Aplikacja Lista Zadań we framework-u PHP Laravel
4.1 (2 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
10 students enrolled

Aplikacja Lista Zadań we framework-u PHP Laravel

Stworzysz prostą aplikację do zarządzania zadaniami. Wykorzystasz 4 podstawowe operacje na bazie danych (CRUD)
4.1 (2 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
10 students enrolled
Last updated 11/2019
Polish
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
 • 1 hour on-demand video
 • 2 articles
 • 1 downloadable resource
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and TV
 • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
 • Stworzysz prostą aplikację typu lista zadań do wykonania we frameworku Laravel
 • Będziesz zdolny do tworzenia dowolnej aplikacji php w Laravelu wykorzystującej podstawowe operacje na bazie danych (create, read, update, delete)
Course content
Expand all 8 lectures 59:36
+ Prosta aplikacja Lista Zadań we frameworku php Laravel
7 lectures 59:06

Opis aplikacji Lista Zadań i przygotowanie szablonu html na bazie popularnej strony www

Preview 07:00
Informacja o instalacji
00:14

Instalacja Laravel 5 i utworzenie tabel bazy danych za pomocą migracji

Preview 09:55

Wczytywanie widoków z wykorzystaniem routing-u, który odpowiada za to co się dzieje np. po kliknięciu w link

Widoki html w Laravelu. Routing
14:54

Stworzenie modelu w Laravelu, który odpowiada za komunikację z bazą danych

Modele w Laravelu
06:12

Stworzenie kontrolera ToDoController, który steruje aplikacją, ładuje modele i zwraca widoki

Kontrolery w Laravelu
12:18

Pętla foreach w widoku do pokazania listy zadań z bazy danych

Wykończenie aplikacji
08:33
+ Upgrade guide
1 lecture 00:29
Upgrade Laravel from 5.8 to 6.0
00:29
Requirements
 • PHP w stopniu podstawowym i podstawowe rozumienie wzorca MVC (Model View Controller)
 • Podstawy programowania obiektowego w PHP
 • Działające środowisko serwerowe na komputerze (xampp, wamp, linux itp.)
 • Umiejętność instalacji oprogramowania
Description

Bardzo proste i podstawowe wprowadzenie do Laravel - wspaniałego frameworka języka PHP. Poznasz podstawy Laravela budując bardzo prostą aplikację CRUD (create, read, update, delete) typu lista zadań do wykonania. Dodasz nowe zadania do bazy danych, odczytasz je, usuniesz i zmienisz stan zadania z niewykonanego na wykonane i odwrotnie.


**************************************************************

To najłatwiejsza aplikacja jaką tworzę w tym kursie. Zobacz również mój kurs na Udemy, w którym tworzę bardzo zaawansowaną aplikację - system rezerwacyjny w Laravel.

**************************************************************


W moich kursach na Udemy dotyczących Laravela najbardziej akcentuję podejście do uczenia opartego na budowaniu prawdziwych projektów, stąd niektóre aspekty mogą nie być jasne od razu, może będziesz potrzebować zerknąć do dokumentacji Laravela, poszukać w google itp. Uczenie się poprzez budowanie prawdziwych projektów to jeden z najlepszych (jak nie najlepszy) sposobów nauki. To pierwszy z serii moich kursów Laravela, w którym zbudujesz prostą aplikację w tym frameworku.


W kursie przedstawiam tylko pracę z Laravelem. Instalację środowiska musisz wykonać samodzielnie, tzn. będziesz potrzebował serwera np. XAMPP, WAMP, Linux itp. Być może będziesz musiał uaktualnić np. XAMPP-a do najnowszej wersji, aby sprostać wymaganiom bieżącej wersji Laravela. Kurs powstał w oparciu o Laravel 5.5. Zobacz sekcję upgrade aby zaktualizować Laravela do następnych wersji ( w tym Laravel 6).


Rób dokładnie to, co robię i mówię na ekranie, a uruchomisz taką samą aplikację na swoim komputerze opanowując w ten sposób podstawy Laravela. Będziesz gotowy do wejścia na wyższy poziom.


Pamiętaj, że tylko praktyka czyni mistrza. Jeśli trzeba - przerób kurs dwa lub więcej razy. Notuj w trakcie kursu jak prawdziwy student. Korzystaj z dokumentacji, z wyszukiwarki Google. Wreszcie postaraj się napisać aplikację samodzielnie, niekoniecznie tą samą jak w kursie, możesz próbować coś zmienić, dodać itd.  Żaden pojedyńczy kurs nie zrobi z ciebie bardzo dobrego web developera. Może jedynie mocno przybliżyć cię do tego celu. Im więcej praktyki tym lepiej.


-------------------------------------------

QA

Pytanie:

Stworzyłeś aplikację w tym kursie używając Laravel 5. Teraz mamy już Laravel 7. Czy to znaczy, że ten kurs jest przestarzały i niczego się z niego nie nauczę?

Odpowiedź:

Absolutnie nie! W narzędziach takich jak frameworki PHP podstawy i bazowa składnia prawie nigdy się nie zmieniają niezależnie od wersji. Ale oczywiście każde utrzymywane oprogramowanie ewoluuje z biegiem czasu. Dlatego zawsze sugeruję abyś używał tej samej wersji oprogramowania jakiej używa instruktor. To zapobiega błędom i zakłopotaniu. Jako ktoś, kto chce się nauczyć tworzyć aplikacje internetowe, musisz mieć świadomość, że prawdziwy web development wymaga czasami dostosowania kodu do najnowszej wersji - ale nie zawsze jest to konieczne, nie każda firma dostosowuje swój soft do najnowszej wersji, która właśnie się pojawiła. Oprogramowanie zmienia się tak szybko, że instruktorzy nie nadążaliby z tworzeniem kursów, które pasują do najnowszej wersji oprogramowania, które jest tematem kursu. To nawet nie jest zalecane, bo jako student utraciłbyś ważny aspekt web developmentu jakim jest świadomość, że wszystko często się zmienia i trzeba umieć dostosowywać się do tego.

---------------------------------------------

Who this course is for:
 • Każdy kto chce zapoznać się z podstawami Laravela poprzez zbudowanie działającej aplikacji
 • Każdy kto chce nauczyć się pisać proste aplikacje CRUD w Laravelu