Unit Test Yazma-Asp.Net Core MVC/API(Sıfırdan)
4.7 (18 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
215 students enrolled

Unit Test Yazma-Asp.Net Core MVC/API(Sıfırdan)

Sıfırdan Asp.Net Core Mvc ve API projeleriniz için xUnit kütüphanesi ile unit test yazmayı öğreneceksiniz.
4.7 (18 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
215 students enrolled
Last updated 3/2020
Turkish
Current price: $37.99 Original price: $54.99 Discount: 31% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 8 hours on-demand video
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Sıfırdan AspNet Core Mvc projeleri için nasıl unit test yazılacağını öğreneceksiniz
 • Sıfırdan AspNet Core API projeleri için nasıl unit test yazılacağını öğreneceksiniz
 • xUnit framework'ü ile unit test nasıl yazılacağını öğreneceksiniz
 • Moq Framework ile nasıl efektif unit test yazılacağını öğreneceksiniz
Course content
Expand all 66 lectures 08:08:25
+ Xunit Framework
5 lectures 35:19
Unit Test nedir ?
02:33
Unit Test Framework'leri nelerdir ?
02:05
xUnit Test proje oluşturma
07:04
xUnit packages(paketler) nelerdir ?
04:51
İlk unit testimizi yazmak
18:46
+ xUnit Assert Methodları
14 lectures 01:04:06
Contain/DoesNotContain
08:03
True/False method
04:04
Match/DoesNotMatch
04:16
StartsWith/EndsWith
02:37
Empty/NotEmpty
02:37
Single
03:01
IsType/IsNotType
02:50
IsAssignableFrom
03:27
Null/NotNull
01:31
Equal/NotEqual
01:54
Test class'larımızda constructor kullanma
03:23
Test method isimlendirme
14:00
+ Moq Framework
6 lectures 01:17:21
Mock nedir ?
08:22
Calculator.app projemize DI prensibini uygulamak
08:11
Moq Framework
26:34
Verify() : Bir methodun çalışıp çalışmadığını test etmek
08:53
Throws() : bir method üzerinden hata fırlatmak
11:19
Callback() : bir method üzerinden callback çalıştırmak
14:02
+ Test edilecek Asp.Net Core projesi oluşturma
5 lectures 01:00:42
Asp.Net Core Mvc projesi oluşturma-1
09:58
Asp.Net Core Mvc projesi oluşturma-2
08:05
Asp.Net Core Mvc projesi oluşturma-3
09:56
Asp.Net Core Mvc projesi oluşturma-4
11:07
Asp.Net Core Mvc projesi oluşturma-5
21:36
+ Asp.Net Core Mvc Unit Test Yazma
23 lectures 02:23:06
Unit Test Projemizin oluşturulması
09:53
Index methodunun test edilmesi-1
06:07
Index methodunun test edilmesi-2
09:21
Detail methodunun test edilmesi-1
06:36
Detail methodunun test edilmesi-3
07:02
Create methodunun test edilmesi-1
06:12
Create[POST] methodunun test edilmesi-2
07:06
Create[POST] methodunun test edilmesi-3
07:44
Create[POST] methodunun test edilmesi-4
08:46
Create[POST] methodunun test edilmesi-5
05:13
Edit methodunun test edilmesi-1
04:25
Edit methodunun test edilmesi-2
06:11
Edit methodunun test edilmesi-3
06:49
Edit[POST] methodunun test edilmesi-5
04:32
Edit[POST] methodunun test edilmesi-6
03:48
Edit[POST] methodunun test edilmesi-7
05:09
Delete methodunun test edilmesi-1
03:33
Delete methodunun test edilmesi-2
04:52
Delete methodunun test edilmesi-3
04:50
Delete methodunun test edilmesi-4
04:28
Delete methodunun test edilmesi-5
06:48
+ Asp.Net Core API Unit Test Yazma
10 lectures 01:33:20
ProductApiController oluşturma
19:27
Postman programı aracılığı ile api’ları test etme
09:50
GetProduct() methodunun test edilmesi
13:26
GetProduct(int) methodunun test edilmesi-1
08:01
GetProduct(int) methodunun test edilmesi-2
06:11
PutProduct methodunun test edilmesi-1
05:58
PutProduct methodunun test edilmesi-2
05:21
PostProduct methodunun test edilmesi
10:51
DeleteProduct methodunun test edilmesi-1
06:53
DeleteProduct methodunun test edilmesi-2
07:22
+ Extra
2 lectures 12:50
business method test etme
10:20
Komut satırı üzerinden test çalıştırma
02:30
Requirements
 • Temel seviyede AspNet Core bilgisi
Description

Bu kursumda unit test yazmak için en çok kullanılan xUNIT kütüphanesi ile asp.net core ve api projeleriniz için sıfırdan unit test yazmayı öğreneceksiniz.

Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

 • Unit Test nedir ?

 • Projelerimizi unit test yazmak için nasıl uygun hale getirebiliriz ?

 • xUnit Assert methodları nelerdir ?

 • Contain/DoesNotContain methodu nasıl kullanılır ?

 • True/False methodu nasıl kullanılır ?

 • Match/DoesNotMatch methodu nasıl kullanılır ?

 • StartsWith/EndsWith methodu nasıl kullanılır ?

 • InRange/NotInRange methodu nasıl kullanılır ?

 • Empty/NotEmpty methodu nasıl kullanılır ?

 • Single methodu nasıl kullanılır ?

 • IsType/IsNotType methodu nasıl kullanılır ?

 • IsAssignableFrom methodu nasıl kullanılır ?

 • Null/NotNull methodu nasıl kullanılır ?

 • Equal/NotEqual methodu nasıl kullanılır ?

 • Test methodları parametre nasıl alır ?

 • Test Method isimlendirme nasıl olmalıdır ?

 • Mock nedir ?

 • Moq kütüphanesi nasıl kullanılır ?

 • Moq verify methodu nasıl kullanılır ?

 • Moq throws methodu nasıl kullanılır ?

 • Moq callback methodu nasıl kullanılır ?

 • Aspnet Core Mvc projelerinizde action method'larınız için  test nasıl yazılır (sıfır proje üzerinden senaryolarla adım adım anlatım ) ?

 • Aspnet Core Mvc API projelerinizde endpoint'leriniz için  test nasıl yazılır (sıfır proje üzerinden senaryolarla adım adım anlatım ) ?


Who this course is for:
 • AspNet Core Mvc projelerine unit test yazmak isteyenler
 • AspNet Core API projelerine unit test yazmak isteyenler
 • Moq framework'ü ile efektif unit testler yazmak isteyenler
 • xUnit framework'ü ile unit test yazmak isteyenler