Aplikacje Internetowe w Laravel i PHP z Wersją na Smartfon
3.6 (66 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
448 students enrolled

Aplikacje Internetowe w Laravel i PHP z Wersją na Smartfon

Web Development z Laravel (framework PHP). Stwórz Zaawansowaną Aplikację - System Rezerwacyjny i Hybrydową Wersję Mobile
3.6 (66 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
448 students enrolled
Last updated 11/2019
Polish
Current price: $72.99 Original price: $104.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 5.5 hours on-demand video
 • 2 articles
 • 73 downloadable resources
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Poznasz bardzo popularny framework PHP - Laravel
 • Zbudujesz od podstaw zaawansowaną aplikację internetową we frameworku Laravel - system rezerwacyjny
 • Zbudujesz werjsę mobilną hybrydową aplikacji internetowej na telefony komórkowe
 • Zdobędziesz bardzo dobre i złożone ćwiczenie praktyczne budując dwie wersje aplikacji: internetową i mobilną hybrydową
 • Przebrniesz przez proces tworzenia zaawansowanej aplikacji dotykając wielu aspektów pracy full stack web developera: nie tylko PHP i Laravel ale również technologii frontendowych
 • Poznasz metodykę pracę przy tworzeniu aplikacji: od szablonu html do gotowego projektu
 • Wejdziesz na zaawansowany poziom tworzenia aplikacji internetowych we frameworku Laravel
 • Możesz wrzucić projekt z kursu to swojego porfolio i pochwalić się nim w CV
 • Poznasz ważne zagadnienia Laravel takie jak na przykład service container i service providers
 • Poznasz obiektowy Java Script, dzięki któremu kod jQuery będzie lepiej zorganizowany i czytelniejszy
 • Poznasz popularne wzorce projektowe, dzięki którym późniejsze poruszanie się po kodzie i modyfikacje są łatwiejsze
 • Zbudujesz uniwersalne API, które obsłuży zarówno aplikację webową (14 tabel w bazie danych) jak i hybrydową aplikację mobilną
 • W aplikacji użyjesz wszystkich dostępnych w Laravelu relacji bazodanowych - w tym polimorficznych, dzięki czemu aplikacja jest później łatwiejsza w modyfikacji i utrzymaniu
 • Dowiesz się jak lepiej debugować aplikację
 • Będziesz zainspirowany do budowania własnych rozwiązań a nie tylko kopiowanie cudzych ( np. hybrydowe api i sposób powiadomień w czasie rzeczywistym wymyśliłem sam )
 • I wiele innych
Course content
Expand all 72 lectures 05:38:08
+ Wstęp
3 lectures 16:33

Omówienie tworzonej aplikacji internetowej w Laravel i hybrydowej aplikacji mobilnej. W drugiej części wideo omawiam jak wygląda kurs.

Preview 10:16
Zanim rozpoczniesz kurs
01:06

Omówienie szablonu utworzonego z wykorzystaniem: Twitter Bootstrap, Bootswatch, jQuery, jQuery Datepicker, w3chools, lorempixel.

Omówienie metod instalacji serwera dla aplikacji Laravel: Ubuntu Linux, Laravel Valet, Homestead (Vagrant Box), Xampp, WampServer. Wymagania serwera dla aplikacji Laravel.

Omówienie szablonu aplikacji i sposobów instalacji Laravel
05:11
+ Instalacja Laravel, szablon frontend i backend aplikacji
4 lectures 36:33

Instalacja frameworka PHP - Laravel 5. Użycie narzędzia Composer i konsoli poleceń Laravel Artisan.

Instalacja Laravel
03:00

Kopiowanie template do Laravela. Instalacje paczek JavaScript, konfiguracja Laravel-Mix. Komendy npm.

Przenosiny szablonu do Laravela cz.1
08:57

Kontynuacja przenosin template do systemu szablonowego Laravel Blade. Elementy routingu. Widoki. Helpery Laravel.

Przenosiny szablonu do Laravela cz.2
12:55

Zakończenie przenosin template do systemu szablonowego Laravel Blade. Wykorzystanie kontrolerów i Laravel Artisan. Tłumaczenia językowe routingu.

Przenosiny szablonu do Laravela cz.3
11:41
+ Baza danych, logowanie i rejestracja
5 lectures 34:35

Logowanie, rejestracja, przypomnienie zapomnianego hasła. Modele.

Preview 10:33

Zaprojektowanie bazy danych poprzez stworzenie migracji w Laravel.

Preview 08:27

Zaprojektowanie bazy danych poprzez stworzenie migracji w Laravel.

Projekt bazy danych. Migracje cz.2
04:43

Wypełnienie bazy danych przykładowymi danymi generowanymi automatycznie przy pomocy biblioteki php Faker.

Preview 05:52

Wypełnienie bazy danych przykładowymi danymi generowanymi automatycznie przy pomocy biblioteki php Faker.

Laravel Seeder czyli przykładowe dane na stronie cz.2
05:00
+ Strona główna aplikacji - lista obiektów turystycznych
3 lectures 20:01

Lista obiektów na stronie głównej. Wykorzystanie wzorca Repository Pattern. Tworzenie modeli w Laravel Artisan.

Preview 05:25

Lista obiektów na stronie głównej. Wykorzystanie wzorca Repository Pattern. Interfejsy. Koncepcja service container i service provider w Laravelu.

Lista obiektów turystycznych na stronie głównej cz.2
07:46

Lista obiektów na stronie głównej. Wyświetlanie danych w widoku. Modele, relacje jeden do wielu oraz polimorficzna jeden do wielu.

Lista obiektów turystycznych na stronie głównej cz.3
06:50
+ Strona główna aplikacji - widok szczegółów obiektu turystycznego
2 lectures 21:16

Instalacja Laravel Debugbar. Paginacja listy obiektów, sortowanie. Eager loading. Szczegóły obiektu turystycznego. Query scope.

Widok szczegółów obiektu turystycznego cz.1
05:26

Listowanie szczegółów obiektu turystycznego. Relacje w bazie danych w tym polimorficzne. View Composer. Tworzenie zależnych modeli. Wzorzec Presenter. Traity w PHP 7.

Widok szczegółów obiektu turystycznego cz.2
15:50
+ Strona główna aplikacji - wyszukiwarka pokoi do wynajęcia
3 lectures 22:05

Autocomplete jQuery. Wzorzec Gateway. Dynamiczne wyszukiwanie miast w formularzu wyszukiwarki wyszukującej pokoje do wynajęcia. Wykorzystanie Laravel Mix i NPM do obróbki plików frontendowych - css i js.

Wyszukiwarka pokoi do wynajęcia cz.1
07:40

Kontynuacja wyszukiwania pokoi do wynajęcia. POST Request w Laravel. Tłumaczenia aplikacji na inne języki.

Wyszukiwarka pokoi do wynajęcia cz.2
06:14

Filtrowanie listy pokoi do wynajęcia z danego miasta. Relacja hasManyThrough. Widok listy wyszukiwania. Zapamiętywanie danych w formularzu.

Wyszukiwarka pokoi do wynajęcia cz.3
08:11
+ Strona główna aplikacji - szczegóły pokoju w obiekcie turystycznym
2 lectures 09:43

Dane pokoju w obiekcie turystycznym. Wyciąganie danych ajaxem dla kalendarza dostępności. Kalendarz jQuery Datepicker. Odseparowanie skryptu java script dla konretnego widoku w Laravel Blade.

Szczegóły pokoju w obiekcie turystycznym cz.1
05:41

Wyświetlanie dat niedostępności pokoju w szczegółach pokoju turystycznego. Opcje kalendarza Datepicker. Wykorzystanie Chromium Dev Tool do debugowania.

Szczegóły pokoju w obiekcie turystycznym cz.2
04:02
+ Strona główna aplikacji - widok dla artykułu i użytkownika
2 lectures 10:16

Szczegóły artykułu. Relacje bazodanowe w Laravelu.

Szczegóły artykułu na temat obiektu turystycznego
04:15

Wyświetlenie szczegółów użytkownika we frontendzie. Traity, presentery. Polimorficzne wyświetlenie typu komentowalnego obiektu w widoku użytkownika.

Szczegóły użytkownika aplikacji (turysty)
06:01
+ Strona główna aplikacji - polubienia obiektów w aplikacji i komentowanie
2 lectures 08:27

System polubień i odlubień obiektów turystycznych i artykułów. Middleware auth dla wybranych metod frontendu. Usuwanie i dodawanie obiektów do modeli zależnych w relacjach bazodanowych. Skróty szablonowe Laravel Blade dla stanu autentykacji (zalogowania). Odpytywanie zależnych relacji bazodanowych.

Polubienia obiektów turystycznych i artykułów
04:39
Polimorficzne dodawanie komentarzy do artykułów i obiektów turystycznych. Walidacja formularzy.
Dodawanie komentarzy do artykułów i obiektów turystycznych
03:48
+ Panel administracyjny - rezerwacja pokoju w obiekcie turystycznym
10 lectures 42:01
Rezerwacja pokoju w obiekcie turystycznym. Zabezpieczenie przed Mass Assignment.
Rezerwacja pokoju w obiekcie turystycznym na stronie rezerwacji
04:04

Gateway Pattern i Repository Pattern dla panelu administracyjnego. Logika biznesowa w obiekcie gateway. Obsługa ról użytkownika w systemie. Metody pobierające dane dla kalendarza turysty i właściciela obiektu. Wzorzec singleton.

Kalendarz rezerwacji cz.1
05:26

Zapytania do bazy danych zwracające powiązane obiekty dla kalendarza rezerwacji turysty i właściciela obiektu. Wykorzystanie metod has() i whereHas() w Eloquent ORM. Funkcje anonimowe w Laravel Eloquent ORM.

Kalendarz rezerwacji cz.2
06:03
Wstępne przygotowanie widoku kalendarzy z rezerwacjami.
Kalendarz rezerwacji cz.3
01:35
Pobranie danych backend z repozytorium dla każdego kalendarza. Zwrócenie ich w postaci json. Trait dla zapytań ajaxowych. Przygotowanie html do wczytania danych ajaxowych. Utworzenie obiektów JavaScript organizujących kod jQuery.
Kalendarz rezerwacji cz.4
06:30

Uzupełnienie lekcji 30.

Kalendarz rezerwacji cz.5
01:10
Utworzenie JavaScript-u dla każdego kalendarza rezerwacji. Uzupełnienie tabeli html o dane rezerwacji pobrane ajaxem z backendu.
Kalendarz rezerwacji cz.6
04:30

Zakończenie uzupełnienia tabeli html o dane rezerwacji pobrane ajaxem z backendu.

Kalendarz rezerwacji cz.7
01:47

Dynamiczne pobieranie zalogowanego użytkownika. Jquery events. Atrybut novalidate w formularzu. Laravel View composer. Utrzymanie pozycji paska przewijania po przeładowaniu strony.

Uzupełnienia w aplikacji
05:20
Potwierdzanie i usuwanie rezerwacji z kalendarza. Komunikaty o usunięciu rezerwacji. Autoryzacja zalogowanego użytkownika do wykonania akcji usuwania i potwierdzania - Laravel Policies.
Preview 05:36
Requirements
 • Wymagane: podstawy Laravel
 • Wymagane: PHP na poziomie podstawowym
 • Wymagane: podstawy programowania obiektowego
 • Wymagane: podstawy HTML, CSS, Java Script, jQuery, SQL
 • Wymagane: umiejętność instalacji i konfiguracji oprogramowania na Windows, Linux, Mac (w kursie omawiam oprogramowanie do zainstalowania bez instalacji w trakcie kursu)
 • Wymagane: umiejętność instalacji serwerów lokalnych np Xamp, Wamp, Vagrant, Linux itp (w kursie omawiam oprogramowanie do zainstalowania bez instalacji w trakcie kursu)
 • Wymagane: podstawy MVC - Model View Controller
Description

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM WEB DEVELOPMENTU !!!

W trakcie kursu (są pliki do lekcji, w większości wideo nie piszę kodu na ekranie, omawiam go) stworzysz we frameworku Laravel i języku PHP 7 aplikację internetową do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach turystycznych oraz dodatkowo wersję hybrydową tej aplikacji jako aplikacja mobilna na smartfony. To nie to samo co strona responsywna. Aplikacja będzie responsywna, ale oprócz tego będzie druga wersja jako osobna aplikacja na telefon komórkowy uruchamiana jak zwykła aplikacja z listy aplikacji telefonu a nie z przeglądarki internetowej. 

UWAGA: kurs dla osób, które już mają pewne doświadczenie z php, Laravel i ogólnie z web development. Absolutnie nie dla początkujących! Prawie wogóle nie piszę nic na ekranie, poza skomplikowanymi zapytaniami w Laravel eloquent orm. Posiadam również wersję ponad 20 godzinną tego samego kursu, gdzie piszę wszystko na ekranie i stąd wydłużenie czasu kursu. Można przerobić tylko jeden z nich, jeden lub drugi, a można obydwa naraz. Wszystko zależy od doświadczenia kursanta, tego co chce osiągnąć itd. W razie zainteresowania link na moim profilu Udemy. W obydwu kursach wykonywana jest ta sama aplikacja.QA:

Dlaczego używasz jquery mobile a nie inny framework ?

Aplikacja mobilna to nie główny temat kursu, to kilka ostatnich lekcji kursu. Poprzez zbudowanie aplikacji mobilnej pokazuję co można zrobić z Laravel. To są pewne generalne koncepcje, które później mogą być zastososowane przy innych frameworkach dla aplikacji mobilnych. Kurs skupia się na Laravelu i wzorcach projektowych. Jednak jquery nie zniknął z rynku. Wiele firm jeszcze go wymaga do utrzymywania istniejących stron czy nawet budowania nowych.


Stworzyłeś aplikację w tym kursie używając Laravel 5. Teraz mamy już Laravel 7. Czy to znaczy, że ten kurs jest przestarzały i niczego się z niego nie nauczę?

Absolutnie nie! W narzędziach takich jak frameworki PHP podstawy i bazowa składnia prawie nigdy się nie zmieniają niezależnie od wersji. Ale oczywiście każde utrzymywane oprogramowanie ewoluuje z biegiem czasu. Dlatego zawsze sugeruję abyś używał tej samej wersji oprogramowania jakiej używa instruktor. To zapobiega błędom i zakłopotaniu. Jako ktoś, kto chce się nauczyć tworzyć aplikacje internetowe, musisz mieć świadomość, że prawdziwy web development wymaga czasami dostosowania kodu do najnowszej wersji - ale nie zawsze jest to konieczne, nie każda firma dostosowuje swój soft do najnowszej wersji, która właśnie się pojawiła. Oprogramowanie zmienia się tak szybko, że instruktorzy nie nadążaliby z tworzeniem kursów, które pasują do najnowszej wersji oprogramowania, które jest tematem kursu. To nawet nie jest zalecane, bo jako student utraciłbyś ważny aspekt web developmentu jakim jest świadomość, że wszystko często się zmienia i trzeba umieć dostosowywać się do tego.
Dlaczego aplikacja jest tak zaawansowana a kurs trwa poniżej 10 godzin? Bo bez zbędnych rozmów, bez drapania po głowie. Nie wszystko będzie wyraźnie widoczne i zrozumiane od razu. Być może będziesz musiał wykonać trochę pracy samodzielnej: print_r lub dd(), użyć konsoli chrome, zakomentować coś, odkomentować itd. Ten kurs to wyzwanie. Lub możesz, jeśli chcesz, szybko przejść przez cały wykład, kopiować pliki i uzyskać działające aplikacje jak najszybciej. Samo mięso, bez tłuszczu i kości. Prawie wogóle nie piszę nic na ekranie. Omawiam kod  z plików do lekcji (70 lekcji). Jeśli chcesz możesz wyciąć lub zakomentować kod z plików do lekcji i pisać go samodzielnie. Wtedy najwięcej się nauczysz. Zmierzam prosto do celu, od pustego folderu do działających aplikacji. Bez zbędnych rzeczy, tylko dwie działające aplikacje: web i mobile od początku do końca.

To nie jest typowy kurs omawiający kolejne rozdziały dokumentacji. Stworzysz praktyczną aplikację webową z użyciem bardzo popularnego frameworka Laravel. Po drodze będzie wykorzystanych większość zagadnień z dokumentacji Laravela. Tematyka kursu dotyka wielu obszarów full stack web developmentu, nie tylko backendu: css, html, jQuery, JavaScript i inne. Kurs powstał w wersji Laravel 5.6. Pliki do lekcji zaktualizowano do Laravel 5.8. W celu wykonania aktualizacji do nowszych wersji (w tym Laravel 6) sprawdź sekcję upgrade.

To jest bardzo zaawansowana aplikacja jak na kurs online w internecie - 14 tabel w bazie danych powiązanych wszystkimi rodzajami relacji bazodanowych dostępnych w Laravelu.

JEDYNY WARUNEK ABY STAĆ SIĘ DOBRYM WEB DEVELOPEREM A TYM SAMYM BYĆ ATRAKCYJNYM DLA PRACODAWCY - JEST TAKI, ŻE MUSISZ POTRAFIĆ SAMODZIELNIE TWORZYĆ ZAAWANSOWANE APLIKACJE TAKIE JAK NA PRZYKŁAD W TYM KURSIE.

Wykorzystałem w kursie technologie, które są popularne i sprawdzone w świecie web developmentu.*** TECHNICZNE ASPEKTY PORUSZONE W TRAKCIE KURSU ***

Zagadnienia Laravel wykorzystane w aplikacji:

 • instalacja

 • konfiguracja niezbędna do pracy

 • service container, service provider i bindowanie implementacji interfejsów do kontenera obiektów

 • cykl życia zapytania w Laravel

 • fasady

 • wstrzykiwanie obiektów (zależności)

 • eventy i listenery

 • cache-owanie w Redis

 • routes (ścieżki)

 • filtry (middleware)

 • Laravel Policies - zastrzeżenia akcji użytkownika w systemie

 • generowanie url

 • ochrona csrf

 • kontrolery, modele, widoki

 • Resource Controllers

 • GET, POST, PUT, DELETE requests, responses

 • przekierowania http

 • polecenia konsoli Artisan

 • widoki i system szablonowy Blade

 • Laravel Mix

 • view composers

 • wielojęzykowość aplikacji www

 • walidacja formularzy

 • helpery (np. funkcja route) 

 • sesje

 • ciasteczka

 • upload plików

 • autentykacja (logowanie) 

 • autoryzacja (uzyskiwanie dostępu do zasobu na podstawie uprawnień)

 • rejestracja użytkownika do systemu

 • resetowanie zapomnianego hasła

 • paginacja wyników z bazy danych

 • lazy i eager loading bazy danych

 • migracje bazy danych

 • seedery bazy danych

 • operacje na bazie danych: fluent query builder i eloquent orm, accessors

 • relacje w bazie danych: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu, jeden do wielu poprzez model zależny (hasManyThrough), polimorficzna jeden do wielu, polimorficzna wiele do wielu

Ponadto

 • jQuery

 • jQuery Mobile

 • obiektowy Java Script

 • Gateway Pattern

 • Repository Pattern

 • Presenter Pattern

 • Singleton Pattern

 • interfejsy

 • traity

 • elementy PHP 7

 • Twitter Bootstrap zmodyfikowany przez Bootswatch

 •  Apache Cordova dla aplikacji hybrydowej

 •  autentykacja i autoryzacja JWT (Json Web Token)
*** O LARAVEL ***

Nie bez powodu Laravel przoduje w Google Trends w porównaniu z innymi popularnymi frameworkami PHP - dzięki niemu złożone aplikacje tworzone są szybko, a to za sprawą wielu ułatwień i automatyzacji częstych zadań, np mechanizm logowania w Laravelu generujemy jednym poleceniem wbudowanej konsoli! Bardzo łatwo korzystamy z relacji w bazie danych, w tym bardziej złożonych relacji polimorficznych.

Laravel jest prawdopodobnie najłatwiejszym do opanowania frameworkiem PHP. Składnia jest prosta i intuicyjna. Aplikacje w Laravel są łatwe w późniejszym skalowaniu poziomym dzięki dobrej organizacji kodu i wbudowanym integracjom np. z Amazon S3. Chcesz użyć Redis do sesji zamiast standardowego mechanizmu sesji w plikach na serwerze? W Laravel to kilka wierszy w pliku konfiguracyjnym. Web development z Laravel to prostota i przyjemność.*** JAK WYGLĄDA KURS ***

Prawie do wszystkich lekcji dołączone są pliki źródłowe, gotowe do skopiowania do projektu. Na slajdach pokazuję czynności, które należy zrobić w danej lekcji. Jest to na przykład kopiowanie plików lub komendy wydawane w konsoli. Następnie w edytorze omawiam kolejno pliki do zmiany w danej lekcji. Kurs powstał w taki sposób, że najpierw napisałem tą aplikację a potem podzieliłem to na 70 lekcji, do których są dołączone pliki źródłowe. W większości filmów nie piszę nic na ekranie. Robię to jedynie w przypadku bardziej skomplikowanego kodu aby lepiej wytłumaczyć dane zagadnienie. Nie ma sensu pisać na ekranie bardzo prostych instrukcji i powtarzających się wielokrotnie w każdej aplikacji.

W kursie krok po kroku tworzę w Laravelu aplikację internetową i wersję mobile, zgodnie z koncepcją od ogółu do szczegółu. Zaczynamy od szablonu aplikacji, szkieletów poszczególnych metod, aż stopniowo finalnie doprowadzam do gotowych i działających aplikacji. Kurs akcentuje bardziej backend niż frontend. Szablon html będzie do ściągnięcia.

Wcześniej zrobiłem ten sam kurs w innej wersji. Tamten kurs trwał ponad 20 godzin a ten o wiele mniej godzin. Skąd taka różnica? Otóż zmieniłem formę tego kursu. W tym kursie w przeciwieństwie do pierwszej wersji - są pliki do lekcji. A co za tym idzie, nie piszę wszystkiego na ekranie. Uznałem, że nie ma większego sensu powtarzanie na ekranie wielokrotnie instrukcji, które siłą rzeczy powtarzają się wiele razy w aplikacji, np. wyświetlanie danych w widokach czy proste pętle foreach. Ale to nie znaczy, że nie pokażę jak debugować aplikację. Jest osobna lekcja gdzie omówię wskazówki jak debugować. Natomiast na ekranie jak najbardziej piszę trudniejsze fragmenty i szczegółowo je omawiam. I mimo, że ten kurs został skrócony, to zawiera tyle samo materiału, a nawet w niektórych miejscach lepiej wytłumaczone są niektóre zagadnienia.

Cały kurs jest wykonany w oparciu o oprogramowanie darmowe, najczęściej open-source.
*** CO SŁAWNI LUDZIE MÓWIĄ O PROGRAMOWANIU I UCZENIU SIĘ? ***

Steve Jobs powiedział, że każdy powinien nauczyć się programować, bo to uczy myślenia. Więc aby nauczyć się programować czyli lepiej myśleć, trzeba tworzyć aplikacje - programować je. Im więcej tym lepiej. Im bardziej złożone aplikacje tym lepiej. Nie wystarczy sucha teoria z dokumentacji. Trzeba coś stworzyć samodzielnie. Programowanie to rozwiązywanie problemów. Nie będziesz dobrym web developerem jeśli zatrzymasz się jedynie na teorii. Żaden kurs nie zrobi z ciebie dobrego web developera (chyba, że do prostych stron z zakładką "o firmie", "zaufali nam" i z prostym formularzem html). Dobrym web developerem będziesz jedynie wtedy, gdy będziesz w stanie samodzielnie budować złożone aplikacje, takie jak na przykład w niniejszym kursie.


Z kolei inny wielki człowiek - Benjamin Franklin powiedział: "Pokaż mi a zapomnę, naucz mnie a może zapamiętam, zaangażuj mnie a nauczę się". Trudno jest angażować kogoś w kursie online bez bezpośredniego kontaktu z kursantem. Ale weź sobie do serca to co powiedział ten wielki człowiek. I miej świadomość, że musisz aktywnie uczestniczyć w procesie nauki. Innymi słowy - pisać samodzielnie z głową a nie tylko kopiować i wklejać bez analizy. Web development to nie masaż - samo się nie zrobi ani nikt nie zrobi za nas.
*** JAK KORZYSTAĆ Z KURSU ABY ODNIEŚĆ NAJWIĘCEJ KORZYŚCI I NAJWIĘCEJ SIĘ NAUCZYĆ? ***

Kod z plików do lekcji, który sprawia problemy, najlepiej jest napisać samodzielnie niż skopiować z pliku. Natomiast aby przyspieszyć dojście do końca kursu, nie trzeba pisać samodzielnie kodu, który już dobrze znasz, np. proste pętle foreach czy wyprintowanie wartości zmiennej za pomocą silnika Laravel Blade, co powtarza się wielokrotnie w kodzie. Jeżeli zależy ci na najszybszym ujrzeniu efektów aplikacji na swoim komputerze po prostu oglądasz i wklejasz pliki do lekcji, a jeśli chcesz lepiej wszystko zrozumieć i najwięcej się nauczyć - wycinasz z plików kod danej lekcji i własnoręcznie go piszesz.

Po każdej lekcji przejrzyj wszystko dokładnie co zostało zrobione i postaraj się jak najlepiej to zrozumieć:

 • Porównaj z efektami na ekranie lub użyj debugowania np. funkcji dd() lub Chrome dev tool, aby pokazać na ekranie celem lepszego zrozumienia jak dany fragment kodu działa.

 • Możesz porównywać kod z dokumentacją Laravela, np. przy walidacji formularzy możesz spojrzeć w dokumentacji jakie są inne reguły walidacji formularzy, niż te które aktualnie pokazuję na ekranie.

 • Albo podczas tworzenia migracji zobacz jakie inne typy kolumn w bazie danych są opisane w dokumentacji i na próbę zapisz inną i zobacz efekty po wydaniu komendy w konsoli. 

 • Jeśli uważasz, że coś można zrobić inaczej, nie wahaj się tego zrobić i napisać inaczej niż jest na ekranie. Innymi słowy bądź aktywny w trakcie kursu. Wówczas najwięcej z niego wyniesiesz, niż gdy będziesz tylko biernie słuchał i kopiował kod z plików do lekcji lub z ekranu bez przeanalizowania jego działania. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, zadaj mi pytanie lub szukaj w internecie. Laravel ma dużą społeczność i jest mnóstwo materiałów na jego temat w sieci.

 • Baw się z  kodem wklejonym ze źródła - zakomentuj, odkomentuj, "wydampuj" coś itd. Dzięki temu lepiej zrozumiesz co się dzieje.Pamiętaj, że tylko praktyka czyni mistrza. Jeśli trzeba - przerób kurs dwa lub więcej razy. Notuj w trakcie kursu jak prawdziwy student. Korzystaj z dokumentacji, z wyszukiwarki Google. Wreszcie postaraj się napisać aplikację samodzielnie, niekoniecznie tą samą jak w kursie, możesz próbować coś zmienić, dodać itd.  Żaden pojedyńczy kurs nie zrobi z ciebie bardzo dobrego web developera. Może jedynie mocno przybliżyć cię do tego celu. Im więcej praktyki tym lepiej.

Who this course is for:
 • Kurs dla każdej osoby z chęciami i min. podstawową wiedzą z web development
 • Kurs dla bardziej zaawansowanych web developerów chcących nauczyć się czegoś nowego
 • Kurs dla junior web developerów z aspiracjami na middle i senior
 • Kurs dla firm mających na celu szybkie tworzenie dobrych jakościowo webowych projektów biznesowych w popularnych i sprawdzonych technologiach typu open source