yapılabilir.

Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Edit
05:47

Entity Framework kullanıyorsanız, otomatik olarak controller ve view'ların oluşmasını sağlayan kolaylığı inceliyor olacağız. Bizim için bu sefer sadece action isimlerini değil. Aynı zamanda Entity Framework kodları ile Insert, Update, Delete, Select işlemlerini gerçekleştiren kodların eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Böylece CRUD işlemleri hiç kod yazmadan yapılabilir.

Auto-Generated Controller & Views, Using EF - Delete
04:08
Requirements
 • HTML, CSS ve Javascript hakkında önceden temel seviyede bilgi sahibi olmanız gerekir.
 • C# dili ile temel seviyede uygulama geliştirmiş ve .NET framework kullanmış olmanız gerekir.
 • Visual Studio yazılımını indirmiş ve kullanabiliyor olmanız gerekir.
Description

Bu kurs ile ASPNET MVC web projeleri geliştirme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim içeriğinde ASPNET MVC temelleri ve ileri seviyeye doğru bir çok konuya değiniyor olacağım. Konular ilgili teknolojiyi öğrenmenizi kolaylaştıracak şekilde planlanmıştır. Konular ilerledikçe seviyeleri artacaktır.


ASPNET MVC yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgiyi aktardıktan sonra uygulamalı ve kapsamlı kurumsal katmanlı mimari içeren bir proje ile öğrendiklerimiz pekiştireceğiz. En az eğitim süresi kadar süren bir proje olacaktır. Takdir edersiniz ki elimizdeki teknolojinin özelliklerini öğrenmeden, proje geliştirmede gerçek gücümüzü gösteremeyiz. Bu sebeple öncelikle öğrenmemiz gereken temel yapılardan başlıyor olacağız.

Eğitim içeriğinde ihtiyacımız olan CSS ihtiyaçlarını Bootstrap CSS Framework ile çözüyor olacağız ve Bootstrap yapısı hakkında da sizlere genel bir bilgi aktarıyor olacağım.


Veritabanı işlemlerinde Entity Framework CodeFirst teknolojisini kullanarak işlemleri gerçekleştiriyor olacağız. Entity Framework CodeFirst yapısı ile ilgili sizlere ihtiyacımız olan bilgileri ve çok hoşunuza gidecek işlemleri gösteriyor olacağım. Entity Framework CodeFirst için giriş niteliğinde eğitimi de almış olacaksınız.

Eğitim içeriğinde ihtiyacımız olan Javascript işlemlerini JQuery ile çözüyor olacağız. JQuery kendini kanıtlamış bir Framework, Bootstrap ile beraber çok harika bir ikili olduklarını göreceksiniz.


Eğitim örneklerini Visual Studio Community(ücretsiz) yapabilir ve projelerinizi de bu IDE ile geliştirebilirsiniz. Visual Studio IDE 'si için çıkmış olan Update'leri yapmayı unutmayınız!

Veritabanı işlemleriniz de Microsoft SQL Server Express(ücretsiz) kullanabilirsiniz.

Who this course is for:
 • Bu ASP.NET MVC kursu, ASP.NET MVC ile hiç proje geliştirmemiş ve/veya sadece giriş yapmış ve/veya bilgilerini tazelemek isteyen ve/veya bilmediklerini keşfetmek isteyen kişiler içindir.
 • Web yapısı hakkında az da olsa bilgi sahibi olunması gerekebilir.
 • HTML, CSS, Javascript hakkında başlangıç ve temel seviye bilgi aktarımını içermez.
 • C# hakkında temel seviyede bilgisi olmayanlar için zorlayıcı olabilir. Öncelikle C# eğitimimi almanızı öneririm.